bg header new

GettyImages 938682708Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2018 hoort u de jaarafrekening te krijgen over de kosten van 2017.

GettyImages 484488060Heeft u meerdere klachten over het onderhoud van uw woning en wilt u dat uw verhuurder in actie komt? De formulieren en voorbeeldbrieven van de Woonbond kunnen daarbij van nut zijn.

huurverhoging2Heeft u per juli 2013 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging betaald en wilt u schadevergoeding eisen? Dan is het verstandig voor 1 juli 2018 een brief te sturen naar de Belastingdienst.

eurohuisjes 1Bent u het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli 2018 ingaat? Dan kunt u de komende dagen nog bezwaar maken. Na 30 juni kan het niet meer.

investereninenergiebesparingWoningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond vindt dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.

verhuren 0

Een groot aantal partijen zijn het onlangs in een overleg met minister Ollongren van Wonen eens geworden over de uitgangspunten voor goed verhuurderschap.

 

 


Het gaat bij goed verhuurderschap om het bieden van dezelfde kansen op een woning ongeacht afkomst, het vragen van billijke huren, het tijdig plegen van onderhoud en het onderhouden van goed contact met huurders.

Veel partijen namen deel aan overleg
Aan het overleg met de minister op 30 mei werd deelgenomen door VBO Makelaar, Nederlandse Vereniging van Makelaars, brancheorganisatie voor commerciële beleggers IVBN, Vastgoed Belang, Vastgoedmanagement Nederland VGM NL, brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes, de gemeente Amsterdam (namens de studentensteden), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Woonbond en Landelijke Studentenvakbond LSVb. Goed verhuurderschap is een van de thema’s in de onlangs gepresenteerde Nationale Woonagenda.

Tegen excessen en ongewenste praktijken
Partijen hebben zich uitgesproken tegen de excessen en ongewenste praktijken in de huursector. Misstanden als huisjesmelkerij en discriminatie passen niet bij de huursector, werken ontwrichtend voor de woningmarkt en maken bewoners en woningzoekenden extra kwetsbaar. Bovendien moet voorkomen worden dat ongewenst gedrag van enkele verhuurders en bemiddelaars een optelsom wordt die afbreuk doet aan het vertrouwen in de huursector. Tijdens het overleg is afgesproken om gezamenlijk verder te werken aan goed verhuurderschap. Naast (on)gewenst verhuurdergedrag zal daarbij ook gekeken worden naar (on)gewenst huurdergedrag.

Meldpunt in Amsterdam
Dat een gezamenlijke aanpak hard nodig is bewijst het jaarverslag 2017 van het Amsterdams Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (externe link). In totaal kwamen daar vorig jaar 532 meldingen binnen over ongewenst verhuurgedrag, 20 procent meer dan in 2016. 17 procent van de klachten had te maken met huurbescherming, 15 procent met bejegening, 14 procent met bemiddelingsbureaus, 9 procent met huurcontracten en 9 procent met woningdelen en kamerverhuur.

Excessen
Het jaarverslag maakt melding van veel excessen. Zoals een woninkje van 22 m2 waarvoor € 1.000,- wordt gevraagd. Of van een verhuurder die een schoorsteen deels liet afbreken terwijl de kachel in gebruik was, waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstond. Ook het vragen van onterechte bemiddelingskosten blijft regelmatig voorkomen. Steeds meer meldingen hebben betrekking op woningdelen, een nieuwe manier van verhuurders om extreme huren te kunnen vragen. Zoals een woning van 76 m2 in de Linnaeusstraat waarvoor vijf bewoners ieder € 760,- huur betalen, plus een borgsom van nog eens € 760,-. Maandelijks incasseert deze verhuurder dus € 3.800,-, oftewel € 50,- per m2.

(De Woonbond 12 juni 2018)

glurenDe Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was.

 

Gluren Getty Images

14 12 2010Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een vergelijkbaar inkomen.

FrieslandIn een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben 19 gemeenten, 9 woningcorporaties en 8 huurdersorganisaties uit Friesland de noodklok geluid over de belastingmaatregelen die de huursector zwaar treffen.

 

Luchtfoto van Joure, Friesland Getty Images

Ronald Paping2Woonbonddirecteur Ronald Paping is vandaag voorgedragen als wethouder Financiën, Wonen en Armoedebeleid in Arnhem. Dat maakten de Arnhemse coalitiepartijen vandaag bekend.

 

 
Ronald Paping, directeur Woonbond © Jan Reinier van der Vliet

eurohuisjes 1Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende vandaag namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

enveloppen dienst toeslagen 1Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over de wetswijziging die ervoor zorgt dat huurtoeslagontvangers een hogere huur gaan betalen. Een brede coalitie aan maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op hiervan af te zien.

financiele problemen 3Een huurster en haar zoon hadden in 2016 samen € 221,- teveel aan inkomen en moeten de volledige huurtoeslag over dat jaar (ruim € 2.500,-) terugbetalen. De vrouw sleepte de Belastingdienst voor de rechter, maar kreeg helaas geen gelijk.

logo HBO 225x150 voor sitePer 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

energie woonlastenNog voor de zomer sluit het kabinet een nieuw Klimaatakkoord. Samen met andere landelijke partijen neemt de Woonbond deel aan zogenaamde ‘Klimaattafels’ over energiebesparing in (huur)woningen. De bond raadpleegde vorige week het opiniepanel middels een digitale enquête.


Afbeelding woonlasten energielabel

puntenstelselHuurders kregen het afgelopen jaar in 60% van de geschillen met verhuurders gelijk. Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van de huurcommissie.

logo HBO 225x150 voor siteHet huurderspanel van HBO De Peel is met ingang van 8 mei 2018 opgeheven

nul op de meter woningDe meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. Dat blijkt uit een recente evaluatie van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV.

Nul-op-de-meter woning in Melick (nabij Roermond).
© Jan Reinier van der Vliet

GettyImages 526022219 1De huurprijzen van nieuw verhuurde huurwoningen zijn hard gestegen, blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius. Hoog tijd om de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen, vindt de Woonbond.

check huurverhogingDe meeste huurders hebben de afgelopen weken een huurverhogingsvoorstel ontvangen. De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen moet aan veel regels voldoen.

inaanbouwIn Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn er te weinig ‘harde’ bouwplannen om de komende acht jaar in de groeiende woningbehoefte te kunnen voorzien. Daardoor kan het woningtekort oplopen.

 

Bouwgrond met in de verte wijk in aanbouw

donald polsHuurwijzer is het woonmagazine voor huurders dat uitgegeven wordt door de Nederlandse Woonbond, waar HBO De Peel lid van is. In Huurwijzer nr. 1 van 2018 staat een interview met Donald Pols, directeur van Milieudefensie, waar wij het volgende uit optekenden. 

