Huurders Belangen Organisatie De Peel

Het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, kortweg genaamd HBO De Peel, heet u van harte welkom op onze website.

Ons bestuur bestaat geheel uit huurders van Bergopwaarts onder het motto: " Huurders voor huurders ".

Mogelijk bent u huurder - of toekomstig huurder - in Asten, Deurne, Helmond, Bakel, Laarbeek of een andere plaats in de regio bij onze verhuurder, woningbouwvereniging Bergopwaarts. In dat geval zullen wij uw belangen zo goed als in ons vermogen ligt behartigen.
Wij hopen u in de toekomst als een vaste bezoeker van onze site - en graag ook als deelnemer aan ons huurderspanel (zie rechterkolom) - te mogen begroeten!

Administrator: Ton van de Weerd, secretaris HBO De Peel

Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie in ons bestuur:

Neem a.u.b. contact met ons op!!!