bg header new

wooncrisisDe overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, zegt de Woonbond.

 

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

Prinsjesdag brengt niet uitsluitend slecht nieuws, ook plannen die de bouw van nieuwe woningen moeten aanjagen. Volgens de Woonbond is het bij lange na niet genoeg om woningzoekenden en huurders uit de brand te helpen.

Korting op heffing, onder voorwaarden
Woningcorporaties krijgen belastingkorting als ze snel meer gaan bouwen. Daar is 1 miljard voor gereserveerd, dat in porties van 100 tot 250 miljoen per jaar in mindering wordt gebracht op de omstreden verhuurdersheffing. Aan de korting zijn strenge voorwaarden verbonden. Een deel van het geld is bijvoorbeeld expliciet voor de bouw van tijdelijke (nood)woningen bestemd.

Extra geld voor bouwplannen gemeente
Verder gaat er een miljard extra naar gemeenten, die daarmee bouwplannen kunnen realiseren die anders in de ijskast zouden belanden. De Woonbond ziet dat als positief, maar wijst er ook op dat stikstofregels deze bouwplannen ernstig kunnen doorkruisen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Als het kabinet daar niets aan doet blijft het extra geld voor deze bouwplannen straks gewoon op de plank liggen.”

Sociale huursector blijft melkkoe
De Woonbond signaleert dat de sociale huursector voor het Rijk een melkkoe blijft, ondanks korting op de heffing. Zodra woningen op papier meer waard worden, stijgt de verhuurdersheffing mee. Andere belastingen (zoals de ATAD) dalen evenmin. Ook zouden nieuwe Prinsjesdagplannen tot gevolg kunnen hebben dat woningcorporaties straks méér overdrachtsbelasting gaan betalen als ze woningen kopen van andere woningcorporaties. De optelsom van al die belastingen zorgt ervoor dat sociale verhuurders te krap bij kas zitten om huurprijzen te verlagen. “Terwijl dat juist is wat huurders hard nodig hebben na alle huurstijgingen van afgelopen jaren” zegt Jansen.

WOZ-waarde minder belangrijk in puntenstelsel
Voor sociale huurders van beleggers in grote steden bevatten de kabinetsplannen een klein lichtpuntje. De WOZ-waarde van woningen gaat minder zwaar wegen in het puntenstelsel. Dit stelsel – ooit in het leven geroepen om tegen woekerhuren te beschermen– is de laatste 10 jaar enorm uitgekleed. Dat wordt deels teruggedraaid. Het kabinet komt met regels die ervoor zorgen dat de WOZ-waarde nooit méér dan 33% van de maximale huurprijs mag bepalen. Een stapje in de goede richting, al is het volgens de Woonbond niet genoeg. Jansen: “Als je ook iets wilt doen voor huurders in bijvoorbeeld Nijmegen of Groningen, zorg dan dat de WOZ-waarde voor niet meer dan 25% mee mag tellen in de maximale huur.”

Huurders met middeninkomen verder uitgekleed
Ronduit negatief is de Woonbond over de huurstijgingen die het kabinet voor huurders met een middeninkomen in petto heeft. Wie net iets meer verdient dan de nieuwe inkomensgrenzen die de overheid bedacht heeft kan straks extra gepeperde huurstijgingen tegemoet zien. Paulus Jansen: “Het kabinet heeft de mond vol over het ontzien van de middenklasse, maar voor sociale huurders die tot de middenklasse behoren geldt dat kennelijk niet.”
(De Woonbond 17 september 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
In algemene zin zou je zegen dat de Woonbond gelijk heeft met datgene wat hierboven is neergezet. Naar de mening van ons bestuur gaat het niet ver genoeg. Het gaat om het principe. Wij vinden dat deze regering niet het recht heeft om huurders van sociale huurwoningen EXTRA te belasten met een uit de lucht gegrepen belasting. De zaken liggen toch zo eenvoudig als het maar zijn kan? Wij, de huurders, betalen elke maand de huur voor de woning waarin wij wonen. Niks mis mee tot zover. De verhuurders innen dit geld. Als het goed is besteden zij dit geld aan onderhoud, nieuwbouw en het instandhouden van de corporatie. Waar haalt deze regering dan toch in hemelsnaam het recht vandaan om belasting te gaan heffen over dit door de huurders opgebrachte geld. Onze bestuursleden snappen dit echt niet en dit hebben wij hier op deze site al tig keer verkondigd. Wanneer deze zeer onrechtvaardige, a-sociale niet uit te leggen roof over de ruggen van de huurders van sociale woningen wordt afgeschaft kunnen de corporaties weer dat doen wat noodzakelijk is: woningen verduurzamen en bouwen. Weet u wat de regering schrijft over die zogenaamde verhuurderheffing:
"Doel verhuurderheffing
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren."
Het kabinet vraagt helemaal geen bijdrage van de verhuurders! Zij roomt het geld dat de HUURDERS jaarlijks opbrengen af met 1,7 MILJARD euro. En door dit te doen zorgt zij er voor dat de woningmarkt in het slob is geraakt omdat de corporaties niet meer over de middelen beschikt om te doen wat zij moet doen, het verduurzamen en bouwen van goede sociale woningbouw. En het verminderen van de nationale schuld? Het geld klotst óver de plinten bij het kabinet mede dank zij deze onrechtvaardige zogenaamde Verhuurderheffing. Niks Verhuurderheffing: HUURDERSBELASTING en niks anders. Laten we wel zijn. Wij, de huurders worden al vanaf 2013 door deze regering op een zeer onrechtvaardige wijze extra belast, terwijl wij het minst verdienen omdat we anders niet eens in een sociale woning mogen wonen! Ons bestuur daagt deze regering uit om ook maar iets tegen de mening van onze bestuursleden in te brengen!!!

Het bestuur van HBO De Peel.

­