 

Donald Pols, Directeur Milieudefensie

inaanbouwEr worden de komende jaren tienduizenden huurwoningen minder gerenoveerd en gebouwd, vanwege een pakket aan nieuwe belastingmaatregelen.

raammetijskristallenHuurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

 

IJsbloemen op de ramen in een zeer slecht geïsoleerde woning

tegel hvhchck17 1Veel sociale huurders ontvangen deze maand het voorstel voor de 'jaarlijkse huurverhoging' per 1 juli. Met de online check van de Woonbond(externe link) kunt u controleren of dit voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. U gaat stap voor stap na of u met succes bezwaar kunt maken. Als dat zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat.

logo HBO 225x150 voor siteOp 1 juli 2018 gaan de huurmaatregelen in die Bergopwaarts voor haar huurders heeft vastgesteld. Hoe gaat het er uit zien voor de huurders van Bergopwaarts.

eurohuisjesNaast huur, energie, water en soms servicekosten betalen huurders ook lokale belastingen. Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, en in een aantal gemeenten rioolheffing. Maar niet in alle gemeenten evenveel.

boze huisbaasIn een Kamerdebat afgelopen woensdag hebben alle politieke partijen zich hard uitgelaten over huisjesmelkers. Verschillende partijen willen snelle en harde maatregelen tegen ongewenst verhuurgedrag.

 

Boze huisbaas en verbaasde huurder.

streefhuurHet kabinet wil dat er meer aanbod komt van vrije sector huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro per maand. De Tweede Kamer hield hier gisteren een hoorzitting over.

energie woonlastenDe Woonbond maakt zich zorgen dat huurders voor een belangrijk deel de rekening betalen van de energietransitie.

 

 

Afbeelding woonlasten energielabel

hurenbetaalbaarDe Verenigingsraad van de Woonbond stemde afgelopen zaterdag in met de meerjarige campagne voor huurverlaging van 10%.

financiele problemen 4 1Bijna de helft van de huurders heeft financiële zorgen, blijkt uit onderzoek van De Volksbank.

GettyImages 94026939Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste Europese percentage na Denemarken.

images verfZoals we al eerder hebben hier hebben geschreven zijn we  druk bezig om ons kantoor op te knappen.

 

 

GroningenGroningers die de slappe aanpak van de aardbevingsproblemen zat zijn, hebben sinds vorige week een actiekamp ingericht tegenover het kantoor van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam.

 

 Hongerstakers Jannie Knot en Jan Holtman in Appingedam, Groningen

tweede kamerDe Tweede-Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP hebben afgelopen weekend een initiatiefwet ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen.

enveloppen dienst toeslagenPer 1 april is het definitief afgelopen met het recht op huurtoeslag voor recreatiewoningen. De Belastingdienst gaat geld terugvorderen van huurders die na deze datum toch nog toeslag krijgen.

logo HBO 225x150Begin februari 2018 publiceerde Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, de benchmark Corporatie in Perspectief. In deze publicatie worden resultaten en prestaties van woningcorporaties neergezet en met elkaar vergeleken.

groephuurdersHuurders die in een nieuw te vormen ‘gemengd complex’ gaan wonen krijgen iets meer invloed op de gang van zaken in de Vereniging van Eigenaren. Maar volgens de Woonbond is dat nog niet voldoende. Om de positie van huurders echt te versterken is een wetswijziging nodig.

Muur verven 800x419De komende weken staan onze "normale" werkzaamheden op een lager pitje. Reden: "Er wordt geklust in ons kantoor."

wozwaardeenhuurprijsAls je huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, heb je een lange adem nodig. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking ellenlang duurt. Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa (externe link)afgelopen zaterdag.

energie woonlastenMinister Wiebes wil nog deze zomer een nieuw Klimaatakkoord afsluiten. Dit moet ervoor zorgen dat er in 2030 bijna de helft minder broeikasgas wordt uitgestoten dan in 1990.

GettyImages 94026939Een week geleden lanceerde de Woonbond een actiesite(externe link) waar huurders kunnen zien hoeveel winst hun verhuurder maakt en een oproep tot het verlagen van de huurprijzen kunnen sturen. Dat hebben inmiddels zo’n 1800 huurders gedaan.

tweedekamerstoelenDe Tweede Kamer nam op dinsdag 6 maart een gewijzigde Warmtewet aan. Die wet raakt huurders (en huiseigenaren) die zijn aangesloten op een collectief warmtesysteem.

financiele problemen 1Met het vermogen van huiseigenaren gaat het prima, maar huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag zijn juist armer geworden. Het spaarpotje dat zij nodig hebben om -bijvoorbeeld- een kapotte wasmachine te kunnen vervangen is steeds vaker leeg.

logo HBO 225x150De huurdersavond die wij hebben georganiseerd op donderdagavond 1 maart 2018 voor de huurders van de St. Jozefparochie in Deurne, is uitgelopen op een mislukking!!

tegel actie huurverlagingCorporaties hebben de afgelopen jaren forse winsten geboekt. Bijna een kwart van de huur die corporatiehuurders betalen is winst.

GettyImages 847021868Minder betaalbare huurwoningen en een nieuwe subsidiestroom van de sociale naar de commerciële tak van woningcorporaties. Dat is het wrange effect van het scheiden van corporatiebezit in een sociaal en een commercieel deel.


huisjes inkomensgrens 3De Autoriteit Woningcorporaties publiceerde deze week het Sectorbeeld 2017. Hierin worden de financiële resultaten van woningcorporaties beschreven en wordt ingegaan op de toekomstverwachtingen.

 

 Huisjes op 50-eurobiljetten.

socialehuurwoningenHet woningtekort loopt tot 2020 nog verder op, blijkt uit cijfers van Capital Value en ABF Research. De woningnood lijkt dan ook een prominent thema te worden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

 

 Gevel van appartmentencomplex

1024px StemmenHet aanbod aan sociale huurwoningen moet prioriteit zijn voor een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van 21 maart. Dat blijkt uit een onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy.

 

 Foto Wikipedia/J.M. Luijt

GettyImages 122724675De gemeentelijke woonlasten voor huurders in grote gemeenten stijgen dit jaar gemiddeld met 0,3 procent tot € 329,-. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut COELO uit Groningen.

huurprijscheckHet afgelopen jaar kregen huurders die hun vrije sector huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie vaak te horen dat die huurprijs te hoog was. Huurders kregen in 58% van de zaken gelijk en dat leverde ze gemiddeld een huurverlaging van €278,- per maand op.

GettyImages 518906520Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

aardbevingTe weinig oog voor huurders ardbevingsgebaied

 

Huurhuis met schade als gevolg van aardbevingen, ontstaan door de gaswinning
door de NAM. Uithuizen, 2015.

© Dirk-Jan Visser

huurtoeslagpuzzelDe Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

kantoorwoonbondIn 2017 zijn er 1.646.869 hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Een groei van ruim 8.000 huishoudens ten opzichte van 2016.

