bg header new

Ollongren tekent woondealDe eerste helft van 2019 heeft minister Ollongren van Wonen ‘woondeals’ gesloten met vijf grote stedelijke regio’s: Groningen, Eindhoven, Zuidelijke Randstad, Utrecht en Amsterdam. Het belangrijkste doel is intensievere samenwerking om de woningbouwproductie te versnellen.


Minister Ollongren tekent Woondeal

Maar harde afspraken, onder meer over de financiering, ontbreken grotendeels. Direct na de laatste deal, op 5 juli met de metropoolregio Amsterdam (MRA), lieten de woningcorporaties in de regio weten dat hun opgave (jaarlijks 5.000 woningen) niet haalbaar is. Oorzaak is de verhuurderheffing die de investeringsruimte van corporaties zwaar onder druk heeft gezet. Vooralsnog is het kabinet niet bereid om aan de verhuurderheffing te tornen.

Honderdduizenden woningen erbij
In de Woondeals staat dat de woningbouwproductie in de vijf stedelijkse regio’s de komende jaren moet worden versneld. In de regio Amsterdam en de Zuidelijke Randstad gaat om zo’n 100.000 woningen tot 2025, in Utrecht 67.000, in Eindhoven 27.000 en in Groningen om 20.000. Daarvoor zijn extra bouwlocaties aangewezen.

Betaalbaarheid
Een ander onderdeel van de woondeals is de verbetering van de betaalbaarheid, onder andere van het zogeheten middenhuursegment (huur tussen 720 en 1000 euro). De ‘noodknop’ waarmee Ollongren de huurstijgingen in dit segment aan banden wil leggen, is onlangs weer uitgesteld. Een ander onderdeel is de aangekondigde maximering van het aandeel van de WOZ in het Woningwaarderingsstelsel. Ook dat wetsvoorstel is nog niet ingediend.

Leefbaarheid en aanpak huisjesmelkers
Ook bevatten de Woondeals voorstellen om de leefbaarheid te verbeteren in kwetsbare wijken en buurten. Het laatste onderdeel van de woondeals is de aanpak van malafide verhuurders (huisjesmelkers). Voor elke regio stelt Ollongren hiervoor ongeveer geld beschikbaar, variërend van € 230.000 in Eindhoven tot € 1 miljoen in de Zuidelijke Randstad.
(De Woonbond 13 augustus 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
In de eerste alinea van bovenstaande publicatie staat direct een waarheid als een koe, te weten:
"Direct na de laatste deal, op 5 juli met de metropoolregio Amsterdam (MRA), lieten de woningcorporaties in de regio weten dat hun opgave (jaarlijks 5.000 woningen) niet haalbaar is. Oorzaak is de verhuurderheffing die de investeringsruimte van corporaties zwaar onder druk heeft gezet." 
Het is toch van de gekke, een minister die met een brede glimlach de publiciteit zoekt en een zogenaamde deal sluit om meer woningen te bouwen terwijl de regering al jarenlang de huurders een zeer onrechtvaardige belasting oplegt onder de noemer: Verhuurdersheffing. Deze onrechtvaardige belasting zorgt er voor dat corporaties niet kunnen doen wat zij aan de huurders verplicht zijn. Deze regering is al jarenlang slecht voor de huurders en moet daarom zo snel als mogelijk verdwijnen of de huurdersheffing direct afschaffen!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­