bg header new

Geldzorgen 4Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.

 

 

Het Nibud publiceerde twee onderzoeken over woonlasten van huurders en kopers. De uitkomsten zijn zo alarmerend dat het Nibud de politiek oproept om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen. Zowel de sociale als de vrije sector hebben lagere huren nodig.

Sociale huurders financieel klem
Onder huurders van een sociale huurwoning zijn de problemen het grootst. Alleenstaanden, mensen met een uitkering en 25-45 jarigen springen er uit als de groepen die het vaakst een onbetaalbare huur hebben. “We hadden niet verwacht dat zo’n groot deel van de huurders in de sociale sector dusdanig hoge woonkosten heeft dat ze in feite financieel gezien klem zitten” zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart over de uitkomsten.

Jarenlang afbraakbeleid
“De overheid heeft enorm zijn best gedaan om de sociale sector af te breken”, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. “Jarenlange huurverhogingen ver boven inflatie. Extra huurverhogingen voor middeninkomens. Een heffing die sociale verhuurders het mes op de keel zet. Bezuinigingen op de huurtoeslag. WOZ-waarde meetellen in de maximale huur. De stapeling van dat overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat betaalbare woningen schaars zijn geworden. Een grof schandaal, en voor de betrokken huurders bijzonder wrang.”

Vrijesectorhuren ook te duur
Volgens Nibud heeft ook de vrije sector een probleem met betaalbaarheid. Veel vrijesectorhuurders betalen een huur die te hoog is voor hun inkomen. Verhuurders in de vrije sector hanteren allemaal eigen regels om te bepalen of een huurprijs bij het inkomen van een aspirant-huurder past. Nibud keek naar de normen van 10 verhuurders. Volgens de strengste normen woont de helft van de huidige vrijesectorhuurders te duur, volgens de meest soepele normen gaat het om 28 procent.

Herkenbare uitkomsten
Voor veel huurders zullen de uitkomsten van het onderzoek helaas herkenbaar zijn. Dit is wat huurders gisteren zelf vertelden op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond: 

“Ik heb veel te hoge vaste lasten, leefgeld tekort, gedwongen in te teren op spaargeld, maar ook dat is binnenkort op...wellicht voedselbank.”
(Huurder sociale corporatiewoning) 

“Ieder jaar de maximaal toegestane huurverhoging. Voor onze sociale huurwoning betalen wij nu al ruim € 900.”
(Huurder sociale huurwoning belegger) 

“Inkrimping budget, daar pensioenfondsen ook al met verminderingen komen! Het wordt met de dag moeilijker als oudere (80 jaar) met huurverhogingen van € 100,- per maand over de laatste drie jaar, rond te kunnen komen. Heb auto moeten verkopen en kom door invaliditeit nauwelijks meer het huis uit! Triest maar waar. Al 10 jaar niet meer met vakantie gekund!”
(Vrijesectorhuurder met huur van € 1000)
(De Woonbond 13 september 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
De inkt van de twee artikelen over deze materie die wij op 12 en 13 september op deze site publiceerden is nauwelijks droog of de Woonbond publiceert het hierboven afgedrukte artikel waarin wordt aangetoond - gerelateerd aan de cijfers van het NIBUD - dat zo'n 800.000 huurders dikke problemen hebben met het betalen van hun huur. Daaronder zijn huurders die het net niet redden, maar er zijn ook zeer veel schrijnende situaties waarin huurders moeten kiezen tussen het betalen van de huur en een noodzakelijk bezoek aan de dokter en het al dan niet afhalen van de voorgeschreven noodzakelijke medicijnen. In allerlei programma's en publicaties hoor en lees je dat Nederland zo'n welvarend land is. Ja, dat klopt maar het geldt wel voor een een deel van de bevolking en beslist niet voor de hier aangeduide groep van 800.000 huurders. Dit VVD kabinet, met daarbij een aantal Ja-knikkers, melkt de sociale huurders al vanaf 2013 uit met hun zeer onrechtvaardige a-sociale HUURDERSHEFFING. Het is toch van de gekke dat er dit jaar 1.7 MILJARD EURO als extra HUURDERSBELASTING in de schatkist verdwijnt terwijl de hiervoor aangeduide groep huurders op een houtje moet bijten. Dit immense bedrag kan de beroerde situatie van de aangeduide groep huurders direct verbeteren. Ons bestuur maakt zich al jarenlang heel erg boos over deze situatie, lees onze artikelen en naschriften hierover maar na. Binnen de Woonbond hebben wij bij daarvoor geschikte gelegenheden de aandacht hierop gevestigd. Het helpt helemaal niks en je zou zeggen kap er maar mee. Dat doen wij niet. Het is wellicht vechten tegen de bierkaai maar wij zullen op deze site niet ophouden met onze grieven te uiten tegen deze zeer onrechtvaardige huurdersbelasting die men nog steeds Verhuurdersheffing durft te noemen. Niks er van! HUURDERSHEFFING is het en niets anders. WEG ER MEE!!!! Besteed het opgebrachte geld ván de huurders áán de huurders. Wij hebben daar recht op!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­