 

 Kantoor Woonbond

huizen nederland 2Tevredener bij goede binding met de buurt

2018

 

DE BESTUURSLEDEN VAN HBO DE PEEL WENSEN U VAN HARTE ALLE GOEDS VOOR 2018 TOE!!!

logo HBO 225x150Wat bracht 2017 voor HBO De Peel en de huurders van Bergopwaarts??

IMG 0341


Vanaf 1 januari 2018 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties. In dit artikel een overzicht.

Europastraat 2Vanaf 11 januari 2018 in het woningaanbod:
28 nieuwbouwwoningen aan de Europastraat, Deurne!

GettyImages 869726394 1Op 1 januari 2018 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen.

enveloppen dienst toeslagenVanaf 2019 gaan huurtoeslagontvangers door een bezuiniging een steeds groter deel van de huur helemaal zelf betalen. Dat komt omdat het kabinet de zogenaamde 'KAN-bepaling' afschaft. In 2019 gaan huurtoeslagontvangers gemiddeld 24,- meer betalen. Dit loopt op tot gemiddeld €94,- in 2022. De wetswijziging die dit moet regelen is nu openbaar voor consultatie.

ZonnepanelenEen groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond, roept minister Wiebes op om de regeling voor het terugleveren van zonne-energie te behouden. Aanleiding is het Tweede Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken, dat gisteren werd gevoerd.

inkomensgrens 1Corporatiewoningen zijn de afgelopen 25 jaar in snel tempo veranderd van een publieke voorziening tot een sociaal vangnet. Dat staat in het deze week verschenen rapport ‘De sociale staat van Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 

 De inkomensgrens voor sociale huur in 2011 (Woonbond)

socialehuurwoningenHuurders bij kleine corporaties zijn iets tevredener dan bij grote, blijkt uit de jaarlijkse benchmark van corporatiekoepel Aedes.

VerwarmingHet verhogen van de energiebelasting kan een prima prikkel tot verduurzaming zijn, maar mag niet ten koste gaan van lage inkomens en huurders in een slecht geïsoleerde woning.

inaanbouw3De jaarlijkse rapportage Staat van de Woningmarkt is onlangs door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister erkent in de begeleidende brief de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw en de verduurzaming van de woningvoorraad.

Druk drukZo tegen het einde van het jaar is het voor ons bestuur altijd een beetje hectisch omdat de “gewone” decemberzaken voor ieder bestuurslid ook normaal doorgaan. Het één en ander loopt dan weleens samen, of zit elkaar in de weg, en er moet zo hier en daar weleens een compromis gesloten worden. Twee dingen tegelijk op een goede manier doen levert namelijk vaak half werk op.

huurverhoging 3De huren stegen op 1 juli gemiddeld met 1,1%, 0,8% meer dan de inflatie over 2016. De huren in de commerciële sector gingen harder omhoog dan in de corporatiesector.

energiezuinighuisDe overheid moet goede voorwaarden scheppen om een gasloze toekomst mogelijk te maken. Het is hoog tijd voor nieuwe initiatieven.

netbovenmodaalVeel huurdersorganisaties krijgen onvoldoende financiële ondersteuning van hun verhuurder. Dat blijkt uit onderzoek door de Woonbond. Maar liefst 43% is niet tevreden over de bijdrage en veel organisaties hebben geen bijdrage gereserveerd voor onderzoek, advies, opleiding en training en ondersteuning.

nadenken over toekomst 1 www.zilverwonen.nl Ouderen moeten tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen, maar ze zijn zich maar weinig bewust van de maatregelen die ze daarvoor bijtijds moeten nemen. Ruim 71% van de 60- tot 80-jarigen is niet bezig met het aanpassen van de woning, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Zilver Wonen Weken.


Senior denkt na over de toekomst.

financiele problemen 4Een kwart van de huurders van Wooncompagnie (Schagen) en Wonion (Oude IJsselstreek) heeft betaalrisico’s. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA).

kasja ollongrenIn het nieuwe kabinet Rutte III wordt Kajsa Ollongren (D66) verantwoordelijk voor woonbeleid. Vandaag werd zij benoemd als minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Kajsa Ollongren (D66): Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president in het kabinet Rutte III.

logo HBO 225x150HBO De Peel ging naar de huurders van Bergopwaarts in de wijk De Koolhof in Deurne toe. Ons bestuur geeft deze huurdersavond de kwalificatie "Geslaagd!" mee.

logo HBO 225x150Tussen HBO De Peel en Woningbouwvereniging Bergopwaarts is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen, die op woensdag 25 oktober 2017 werd ondertekend.

eerste exemplaar regeerakkoordEen nieuwe belastingmaatregel uit het regeerakkoord gaat corporaties en hun huurders flink wat kosten. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot zo'n 400 miljoen euro.

 


Informateur Zalm biedt het regeerakkoord aan de Tweede Kamer aan.

huurtoeslagpuzzelDe plannen van het kabinet Rutte III met de huurtoeslag pakken voor veel huurtoeslagontvangers slecht uit. Zij gaan een groter deel van huur zelf betalen.

eerste exemplaar regeerakkoordVandaag, 10 oktober 2017, heeft het kabinet Rutte III haar plannen voor de komende jaren gepresenteerd. De Woonbond is ontevreden over de plannen voor de huursector.

 

  Informateur Zalm biedt het regeerakkoord aan de Tweede kamer aan.

logo HBO 225x150Zoals alle huurders van Bergopwaarts in ons contact- en informatieblad hebben kunnen lezen zijn wij, het bestuur van HBO De Peel, al geruime tijd bezig om de huurdersavonden voor de huurders van Bergopwaarts in hun eigen wijk of kerkdorp te organiseren.

Rechtbank den HaagHet vonnis in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Nederlandse staat en verhuurderskoepels over de inkomensafhankelijke huurverhoging of 'Gluurverhoging' is aangehouden tot 15 november.

 

Paleis van justitie in Den Haag
Rechtbank Den Haag

conflictUit een onderzoek van het Rechtsbijstandsverzekering Informatie Centrum blijkt dat veel mensen wel eens een conflict hebben gehad met hun huisbaas.

brandblussersVandaag is door de International Union of Tenants (IUT) uitgeroepen tot Internationale Huurdersdag. De huurdersdag staat in het teken van brandveiligheid van huurwoningen.

JannieHet TV-programma Meldpunt! van Omroep Max had gisteren aandacht voor het tekort aan betaalbare huurwoningen voor senioren.

