bg header new

logo HBO 2 jpg

 

 

Voorbeeldbrief aanvragen huurverlaging 2023

Van:
Uw naam
Uw straat en huisnummer
Uw postcode en woonplaats
Aan:
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Dunantweg 10
5751 CB DEURNE
<Uw woonplaats, datum van vandaag>
Onderwerp: Eenmalige huurverlaging 2023
Geachte heer of mevrouw,
Hierbij doe ik een verzoek tot huurverlaging op grond van artikel 54a van de Woningwet (de
eenmalige huurverlaging 2023).
Mijn huurprijs (kale huur) is hoger dan € 575,03
Het inkomen van mijn huishouden is al minstens zes maanden onder de inkomensgrens die
voor mijn huishouden geldt.
Als bijlagen bij deze brief vindt u een verklaring over de samenstelling van mijn huishouden
en bewijsstukken over het inkomen van mijn huishouden van de afgelopen zes maanden .
Graag ontvang ik een voorstel voor huurverlaging. Dit voorstel verwacht ik binnen de
geldende wettelijke termijn van drie weken nadat u de stukken bij deze brief ontvangen
heeft.

In afwachting van uw bericht,
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>

Bijlagen: 1. Verklaring van het aantal personen in het huishouden.
2. Bewijsstukken over het inkomen van mijn huishouden.