bg header new

logo hboDe Woonbond en de verhuurders slaan de handen ineen tegen de meest ontrechtvaardige belasting die ons land kent namelijk, geld dat de huurders van sociale huurwoningen voor de huur van hun woning betalen met zo'n 1,7 miljard euro per jaar afromen. Schandalig!!!

 

 

Wanneer u een regelmatige bezoeker van onze website bent en zich op de hoogte houdt van ons nieuws, dan weet u dat ons bestuur een uitgesproken en fervent tegenstander is van wat in de volksmond nog steeds verhuurderheffing wordt genoemd. Een volkomen onterechte naam voor een zeer onrechtvaardige belasting die wordt geheven over de ruggen van de huurders van sociale huurwoningen in ons land.

Wat gebeurt er
Huurders betalen maandelijks het bedrag dat zij verschuldigd zijn voor het huren van hun woning. Met dat geld dienen de corporaties de woningen te onderhouden, aan te passen, nieuwbouw te plegen en alles doen wat een goede sociale verhuurder moet doen om een goed huurdersklimaat te realiseren. Ook moet van dat geld dat de huurders inbrengen het totale apparaat van de corporatie in stand worden gehouden inclusief de salarissen, de pensioenpremies en al dat soort zaken. Als dat alles op een goede manier gebeurt doet de verhuurder goed werk, woont de huurder in goede sociale huurwoning en als alles een beetje goed lukt bestaat er een goed contact tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie.

Maar wat gebeurt er dan.....
In 2013 voert minister Blok (alleen al het schrijven van zijn naam bezorgt ons al erg veel pijn) voert de zogenaamde "verhuurdersheffing" in.
NIKS VERHUURDERSHEFFING!!!
KIJKEND NAAR DIT JAAR BETAALT ONZE VERHUURDER BERGOPWAARTS 4,5 MILJOEN EURO VAN HET GELD DAT DE HUURDERS HEBBEN INGEBRACHT RECHTSTREEKS AAN DE SCHATKIST. TOTAAL 1,7 MILJARD LANDELIJK. NOEM HET BEESTJE DAN OOK BIJ DE NAAM EN ZEG: "HUURDERSHEFFING OF HUURDERSBELASTING". WIJ, DE HUURDERS, BRENGEN HET GELD IN EN DE REGERING NEEMT DAAR EEN FLINK DEEL VANAF. GELD DAT DE HUURDERS BIJ DE CORPORATIE INBRENGEN DIENT TE WORDEN BESTEED AAN MAATREGELEN DIE TEN GOEDE KOMEN AAN DE HUURDERS. ZONDER DIE HUURDERSBELASTING KONDEN WIJ LAGERE JAARLIJKSE HUURVERHOGINGEN KRIJGEN EN KONDEN GOEDE MAATREGELEN TER VERDUURZAMING VAN DE WONINGEN WORDEN UITGEVOERD.

Nu is het dus zover dat de Woonbond en de verhuurders de handen ineen slaan om zo ten strijde te trekken tegen dit onrecht wat de huurders sinds 2013 wordt aangedaan. Wilt u hierover lezen neem dan ve volgende link: Samen in actie tegen de huurdersheffing

Het bestuur van HBO De Peel

­