bg header new

onacceptabelVerhuurders gaan met ingang van 2018 jaarlijks een verhuurderbijdrage betalen voor het werk van de Huurcommissie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 

 

De bijdrage geldt voor verhuurders die op 1 januari 2017 meer dan 50 huurwoningen hadden met een huur onder € 710,68. Verhuurders betalen een vast tarief per woning, waarbij de eerste 50 woningen niet meetellen. Voor 2018 is het tarief € 2,36 per woning. Voor een verhuurder met 1000 huurwoningen komt dit dus neer op € 2.242,-. De verhuurderbijdrage moet niet worden verward met de verhuurderheffing, de miljardenbelasting die verhuurders aan het rijk betalen.

Onacceptabel
Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, vindt de maatregel een afwenteling op de corporaties van publieke kosten voor rechtsbescherming. ‘De Huurcommissie is een goedkoop alternatief voor de rechter, in andere sectoren betalen partijen ook geen aparte bijdrage voor de bekostiging van de rechtsgang. Door de vrijstelling van verhuurders met minder dan 50 woningen en woningen boven € 711,- worden de kosten ook nog eens zeer selectief in rekening gebracht bij de sociale huursector. Dat vinden wij onacceptabel.’
(De Woonbond 25 oktober 2018)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Ons HBO De Peel bestuur onderschrijft geheel de mening van de directeur Woonbond Paulus Jansen die hierboven is weergegeven. Aanvullend lijkt het ons zinvol te vermelden dat weliswaar wordt gesteld dat deze verhuurderbijdrage niet moet worden verward met de verhuurderheffing (welke naam wij al jaren geleden hebben omgedoopt tot HUURDERSHEFFING), maar dat het wel zo is dat ook deze zogenaamde verhuurderbijdrage moet worden opgebracht door ons, de huurders van een sociale huurwoning. Het lijkt ons daarom verstandig om ook dit beestje maar direct bij de naam te noemen, het is gewoon de HUURDERBIJDRAGE!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­