 

 
Beleidsmedewerker Jannie Komduur bij TV-programma Meldpunt! van omroep Max

stappenplanDe Brabantse corporatie Thuisvester bouwt vanaf nu alleen nog maar nul-op-de-meter nieuwbouw. Dan gaat het wel om ‘grondgebonden’ woningen en nog niet over hoogbouw.

steedshogerehuur 2Meer bouwen, bestaande woningen energiezuiniger maken en de huren betaalbaar houden. In de rijksbegroting voor 2018 wordt daar nog geen werk van gemaakt, maar in het komende regeerakkoord hopelijk wel, zeggen Woonbond en Aedes in een gezamenlijke reactie.

woningtoewijzingWoningcorporaties bieden een groter deel van hun vrijkomende woningen voor een lagere huurprijs aan. Dat blijkt uit de ‘Evaluatie passend toewijzen’ van Platform31 en onderzoeksbureau Rigo.
Om te zorgen dat mensen met een kleine beurs een betaalbare huurwoning krijgen aangeboden, is in januari 2016 beleid voor ‘passend toewijzen’ ingevoerd. In de evaluatie is gekeken naar de effecten van dit beleid.

langewachttijdenEr moeten veel meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd, om de woningnood onder starters te lenigen. Dit bepleit de Woonbond morgen in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

agendaWe zijn eigenlijk vrij plotseling in de herfst van het jaar 2017 terechtgekomen en dat doet je beseffen dat we zo kalm aan het laatste deel van dit jaar zijn binnengestapt. Wat staat er nog te gebeuren voor de bestuursleden van HBO De Peel.

GettyImages 526022219De huurprijzen bij woningcorporaties stegen in 2017 minder hard dan in 2016. Bij particuliere en andere commerciële verhuurders steeg de huur juist harder. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Studentencampuscontracten Uilenstede JR 0Het nieuwe studiefinancieringsstelsel dat twee jaar geleden werd ingevoerd, heeft ertoe geleid dat veel meer eerste- en tweedejaarsstudenten langer thuis blijven wonen: 56% tegenover 39% in 2015.

 

Jan-Reinier van der Vliet

Mechteld Steeds meer huurders krijgen te maken met een Vereniging van Eigenaars (VvE) omdat er woningen in hun complex worden verkocht. Hoe zit het met de invloed die huurders kunnen uitoefenen op het beleid van die VvE?

 

Mechteld van der Vleuten © vverecht.nl

overlegDe Woonbond is gestart met een Ledenpanel voor bestuursleden van huurdersorganisaties. De eerste vragenlijst stond in het kader van de jaarlijkse huurverhoging. Hoe kijken bestuursleden van huurdersorganisaties terug op de onderhandelingen over de huurverhogingsronde 2017 en zijn ze tevreden over de resultaten? 112 bestuursleden verspreid over 105 huurdersorganisaties hebben gereageerd.

Tanja LiebersTanja Liebers-van Rooy is per 1 september 2017 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Bergopwaarts.

huurverhogingIn 2013 werd de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd met het doel huurders met een middeninkomen de sociale huursector uit te bewegen. Uit een onderzoek van de ING blijkt vandaag dat de extra huurverhogingen amper voor meer doorstroming zorgen.
Ruim 80% van de huurders met een hoger inkomen (boven de €40.349) geeft aan dat de huurverhogingen van de laatste jaren geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Dit aandeel is bij sociale huurders met een lager inkomen bijna gelijk.

logo HBO 225x150Zoals de vaste bezoeker van onze website ongetwijfeld al heeft bemerkt heeft onze website een opfrisbeurt ondergaan.

amsterdamsehuizenIn een open brief in Het Parool van 20 augustus roept het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) de kabinetsonderhandelaars op om de afbraak van de sociale huursector te stoppen.

inaanbouwHet tekort aan woningen in grote delen van Nederland is een gevolg van het beleid van minister Blok. Dat zegt Nico Riedijk van het NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

utrecht woningenDe gemeente Utrecht wil het aanbod en de kwaliteit van het ‘middenhuursegment’ in de stad verbeteren. Daarom moet het Actieplan Middenhuur (uit 2014) worden aangepast. De gemeenteraad zal in het najaar over het collegevoorstel praten.

 

Stadsgezicht Utrecht

actie WB huurdersbelastingWoonbond: ‘Schaf verhuurderheffing af om woningnood aan te pakken’

Schaf de verhuurderheffing af, zodat woningcorporaties hun geld kunnen inzetten voor meer nieuwbouw, gematigde huren en verduurzaming van woningen. Dat betoogt Ronald Paping, directeur van de Woonbond in het Financieel Dagblad van woensdag 9 augustus 2017.

ouderedamekijktuitraam 0Ik ben 86 jaar en slecht ter been, zodat ik niet meer naar de bovenverdieping kan waar de slaap- en badkamer zich bevinden. De gemeente heeft mijn verzoek om een traplift afgewezen, omdat ik dit had kunnen zien aankomen vanwege mijn leeftijd. Ik had volgens de gemeente eerder zelf maatregelen moeten nemen. Klopt dat?

logo HBO 225x150

Beste huurders van Bergopwaarts en overige bezoekers van deze site,

Het is weliswaar vakantietijd, maar wij bij HBO De Peel gaan, al is het op een wat lager pitje, gewoon door. Ook ons open spreekuur op de donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, gaat gewoon door. Het is wellicht wel goed om u een update ‘je te geven over dat wat ons momenteel bezig houdt en waar we verder mee bezig zijn.

inaanbouw 0De woningnood is terug van weggeweest. Een komend kabinet moet de woningnood aanpakken en de sociale huursector vergroten, schrijft Woonbonddirecteur Ronald Paping vandaag in het Financieele Dagblad.

geluidsoverlastSinds kort hebben gemeenten meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden.
Vooral bij woningeigenaren hadden gemeenten voorheen weinig bevoegdheden om overlast aan te pakken. Met de nieuwe overlastwet is dat veranderd.

galerijflatIn Limburg zijn bij ruim drieduizend flats van vóór 1975 de laatste jaren de galerijen of balkons afgekeurd. Die zijn of worden verstevigd, vervangen en soms (versneld) gesloopt.

wat leveren panelen opGoed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen.

huurverlaging

Woningcorporatie Zeeuwland mag van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) niet eenmalig € 170,- korting geven aan haar huurders. De corporatie is het hier niet mee eens en neemt juridische stappen. Desnoods tot aan de rechter, schrijft Zeeuwland in een brief aan de huurders.

Zandvoort Luchtfoto foto Robert Jaarsma

Van alle Nederlanders gaat 78 procent een of meerdere keren per jaar op vakantie, volgens cijfers van het Nibud. Veel daarvan gaan natuurlijk in de zomerperiode. Waar moet je aan denken als je de voordeur achter je dichtgooit en op reis gaat?

berekening 2

Huurders zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheid om in de eerste zes maanden van hun huurcontract de huurcommissie te laten toetsen of de huur wel in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Plasterk weten de bekendheid hiervan te willen vergroten.

energiezuinighuis

Corporaties halen de doelstelling uit het Energieakkoord om de huurwoningen in de sector in 2020 gemiddeld label B te laten hebben niet. Minister Plasterk zet in een brief aan de Tweede Kamer verschillende opties voor wettelijke verplichtingen uiteen die kunnen bijdragen aan het sneller verduurzamen van corporatiewoningen.

controleerhuurverhogingsvoorstel

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan de verhuurder. Uiterlijk 30 juni had u een afrekening van de werkelijke kosten over 2016 moeten krijgen van uw verhuurder.

drie mensen overleggenBurgers hebben te weinig invloed op instanties in hun directe omgeving, en dat moet anders stelt de Raad openbaar bestuur (Rob) in een onlangs uitgebracht advies.

woningentehuurMiddeninkomens dreigen door uitsluiting van de sociale huursector tussen wal en schip te vallen, blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR).

