bg header new

watkosthurenin2019Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden. Dit artikel publiceerden wij al eerder op onze website. Wij herhalen het hier omdat dit wellicht een moment is om dit nog even na te lezen.

 

 Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Huurverhoging
Ook zullen de regels voor de jaarlijkse huurverhoging worden aangepast. De precieze percentages voor huurverhoging in 2019 zijn op dit moment nog onduidelijk. Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes begin deze week een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet de percentages voor de jaarlijkse huurverhoging in 2019 nog vast stellen.

Lees voor een compleet overzicht van de veranderingen voor huurders en woningzoekenden ons overzichtsartikel: ‘Wat kost huren in 2019’.

(De Woonbond 19 december 2019)

­