bg header new

HBO DE PEEL HEET U WELKOM!!

Het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, kortweg genaamd HBO De Peel, heet u van harte welkom op onze website. Ons bestuur bestaat geheel uit huurders van Bergopwaarts onder het motto:

   "Huurders voor huurders".

Mogelijk bent u huurder - of toekomstig huurder - in Asten, Deurne, Helmond, Bakel, Laarbeek of een andere plaats in de regio bij onze verhuurder, woningbouwvereniging Bergopwaarts. In dat geval zullen wij uw belangen zo goed als in ons vermogen ligt behartigen.
Wij hopen u in de toekomst als een vaste bezoeker van onze site - en graag ook als deelnemer aan ons huurderspanel - te mogen begroeten!

Administrator van de website: Ton van de Weerd, secretaris HBO De Peel 

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL
De Stichting Huurders Belangen Organisatie De Peel is, oorspronkelijk als HBO Deurne-Asten, statutair opgericht op 19 oktober 1995. Sinds die tijd functioneerde zij in diverse samenstellingen, onder wisselende omstandigheden en voert daarbij de naam HBO De Peel. Onze organisatie is een stichting waaruit voortvloeit dat wij geen leden hebben, maar er wel zijn voor alle huurders van Bergopwaarts.

Waarom is HBO De Peel er?
Het zal u duidelijk zijn dat verhuurder Bergopwaarts geen overleg kan voeren met alle, bijna 5000, huurders die een woning van haar huren. Het is daarom dat er in de Overlegwet en in de Woningwet 2015 een aantal rechten en plichten zijn vastgelegd waaraan verhuurders en huurdersorganisaties zich dienen te houden binnen hun relatie. Deze rechten en plichten worden verder uitgediept en vastgesteld in de Samenwerkingsovereenkomst tussen Bergopwaarts en HBO De Peel.

Het bestuur
De laatste jaren mag gesproken worden van een vrij stabiele situatie in de bezetting van ons bestuur dat momenteel uit 7 personen bestaat.
In de loop der jaren is hard gewerkt aan de onderhandelingspositie van ons bestuur met onze verhuurder, Woningbouwvereniging Bergopwaarts. Ons bestuur heeft als taak de belangen van de huurders zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen bij Bergopwaarts. Het is de mening van ons bestuur dat de beste resultaten uit onderhandelingen kan worden gehaald als dit klimaat van onderhandelen zo goed als mogelijk is. De wil om een dergelijk onderhandelingsklimaat te realiseren en te onderhouden dient van beide partijen, de verhuurder en de huurdersorganisatie, te komen. Wij denken dat het onderhandelingsklimaat tussen Bergopwaarts en HBO De Peel zodanig is dat de resultaten uit de onderhandelingen voor de huurders goed genoemd mogen worden.
Dit is echter geen reden om genoegzaam achterover te leunen. De bestuursleden van HBO De Peel vormen een actieve eenheid van vrijwilligers die staan voor de belangen van de huurders van Bergopwaarts.

Contact met de achterban
Laat duidelijk zijn dat een goede vertegenwoordiging van de huurders bij Bergopwaarts niet mogelijk is wanneer wij als bestuur niet weten wat er onder de huurders leeft. Het is daarom dat wij recent hebben besloten met onze huurdersavonden naar de huurders toe te komen in Deurne en Asten, in de wijken en kerkdorpen en deze met enige regelmaat te organiseren.
Het contact met de huurders wordt verder onderhouden door het tweemaal per jaar uitbrengen van het contact- en informatieblad Huurders Informatie, dat elk halfjaar bij elke huurder van Bergopwaarts op de deurmat valt.
Huurders kunnen verder wekelijks terecht in ons kantoor op de donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur op het vrije inloopspreekuur.
We werken verder aan het optuigen van een digitaal huurderspanel. Tot op heden is de belangstelling van de huurders voor dit panel te gering om daar op een goede wijze gebruik van te kunnen maken. Gezien deze zeer geringe belangstelling overwegen wij om deze vorm van contact te beëindigen.

De Nederlandse Woonbond
Als stichting zijn wij lid van de Nederlandse Woonbond, die zich landelijk profileert als: “De stem van hurend Nederland”. Wij maken gebruik van informatiebulletins, vakliteratuur en door de bond georganiseerde cursussen om onze kennis op het gebied van de volkshuisvesting te vergaren, op te frissen en uit te breiden.

Wat is HBO De Peel niet?
De HBO wijst geen woonruimte toe en verleent geen urgentieverklaringen. Over het systeem van de toewijzing van woonruimte en de werkwijze met betrekking tot het verlenen van urgentieverklaringen pleegt de HBO wél overleg met Bergopwaarts. Ook over een groot aantal andere zaken wordt overleg gevoerd met Bergopwaarts.
Verder is de HBO geen loket voor het melden van gebreken en storingen danwel het aanvragen van reparaties. Deze meldingen dienen rechtstreeks bij Bergopwaarts te worden gedaan. Mochten huurders met Bergopwaarts in een conflictsituatie zijn geraakt met betrekking tot dit soort onderwerpen kunt u dit met één van de bestuursleden van de HBO bespreken, waarna bezien zal worden welke weg bewandeld kan worden om deze problematiek op te lossen.

Laat u horen!!!
Gezien het aantal mogelijkheden dat wij daarvoor voor u open hebben staan, moet het voor u eenvoudig zijn om met ons in contact te komen. Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur is ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a te Deurne open met een inloopspreekuur. Afspraak is niet nodig. Elke maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u ons telefonisch bereiken via 0493 323200. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de donderdagmorgen. Buiten deze uren kunt een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Ons e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. deze e-mailbox wordt dagelijks gelezen en zo mogelijk direct beantwoord. Uw wordt als huurder per brief uitgenodigd op de huurdersavonden zodra die in uw wijk of kerkdorp worden gehouden. Als huurder ontvangst u 2 maal per jaar een exemplaar van Huurders Informatie een contact- en informatieblad van onze eien HBO De Peel. Contactmogelijkheden genoeg dus. Mocht u op- of aanmerkingen hebben dan horen wij dit graag van u dus: "Laat u horen!!!

HBO De Peel is er voor U, huurder van Bergopwaarts!!!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­