Rechtbank den HaagAfgelopen maandag was de zitting in de rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. Via een collectieve claim wil de Woonbond de inkomensafhankelijke huurverhoging terugdraaien en het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst stoppen. De uitspraak wordt op 4 oktober verwacht.
 


Rechtbank Den Haag

ronald webLagere huren, lagere woonlasten

De afgelopen maand heeft de Woonbond voorgesteld om de huren met gemiddeld 10 procent te verlagen. Dat is hard nodig. Steeds meer huurders kunnen niet meer rondkomen; hun inkomen is gedaald en hun huur fors verhoogd.

hamervanrechter 3Komende maandag is de eerste zitting in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Nederlandse staat en de verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. De Woonbond eist een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst en wil de inkomensafhankelijke huurverhogingen terugdraaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro.

tegel hvhchck17Maak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging die per 1 juli ingaat? Maak dan voor de ingangsdatum bezwaar. Daarna kan het niet meer en zit u aan de huurverhoging vast. Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar. Of u stuurt géén brief, maar maakt bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

betaalbaarheidsmeetlat

Een huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huurders zijn ten opzichte van 2014 een groter deel van hun inkomen kwijt aan huur, en meer huurders hebben moeite de huur te betalen, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Lokale Monitor Wonen.

verkoophuurwoning

De vraag naar sociale huurwoningen is de laatste jaren hard gestegen. De doelgroep voor sociale huur nam tussen 2009 en 2015 met maar liefst 351.000 huishoudens toe.

logo HBO 2 jpg

De huurmaatregelen 2017 die Bergopwaarts heeft toegepast zijn op zijn minst redelijk te noemen, zo denken wij als bestuursleden van HBO De Peel er over.

hurenbetaalbaarHet College voor de Rechten van de Mens gaat in hun vandaag verschenen rapportage over armoede in Nederland uitgebreid in op de relatie tussen huisvesting en armoede. Ze noemen het tekort aan sociale huurwoningen en de hoog gestegen woonlasten voor sociale huurders als belangrijke oorzaken van armoede.

actie WB huurdersbelastingDe eerste anderhalve maand huur die sociale huurders gemiddeld betalen gaat direct naar de schatkist, dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond.

 

 
Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan.

huurverhogingDe huren van sociale huurders bij corporaties stijgen dit jaar gematigd. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes.
Bij huurders onder de inkomensgrens van €40.349,- is de huurverhoging gemiddeld 0,6%. Aan huurders met een inkomen daarboven vragen corporaties gemiddeld 4% huurverhoging. De wettelijke maximale huurverhogingspercentages voor deze groepen zijn dit jaar respectievelijk 2,8% en 4,3%.

Symposium huurcommissie100jaar 27maart2017

De huurcommissie, die dit jaar 100 jaar bestaat, heeft vorig jaar bijna 9.300 zaken op haar bordje gekregen, 14% minder dan in 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016.

Op de foto: Minister Plasterk krijgt tijdens het jubileumcongres op 27 maart 2017 het boek '100 jaar huurcommissie' van huurcommissievoorzitter Anke van Heur

investereninenergiebesparingFinance Ideas heeft in haar kwartaalonderzoek 'Corporatie Survey' gekeken naar geplande investeringen in energiebesparende maatregelen onder bijna de helft van alle woningcorporaties in Nederland. Dat onderzoek laat zien dat 8% van de deelnemende corporaties niet van plan is om te werken aan de doelstelling 'gemiddeld energielabel B in 2020'.  Nog eens 15% heeft onvoldoende investeringen daarvoor in de beleidsplannen opgenomen.

tegel hvhchck17Veel huurders ontvangen voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging die ingaat op 1 juli. De Woonbond publiceert vandaag een check om te controleren of de huurverhoging wel aan alle wettelijke regels voldoet.

logo HBO 2 jpg


BRIEVEN MET DE HUURMAATREGELEN 2017 VOOR

HUURDERS VAN BERGOPWAARTS ZIJN VERZONDEN

Bergopwaarts heeft de brieven waarin de huurmaatregel 2017 voor alle huurders wordt aangekondigd tijdig verzonden. Hierin kunt u precies zien wat uw streefhuur is, hoe hoog uw huurverhoging wordt, wat uw oude en nieuwe kale huur is en wat uw oude en nieuwe bruto huurbedrag wordt.

hurenbetaalbaar

 

 

Huren verlagen bespaart

half miljard huurtoeslag

 

Een komend kabinet kan ruim  een half miljard euro besparen aan huurtoeslaguitgaven én zorgen dat huurders er enkele tientjes in de maand op vooruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond.

eurohuisjes

 

 

 

Toenemende aandacht

voor middenhuur

nieuwbouw almere

 

Woonagenda pleit voor

nieuwbouw en huurmatiging

Donderdag 20 april heeft het congres van Aedes ingestemd met de Woonagenda. Hiermee maken de corporaties hun ambitie duidelijk voor de komende vier jaar. Energiebesparing, verdere huurmatiging en meer nieuwbouw nemen een centrale plek op de agenda in. De Woonagenda is een niet-vrijblijvend aanbod van de corporaties op de uitdaging in de sociale huursector. De Woonbond waardeert de Woonagenda van Aedes positief.


   Nieuwbouw in Almere. Foto door Bart van Damme

besparenmetzonnepanelen

 

 

Laagste inkomens dragen

hoogste lasten klimaatbeleid

 

De armste huishoudens betalen relatief het meeste aan het klimaatbeleid: ruim 5 procent van hun inkomen. Voor de rijkste tien procent is dat slechts 1,5 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie, FNV en de Woonbond.

geschil

 

Uitspraken in geschillen

over prestatieafspraken

 

De minister heeft  in drie zaken uitspraak gedaan over een geschil bij het tot stand komen van de prestatieafspraken, de lokale afspraken over woonbeleid tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. In alle gevallen volgende minister Plasterk het advies van  de Adviescommissie geschilbeslechting. Het gaat om zaken uit Delft, Zoetermeer en Leiderdorp.

portretfoto schippers

 

Kies voor betaalbare

en duurzame huursector

 

 

De Woonbond heeft informateur Schippers in een brief gevraagd bij de besprekingen voor kabinetsformatie aandacht te hebben voor de problemen waar huurders mee kampen en de uitdagingen waar de huursector voor staat.

