bg header new

plvPersoonlijk lid van de Woonbond en goede ideeën over huurbeleid? Is er geen lokale huurdersorganisatie die uw belangen behartigt? In maart start de Woonbond met vergaderingen speciaal voor huurders en woningzoekenden die persoonlijk lid zijn.

 

 

De Woonbond heeft bijna 1,6 miljoen collectief georganiseerde huurders als lid, en daarnaast bijna 8.000 persoonlijke leden. De collectief georganiseerde leden zijn dus getalsmatig ver in de meerderheid. Maar ook de persoonlijke leden zijn erg belangrijk voor de Woonbond

Provinciale Vergadering voor collectief georganiseerde leden
In de Provinciale Vergaderingen staan de belangen van collectief georganiseerde leden centraal. Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond overleggen daar met andere collectief georganiseerde leden die in hun regio actief zijn. Tal van onderwerpen die regionaal en landelijk spelen staan op de agenda. De Provinciale Vergaderingen kiezen ook leden voor de Verenigingsraad, het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond. Die Verenigingsraad heeft onlangs besloten dat er voor persoonlijke leden een eigen vergadering moet komen.

Persoonlijke Ledenvergadering voor individuele leden
De nieuwe Persoonlijke Ledenvergadering is dus bedoeld voor huurders die niet via een organisatie bij de Woonbond zijn aangesloten. En daarmee extra interessant voor leden die in buurten of complexen wonen waar helemaal geen huurdersorganisatie is. Dat komt regelmatig voor, vooral in de particuliere en commerciële sector. De belangen van deze groep huurders moeten in de Persoonlijke Ledenvergadering extra aandacht krijgen. En ook de Persoonlijke Ledenvergadering kan straks huurders voordragen voor de Verenigingsraad.

Aanmelden
Bent u persoonlijk lid en heeft u interesse in de nieuwe Persoonlijke Ledenvergadering? Dan kunt u die interesse op twee manieren kenbaar maken:

Abonneren op nieuwsbrief. Log in en vink bij Nieuwsbrieven voor persoonlijke leden de optie ‘Persoonlijke Ledenvergadering’ aan. U krijgt dan per e-mail een seintje als er vergaderstukken online staan.
Direct aanmelden. Weet u al dat u graag wilt meedoen? Meld u dan aan met dit aanmeldformulier. Handig als u even inlogt voordat u aanmeldt. Want dan hoeft u minder in te vullen en hoeft de Woonbond niet te controleren of u daadwerkelijk lid bent.
(De Woonbond 18 januari 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Ons bestuur vindt dit een bijzonder goed idee van de Woonbond. Het geeft de persoonlijke leden van de bond de gelegenheid om hun vaak persoonlijke belangen over het voetlicht te brengen, terwijl wij, de huurdersorganisaties het vaak hebben over bestuurszaken en meer algemene huurdersbelangen. Vervolgens spreken wij vaak over de wijze waarop wij zaken regelen met onze verhuurders. Het feit dat de persoonlijke leden dit binnen "hun eigen kring" kunnen bespreken zien wij als een een positieve ontwikkeling en wij hopen dat deze leden in onze regio er gebruik van zullen gaan maken.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­