bg header new

logo aedesWoningcorporaties betalen veel meer belasting dan het kabinet bij de invoering van de nieuwe belasting ATAD voorspelde. Niet alleen de verhuurderheffing maar ook hogere vennootschapsbelasting en ATAD zorgen ervoor dat corporaties minder woningen kunnen bouwen en verduurzamen.

 

Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties door de nieuwe belasting honderden miljoenen euro extra gaan betalen. Terwijl het kabinet eerder toezegde de financiële gevolgen van ATAD te compenseren.

De 100 miljoen euro die het kabinet op Prinsjesdag lijkt uit te trekken voor nieuwbouw valt in het niet bij de steeds hogere belastingen. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder op 11 september 2019 in het Algemeen Dagblad.

‘Netto gaan we er zwaar op achteruit. En dat is al een paar jaar achter elkaar gaande. In 2016 betaalden we als corporaties 1,5 miljard euro belasting, in 2020 betalen ze 2,5 miljard. Het kabinet zorgt dus eerst voor een gapende wond en komt dan met een pleistertje.’ Met alle gevolgen voor huurders en woningzoekenden van dien. ‘Mensen blijven langer in ongeïsoleerde huizen zitten. En we kunnen minder woningen bouwen.’

Grafiek van gevolgen uitgelekte plannen uit de Rijksbegroting 2020 uitgedrukt in de toenemende belastingdruk voor woningcorporaties

Grafiek van gevolgen uitgelekte plannen uit de Rijksbegroting 2020 uitgedrukt in de toenemende belastingdruk voor woningcorporaties

ATAD
ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) is begin 2019 ingevoerd om belastingontduiking door multinationals tegen te gaan. Maar ook corporaties moeten deze belasting vreemd genoeg betalen. De rente over leningen die zij afsluiten om nieuwe huizen te bouwen, mag niet meer worden afgetrokken.
(Aedes 11 september 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Van alle kanten wordt aangegeven dat er alleen maar negatieve gevolgen zijn van de belastingen die aan de huurders van sociale woningen wordt opgelegd. Weliswaar via de woningcorporaties, maar over het geld dat door de huurders wordt opgebracht. Het is toch van de gekke. Je huurt een sociale woning bij een woningcorporatie. Dat kan alleen maar als je beneden een bepaald inkomen verdient, je mag namelijk geen sociale woning huren als je inkomen te hoog is. Van dat wat lage inkomen moet je een forse huur betalen. En wat doet de regering nu.... zij rooft per jaar 1.7 MILJARD EURO van het ingebrachte geld van de huurders uit de pot van de verhuurders en noemt dit VERHUURDERSHEFFING. Hoe lelijk is dit. De huurpenningen die de huurders voor hun huisvesting moeten betalen afromen met 3 tot 4 maanden huur en dit in de schatkist stoppen. Kabinet: SCHAAM JE!!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­