   Portretfoto Edith Schippers Rijksoverheid.nl

GreenDeal

 

 

 

 

Op weg naar

energieneutraal wonen

hogerehuur

 

 

Betaalbaarheid baart ook

wetenschappers zorgen

 

Diverse wetenschappers maken zich grote zorgen om de betaalbaarheid van het huren. Dat bleek gisteren op het SOM-seminar ‘Woningmarkt en huurbeleid’ in Utrecht.

socialehuurwoningen

 

 

Minder huisuitzettingen

bij corporaties

 

Het aantal huisuitzettingen is in 2016 met 14% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van corporatiekoepel Aedes.

vestia leeghwaterplein

 

Voormalig Vestia-topman

gearresteerd


Voormalig bestuursvoorzitter van Vestia Erik Staal is gisteren gearresteerd. In zijn woningen aan Krimpen aan de Lek en op Bonaire zijn huiszoekingen gedaan. Het "Functioneel Pakket" gespecialiseerd in fraudezaken, leidt het onderzoek.


   Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

eurohuisjes

 

Huurders betalen € 837

aan lokale woonlasten

 

Huurders betalen dit jaar gemiddeld € 837 aan lokale lasten, 0,1 procent meer dan in 2016. Er zijn lokaal grote verschillen. Huurders in Nijmegen zijn het goedkoopst uit (€ 551) en in Midden-Delfland het duurst (€ 1.199).

Bouwagenda

 

 

 

Duurzame huurwoningen

hoog op de Bouwagenda

 

 Bernard Wientjens presenteert de Bouwagenda

relatiehuurinkomen

 

 

Nieuwe uitzonderingen

inkomensafhankelijke

huurverhoging

 

Dit jaar gelden er nieuwe regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er is nog maar één inkomensgrens en er zijn nieuwe uitzonderingen.

 

huurverlaging

 

 

PBL: huurders langdurig

in armoede

 

Steeds meer huurders hebben te maken met langdurige armoede. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

0 procent huurverhoging eindhoven 0

 

Woonbedrijf Eindhoven

verhoogt huren

meeste woningen niet

 

Goed nieuws voor ruim 30.000 huurders van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. Zij krijgen op 1 juli geen huurverhoging.

streefhuur

 

 

Nieuw kabinet moet

zorgen voor huurverlaging

‘Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging,’
reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de verkiezings-uitslag.

 

GettyImages 451607419

 

 

Energielabel zegt weinig

over energieverbruik

Renovaties waarmee woningen een zuiniger energielabel krijgen leveren niet altijd de besparing op die vooraf werd verwacht.  Dat komt omdat te vaak wordt nagelaten  het werkelijke verbruik van bewoners te meten.

slimme meter

 

Slimme energiemeters

laten steken vallen

 

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gekeken hoe
betrouwbaar ‘slimme meters’ het energieverbruik meten. Dat blijkt bij een aantal ervan vies tegen te vallen.

huurverlaging

 

 

Komend kabinet moet

huurprijzen verlagen

rondvliegendgeld

 

HBO De Peel:

Afschaffen verhuurderheffing

noodzakelijk!

koopgarant 1


Tienduizenden sociale

huurwoningen dreigen

te verdwijnen

Bijna 70.000 sociale huurwoningen van corporaties worden naar de commerciële tak van corporaties overgeheveld. Dat betekent dat deze woningen op termijn in de vrije sector kunnen worden verhuurd of kunnen worden verkocht.

Martie

 

 

Martie van den Berg

stopte als bestuurslid

van HBO De Peel

huis met energielabel getty124135744

 

 

Verplicht label C

voor corporatiewoning

te mager

eurohuisjes

 

 

Er wonen geen echte mensen

in CPB-huizen

Het Centraal Plan Bureau (CPB) rekent de programma’s van politieke partijen door. Aan de uitkomsten wordt in Den Haag veel waarde gehecht. Toch is er nogal wat af te dingen op de rekenmodellen, stellen Woonbond en Aedes. In het geval van de woningmarkt lijkt dat niet veel te maken te hebben met de werkelijkheid van echte mensen in echte woningen.

Reactie CPB-doorrekeningen:

‘Meer nodig voor betaalbare huren’

Veel partijen willen het mes zetten in de verhuurderheffing, maar in veel gevallen nog te weinig om huren betaalbaar te houden en te zorgen dat er weer voldoende woningen gebouwd gaan worden. Dat concludeert de Woonbond aan de hand van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB).

eurohuisjes

 

‘Probleem’ scheefwonen

lost zich grotendeels

vanzelf op

Goedkoop scheefwonen lijkt een probleem dat zich grotendeels vanzelf oplost. Dat blijkt uit een recent onderzoek van bureau RIGO.

karabulutvskoolmees

 

 

Verkiezingsdebat

over de huursector


Verkiezingsdebat Aedes, Woonbond en VNG. Debat tussen Kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Wouter Koolmees (D66).  Martin van Rooijen (50PLUS), Albert de Vries (PvdA) en Roald van der Linden (VVD) luisteren mee.

 

actie WB huurdersbelasting

 

 

 

Meerderheid voor

afschaffen verhuurderheffing


Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan

financiele problemen 2


Regeling huurverlaging

bureaucratisch en

ontoereikend

Huurders die een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging kregen en daarna te maken krijgen met inkomensdaling kunnen huurverlaging krijgen.  De regeling die daarvoor moet zorgen is volgens de Woonbond bureaucratisch en ontoereikend.

grafiek 1

 

Enorme huurstijgingen

door kabinetsbeleid

Het huurbeleid van het huidige kabinet heeft gezorgd voor forse huurstijgingen in de sociale huursector.

 

 
De stijging van de gemiddelde huurprijs in de sociale huursector.

plasterk3 600x400

 

Plasterk

nieuwe minister Wonen

 

Ronald Plasterk  neemt de portefeuille Wonen over van Stef Blok. Blok is vanaf afgelopen vrijdag minister van Veiligheid en Justitie. Hij nam deze positie over van Ard van der Steur die vorige week zijn ontslag indiende.


Ronald Plasterk (PvdA), vervangend minister voor Wonen en Rijksdienst.

betaalbaar huren sleutel


PBL wil dat corporaties

middeninkomens huisvesten

 


Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt vandaag voor middeninkomens die in de knel zitten op de huurmarkt.Corporaties moeten een rol gaan spelen in het huisvesten van deze huishoudens
.

brieflezen2

 
Brief over WOZ-waarde

belangrijk voor huurders

Huurders krijgen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van hun woning hangt voor een deel af van de WOZ-waarde.

tweede kamer

 

 

 

Huurcommissie

op de schop

inaanbouw4

 

 

 

Forse kritiek op

nieuwe Bouwwet


Minister Blok wil het toezicht op de kwaliteit van bouwplannen privatiseren. Een wetsontwerp met deze strekking wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld.

gasprijs2

 

 

Energieprijzen blijven

vrijwel gelijk in 2017

 

De tarieven voor gas en elektriciteit in 2017 zijn bekend. Net als voorgaande jaren stijgt ook dit jaar weer de energiebelasting. Maar ondanks de hogere belasting stijgen de totale energieprijzen niet veel.

