bg header new

Rechter 0Voor de vijfde keer is er nu weer sprake van uitstel van de uitspraak in het hoger beroep over de schadevergoeding voor de gluurverhoging die een huurder van de belastingdienst moest ontvangen.

 Ditmaal is het uitstel afkomstig van de Raad van State die aangeeft meer tijd nodig te hebben voor deze moeilijke juridische zaak.

Dat een dergelijke uitspraak, waar al een hoger beroep aan voorafging, van het grootste belang is ligt voor de hand. Er is namelijk heel erg veel mee gemoeid en deze uitspraak heeft nogal wat consequenties wanneer de huurder in het gelijk zal worden gesteld.

Wij hebben vernomen dat er één en mogelijk twee huurders van Bergopwaarts zijn die zich aangesloten hebben bij deze procedure en een claim naar de Belastingdienst hebben gestuurd. We zijn nieuwsgierig naar datgene wat zij aan het eind van de rit mee zullen maken.

Bent u nieuwsgierig naar de gang van zaken hierover en wilt u wat meer lezen dan kunt u berichten over dit onderwerp bereiken via deze (exerne) link: GLUURVERHOGING

­