bg header new

rechterOp 8 april dient het hoger beroep van de Belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen. De Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders aan verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht.

 


Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra hoge huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van €33.600,-.

Financiële schade huurder
Eerder oordeelde de rechtbank dat de Belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging plaats had kunnen vinden. De huurder heeft dus financieel schade gelden doordat de Belastingdienst zich niet aan de wet hield.

Hulp bij verhalen van schade
Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders die schade willen verhalen op de Belastingdienst, kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de Woonbond. Alhoewel de Belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond. We verwachten een uitspraak op 20 mei.
(De Woonbond 7 februari 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Wij weten dat in ieder geval twee huurders van Bergopwaarts zich gevoegd hebben in deze rechtszaak. Er is aangegeven dat zij eventuele van belang zijnde ontwikkelingen in deze zaak die hen zouden bereiken en zich zouden kunnen voordoen met ons gedeeld zullen worden. Mocht dat zo zijn dan zullen wij dat hier publiceren.

Het bestuur van HBO De Peel

­