 


   Ontwikkeling van de gasprijs

handmetgeld

 

 

Bijna helft

corporatiebestuurders

verdient nog meer

dan de norm

relatiehuurinkomen

 

 

Huurders kunnen

inkomensverklaring

online verkrijgen

landingfoto4

 

 

Opnieuw meer huurders

aangesloten bij de Woonbond

Eind 2016 zijn er 53.467 hurende huishoudens meer aangesloten bij de Woonbond dan eind 2015 het geval was. De huurdersvereniging organiseert hiermee inmiddels 1.638.479 hurende huishoudens.

achterstalligonderhoud 0

 

 

Veel onderhoudsklachten

huurwoningen

Veel huurders hebben moeite hun woning warm te stoken of kampen met schimmel in de woning, blijkt uit een onderzoek vande NOS en de regionale omroepen.

huurverhoging3

 

  

Maximale huurverhogingen

sociale huur bekend

 

De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

klanttevredenheid

 

Huurders positief over

eigen corporatie,

negatief over sector

Bijna twee derde van de huurders heeft een (zeer) positief beeld van hun eigen woningcorporatie. Het beeld van de corporatiesector als geheel is aanzienlijk negatiever. Slechts 15% denkt positief over de sector.

hurenomhoog

 

Hurende middeninkomens

in de knel in steden

 

Huurders met middeninkomens komen door stijgende huren in de vrije sector in de knel in steden waar de spanning op de woningmarkt groot is. Dat stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping vandaag in het Parool.

huurwijzer

 

 

 

Huurders duurder uit dan kopers

 

 

Kopers betalen gemiddeld minder geld voor hun woning dan huurders.

Dat blijkt uit een recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

energiebesparing2

 

 

 

Meer energiebesparing

door betere inzage verbruik

nieuwbouwproductie

 

 

 


Breed verzet tegen

slappere bouwregels

woningtoewijzing

 

 

 

Tekort betaalbare

huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van de tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma.

zakmetgeld

 

 

 

Tweede Kamer

debatteert over

verhuurderheffing

nul op de meter woning 6685

 

 

De weg naar

energieneutraal wonen

vereist grote stappen

2017

 

Wat verandert er

voor huurders in 2017?

 

 

Op 1 januari 2017 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen.

huurwoningeninbuitenwijk 1

 

 

Vraag naar sociale

huurwoningen groeit!!!

onderhoud 0

 

Onderzoek naar kwaliteit

van huurwoningen

 

De NOS en de regionale omroepen doen een groot gezamenlijk onderzoek naar de kwaliteit van huurwoningen in Nederland. Ze kijken hiervoor zowel naar sociale huurwoningen als huurwoningen in de vrije sector.

Logo Woonbond

 

 


Huurderswerkelijkheid versus

Haagse werkelijkheid

Logo Aedes Benchmark

 

 

Hoe doet Bergopwaarts het??

 

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP. Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

klanttevredenheid

 

 

Aantal slecht presterende

corporaties meer dan

verdubbeld

gevallen badkamer


Steeds meer ouderen

belanden na val

op eerste hulp


Vallen is een van de grootste problemen van thuiswonende ouderen. Vorig jaar belandden 97.400 ouderen op de spoedeisende eerste hulp als gevolg van een val. Dat is 40 procent meer dan tien jaar geleden. Het aantal ouderen dat overlijdt door een val is tussen 2010 en 2015 met 35 procent gestegen
tot 3.267

huizen nederland 2

 

CPB zet aanval in

op betaalbare huur

 

Onder het mom huurders in de vrije sector te helpen, zet het Centraal Planbureau (CPB) deze week opnieuw de aanval in op betaalbare huurwoningen. In een zogenoemde ‘Policy Brief’ zette het Planbureau zijn visie op de vrije huurmarkt uiteen.

streefhuur

 

 

Huurders zijn duurder uit

dan kopers

 

Kopers betalen gemiddeld minder geld voor een vierkante meter woning dan huurders. Dat blijkt uit een recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

huurverlaging

 

 

 

Huurverlaging na inkomensdaling

 

daeb niet daeb

 

Scheiding DAEB en niet DAEB

 

Als gevolg van de parlementaire enquête en de bepalingen die aan de hand van de uitkomsten daarvan zijn neergelegd in de nieuwe Woningwet, moeten woningcorporaties hun bezit gaan scheiden.

brandblussers

 

 

Brand is en blijft een groot risico

 

 

Oktober is elk jaar de maand van de Brandpreventieweken. Dit jaar is het thema: ‘Hé doe die deur dicht.’

gluurverhoging

 

 

 

Woonbond vecht

onrechtmatige

Gluurverhogingen aan

 

Stop de Gluurverhoging

betaalbaarheidsmeetlat

 

 

Lokale cijfers wonen in beeld

Hoeveel van hun inkomen zijn huurders in uw gemeente kwijt aan huur? Hoe hoog zijn de huurprijzen en wat is de beschikbare woningvoorraad? Voor het eerst zijn in één overzicht de meest recente cijfers te bekijken over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de corporatiesector.

IMG 0832 3

 

 

Geactualiseerde

Prestatieafspraken

tussen gemeente Deurne

Bergopwaarts en

HBO De Peel

  

 

IMG 5478 HI 2

 

Huurders Informatie

in de belangstelling

van de Woonbond

huurwoningeninbuitenwijk 1

 

  

Weer minder sociale

huurwoningen

bij corporaties

huisverkopen

 

 

Blok schrapt zienswijze

gemeente bij verkoop

geliberaliseerd

corporatiebezit

netbovenmodaal

 

 

  

Tientje meer

huurtoeslag

in de maand

huurdersdag huurdersagenda

          

 

 Kamerleden in debat

op Landelijke Huurdersdag
 

 

Tweede Kamerleden debatteren op de Landelijke Huurdersdag over de toekomst van huren in Nederland.

thuiswerkendeondernemer3 1 

Voor thuiswerkende ondernemer

is huur terecht aftrekpost

Thuiswerkende ondernemers mogen de huur van hun woning opvoeren als aftrekpost, mits zij aan de regels van de Belastingdienst voldoen. Dat wordt bevestigd door een recente uitspraak van de Hoge Raad.

wachtlijst

 

 

Woningzoekenden in de knel door hoge huren

Een betaalbaar huurhuis vinden wordt steeds moeilijker. Dat merken starters die in de vrije sector naar een woning zoeken, maar ook gezinnen die op de wachtlijst staan voor sociale huur. Over de hele linie zijn huurwoningen schaars en duur.

huurtoeslagpuzzel

 

 

 

Huurtoeslag over 2015

aanvragen

Had u in 2015 recht op huurtoeslag, maar heeft u over dat jaar nog geen huurtoeslag aangevraagd? U heeft nog tot 1 september de tijd om huurtoeslag over  2015 aan te vragen. Daarna kan het niet meer.

actie WB huurdersbelasting 

Kamer verdeeld over

de verhuurderheffing

 

Partijen in de Tweede Kamer hadden vandaag veel kritiek op de verhuurderheffing. Toch tekende zich geen meerderheid af voor het afschaffen van de heffing. 

Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan.

 

Aedes, VNG en Woonbond:

‘Verhuurdersheffing kost

veelvoud aan investeringen’ 

 

  

tweede kamer

 

 

Forse kritiek tijdens hoorzitting

Tweede Kamer verhuurderheffing

eurohuisjeshanden 5

 

 

PvdA en VVD botsen

over woningnood


De PvdA en de VVD botsen over de noodzaak om betaalbare huurwoningen te bouwen. Dat bleek gisteren tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. 

langewachttijden

 

 

 

Krapte op de huurmarkt

 

Een groeiende groep woningzoekenden verdringt elkaar op een steeds krappere huurmarkt, concludeert het KRO/NCRV-programma De Monitor.

huurverlaging

huurverhoging

 

De huurmaatregelen 2016

voor de huurders

van Bergopwaarts in beeld

huurverhoging3

 


Duidelijkheid in het

huurbeleid van

Bergopwaarts

huisverkopen

 

 

 

Sociale corporatiewoningen

verdwijnen in rap tempo

 

 

(maar niet bij Bergopwaarts)

gluurverhoging

 

 

Belastingdienst verstrekt

inkomensgegevens huurders

bureningesprek 6

 

 

Eerste Kamer neemt

Wet Doorstroming Huurmarkt

aan 

 

UPDATE18-04-2016Publicatie Staatscourant toegevoegd

SociaalDuurzaam

 

Coalitie voor

sociale en duurzame

samenleving

Sociale waarden, duurzaamheid en de menselijke maat moeten centraal staan. Alleen dan is Nederland verzekerd van een duurzame toekomst met een eerlijke verdeling van de welvaart.

Huurverhoging

 

 

Duidelijkheid in het

huurbeleid

van Bergopwaarts

rondvliegendgeld 

 

Transparantietool:

inzicht in keuzes en

financiën woningcorporaties

bureningesprek 4

 

 

Weer minder huisuitzettingen

bij woningcorporaties 

UPDATE12-04-2016
Brief Aedes aan Tweede Kamer toegevoegd

bureningesprek 6

 

 

Eerste Kamer neemt

Wet Doorstroming Huurmarkt

aan  

bureningesprek

 

 

WoON 2015: woonlasten

huurders gestegen 

betaalbaarheidsproblemen 1

  

 

Half miljoen huurders

in te dure woning

 

Het aantal huurders met een relatief laag inkomen en een te hoge huur is tussen 2009 en 2015 fors toegenomen, van 8 naar ruim 18% van de huurders.

rechtszaal

 

Rechter doet geen

uitspraak in kort geding

Gluurverhoging

De rechtbank doet geen inhoudelijke uitspraak over de rechtszaak tegen de Belastingdienst over het onrechtmatig verwerken van inkomensgegevens van huurders.

huurverhoging3

 

 

Eerste Kamer akkoord

met delen inkomens

huurders

gluurverhoging

 

 

Kort geding om

Gluurverhoging


Vandaag diende het kort geding tegen de Nederlandse Staat over het onterecht verwerken van inkomensgegevens van huurders door de Belastingdienst. De uitspraak wordt op 4 april verwacht.

waarkanikheenverhuizen

 

 

Meerderheid Kamer

voor screening huurders

hamervanrechter 3

 

 

Woonbond start

juridische procedures

tegen gluurverhoging

huurverlaging

 

 

  

Woningcorporaties kiezen

vaker voor huurbevriezing

geldzorgen

 

Steeds meer huurders

afhankelijk van huurtoeslag

 

Steeds meer huurders moeten een beroep doen op de huurtoeslag om de huur te kunnen betalen.

groepouderen

 

 

Brandveiligheid in

ouderenwoningen

moet beter

 

overleg4

 

 

Huurders te weinig

inspraak bij

gemengde complexen

tweedekamerstoelen

 

Tweede Kamer akkoord

met verstrekking

inkomensgegevens Belastingdienst 

Stef Blok 03 

Blok blijft bij

inkomensafhankelijke

huurverhoging

  

Minister Blok heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 door wil laten gaan.

huurmarktwet

 

 

 

Woonbond pleit voor

aanpassing huurmarktwet

 

 

 plaatsendubbelglas

 

Huurders hebben recht

op dubbelglas

unnamed

 

 

Huurverhoging in 2016

 

Huurders ontvangen over enkele maanden een voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2016. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

 streefhuur

 

Stop verstrekking

inkomensgegevens

huurders

 

Tweede Kamer neemt

Wet Doorstroming

Huurmarkt aan 

 

 

Kamer stemt in met

Wet Doorstroming

Huurmarkt

Huurdersavond in Neerkant

op 29 februari 2016

 

 

 

 

Weldenkende

mensen

geld

 

 

Huursombenadering aangepast,

huurverhoging gematigd

bureningesprek 6

 

 

 

Wet Doorstroming Huurmarkt:

Huursombenadering vanaf 2017 

Logo gluurverhogingkopie 0 

 

Corporaties steeds rijker

 

 

Belastingdienst deelde ten

onrechte inkomensgegevens

van huurders


 

Zonnepanelen

interessant voor huurders

huurprijscheck

 

Bezwaar maken tegen

WOZ-waarde huurwoning

 

Woonbond waarschuwt

voor hogere huren en

draaideurwoningen

  
Blok wijkt te veel af

van Sociaal Huurakkoord

Helaas wijkt de minister op belangrijke punten af van het
Sociaal Huurakkoord. De Woonbond heeft zich daar in een
reactie op het wetsvoorstel kritisch over uitgesproken.
De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog bespreken.

hurenbetaalbaar

 

Huurtoeslag succesvol

instrument betaalbaarheid


Uit onderzoek door het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL)blijkt de huurtoeslag een
efficiënt middel om betaalrisico’s voor huurders
met de laagste inkomens te voorkomen.

 

Huurtoeslag verbetert de

betaalbaarheid van wonen

in sterke mate

 

 

 

Werkgroep

Huurders van de PvdA

tegen afbraak

huurbescherming

 

 kantoor hbo de peel deurne

 

   

ONZE BESTE WENSEN VOOR 2016

 

 

Wat verandert er voor

huurders in 2016?

­