bg header new

De regering heeft bepaald dat woningcorporaties zich moeten richten op bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de Woningwet 2015. Betaalbare huurwoningen mogen zij niet aan iedereen verhuren. Woningcorporaties moeten zich aan de daarvoor uitgevaardigde regels houden. Wanneer u daarover wat meer wil weten kan dat via deze link: PASSEND TOEWIJZEN

­