bg header new

logo aedesSchaf de verhuurderheffing af, en woningcorporaties kunnen weer meer woningen bouwen en verduurzamen. Dat schrijft Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt aan de UvA en directeur van Finance Ideas, in de Volkskrant.expert: Randy Martens Belangenbehartiger

Conijn noemt de verhuurderheffing ‘de roze olifant’ in de discussie over de vraag of corporaties nu wel of niet genoeg geld hebben om hun opgaven – nieuwbouw, betaalbare huren, verduurzaming - te kunnen realiseren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toonde aan van niet, en de overheid doet nu onderzoek naar de opgaven versus de financiële middelen van de sector.

Minder investeren
Wat Conijn betreft is het overduidelijk dat mede door de verhuurderheffing, die de corporaties sinds 2013 zo’n twee maandhuren per woning kost én blijft stijgen, de woningbouw op 15.000 per jaar is blijven steken terwijl het woningtekort toeneemt. Het probleem is niet dat woningcorporaties de heffing niet kunnen betalen, schrijft Conijn. ‘Het probleem is dat er minder geld overblijft om te investeren.’

Niet rendabel
Ten eerste omdat de heffing betaald moet worden. Ten tweede omdat de waarde van de woningen daalde door de verhuurderheffing. Dat betekent minder eigen vermogen, en minder eigen vermogen betekent minder investeren. Ten derde omdat de heffing het rendement op nieuwe woningen met 2,5 procent verlaagt. Conijn: ‘In veel gevallen komt het rendement van een nieuwe sociale huurwoning rond de nul procent uit. Dat is geen duurzaam bedrijfsmodel.’

Vijfhonderd woningen
Ook Hester van Buren, bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, schreef onlangs in de Volkskrant over de verregaande gevolgen van de huidige (belasting)maatregelen voor corporaties, waaronder het oplopend woningtekort en de achteruitgang van wijken. Van Buren: ‘Alleen al Rochdale kan ieder jaar vijfhonderd woningen extra bouwen als de belasting op betaalbaar verhuren wordt teruggedraaid.’

Verhuurderheffing en nieuwbouw

 

In de corporatiemonitor ‘Knelpunten Nieuwbouw’ vroeg Aedes eerder ook met de bovenstaande figuur aandacht voor de duidelijke relatie tussen de Verhuurderheffing en de ingezakte nieuwbouw van betaalbare huurwoningen.
(Aedes 9 augustus 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Wij zijn het, als bestuur van HBO De Peel te Deurne, geheel eens met de inhoud van het hierboven gestelde. Er ontbreekt echter één argument dat ons inziens zeer belangrijk is. De zogenaamde "verhuurdersheffing" mag deze naam niet dragen. Hij wordt namelijk betaald met het geld dat de de huurders aan huur inbrengen bij de verhuurder. Aan wie wordt deze heffing dus opgelegd: "aan de huurders"! De verhuurder is alleen het loket die de opgelegde heffing doorschuift naar de schatkist van het rijk. Noem het beestje dus bij de naam die het verdient. Het is een ordinaire zeer onredelijke belasting die deze regering heft op de huurders. Dus niks verhuurdersheffing, nee: HUURDERSHEFFING!!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­