bg header new


energielabelsUitvoering van het klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

 

 Energie labels

In het overleg tussen Bergopwaarts en HBO De Peel is afgesproken, dat de verduurzaming van de woningen niet ten koste mag gaan van de huurders van Bergopwaarts. Verduurzaming mag niet resulteren in hogere huren. Na verduurzaming worden de huren niet verhoogd terwijl de energiekosten dalen.
Bergopwaarts verduurzaamt in 2019 ongeveer 30 woningen. Middels het MuRenO project, waarover u in Huurders Informatie van december 2019 kunt lezen, zullen naar verwachting zo’n 100 woningen per jaar verduurzaamd worden.

De Woonbond en Aedes hebben hier een artikel over gepubliceerd.Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u dat via de volgende link bereiken: VERDUURZAMING

­