bg header new

logo hboHet Jaarverslag 2018 van HBO De Peel is gepubliceerd. Een aantal van de personen, instanties en collega besturen waar wij een relatie mee onderhouden, ontvingen het verslag een week geleden.

 

 


We zijn er vroeg bij dit jaar met ons jaarverslag. Ons bestuur is de mening toegedaan dat het een goede zaak is wanneer je tijdig en transparant verslag doet van datgene wat je als organisatie hebt gedaan.

We hebben ons best gedaan om in heldere taal en duidelijke hoofdstukken onze werkwijze, onze activiteiten en onze resultaten neer te zetten. Via Informatie en Jaarverslagen HBO De Peel kunt u de link naar het verslag van 2018 bereiken, maar omdat u nu toch al hier bent kunt u van deze link gebruik maken: Jaarverslag 2018 HBO De Peel

Wij bevelen ons jaarverslag van harte in uw belangstelling aan.

Noot: Wij publiceerden dit gegeven al eerder op deze site, maar we vinden ons jaarverslag zo belangrijk dat we er nogmaals de aandacht voor vragen. Wij hopen dat u onze organisatie zult kunnen herkennen in datgene wat we er over hebben geschreven.

Het bestuur van HBO De Peel

­