bg header new

Logo WoonbondRuim 180 woningcorporaties laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing.

De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.' Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen.

De woningcorporaties tekenen formeel bezwaar aan tegen de heffing omdat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die stelt dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting.
(De Woonbond 3 oktober 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Sinds jaar en dag hebben wij op deze site laten weten dat ons bestuur vindt dat de ordinaire en onrechtvaardige extra belasting op huurders van sociale woningen, die nog steeds zeer onterecht VERHUURDERHEFFING wordt genoemd, AFGESCHAFT DIENT TE WORDEN!!! 
Wat is de situatie. Vanaf 1995 ontvangen woningcorporaties geen enkele subsidie van wie dan ook meer. Zij moeten hun eigen broek ophouden. Daar is niets mis mee. Het enige voordeel dat de corporaties nog hebben is dat de leningen die zij afsluiten geborgd worden. 
In 2013 bedacht de toenmalige minister Blok dat hij de schatkist wel wat aan kon vullen door een extra belasting te laten betalen door de woningcorporaties. Hij noemde dat VERHUURDERHEFFING. De corporaties, getrouw als zij zijn, rekenden de hun opgelegde heffing jaarlijks af.
Maar nu: Met welk geld betalen de corporaties deze heffing? Juist! Met het geld van de huurders. Vrijwel de gehele inkomsten van de corporaties bestaat uit de opbrengst van de huren. Dus wie betaalt deze zogenaamde Verhuurderheffing? Precies. De huurders en niemand anders. Noem het beestje dan ook bij de naam en zeg HUURDERHEFFING!! 1,7 miljard euro jaarlijks gaat over de ruggen van de huurders de schatkist in. Corporaties schroeven de huurders jaarlijks op anders kunnen zij de HUURDERHEFFING niet betalen.
Weet u op welke wijze de rijksoverheid het doel van de HUURDERHEFFING omschrijft:

Doel verhuurderheffing
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren.

Enerzijds beweert de regering dus dat zij een financiele bijdrage vraagt aan de huurders voor het verminderen van de nationale schuld en iets verderop zegt ze dat deze maatregel de woningmarkt beter moet laten functioneren. U bent toch met ons eens dat twee zaken zijn die totaal niets met elkaar te maken hebben?
Bovendien is het zo dat een extra belasting heffen op huurders van sociale woningen, die toch al een klein inkomen hebben, op geen enkele wijze gerechtvaardigd kan worden. Niemand kan aantonen dat deze extra belasting voor sociale huurders, DE HUURDERHEFFING, rechtvaardig is. Geld van sociale huurders behoort te worden aangewend in het belang van deze huurders en niet in de schatkist terecht te komen.
Het werd tijd dat de woningcorporaties ook eens iets van zich laten horen. Dit onrecht duurt immers al veel en veel te lang.

Dit is de mening van het bestuur van HBO De Peel over het onrecht dat ons, de sociale huurders, al sinds 2013 wordt aangedaan!!!

­