bg header new

Leeg kantoorIn 2018 zijn er 13.000 woningen gemaakt door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Leeg kantoor

In 2017 ging het nog om net iets meer dan 10.000 woningen.

Vooral kleinere woningen
Transformatie levert vooral relatief kleine woningen op. Bij 43 procent was die minder dan 50 vierkante meter in 2018, terwijl ruim een kwart een oppervlakte van 50 tot 75 vierkante meter had. Het overgrote deel van de getransformeerde woningen betreft huurwoningen.

Jong en alleenstaand
In de omgebouwde woningen wonen vooral eenpersoonshuishoudens (61 procent) en paren zonder thuiswonende kinderen (27 procent). De meeste hoofdbewoners van transformatiewoningen zijn jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar (47 procent). Ongeveer een derde van de bewoners is tussen 28 en 45 jaar. Ouderen vanaf 67 jaar wonen aanzienlijk minder vaak in transformatiewoningen (6 procent).
(De Woonbond 25 oktober 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Aan dit project heeft Bergopwaarts vorig jaar haar aandeel geleverd. Het oude Rabo annex Bergopwaarts kantoor aan de Martinetstraat in Deurne werd omgebouwd tot 22 appartementen waarin de huurders tot volle tevredenheid een fijne woonplek hebben gevonden.

Het bestuur van HBO De Peel

­