bg header new

woningtekortIn de gemeente Den Haag staan steeds meer gezinnen op straat, blijkt uit recente cijfers.

 
In 2015 deden nog 172 gezinnen een beroep op de maatschappelijke opvang. In 2018 waren dat er al 292 en in het eerste kwartaal van 2019 hebben zich al 91 gezinnen gemeld bij de opvang die dakloos zijn of dat op korte termijn verwachten te worden, meldt Omroep West.

Onvoldoende woningen
'Als deze trend zich voortzet komen we dit jaar uit rond de 350 aanmeldingen', aldus wethouder Bert van Alphen bij omroep West. De opvang kan het aantal niet aan. 'De keten is verstopt. Er is niet genoeg begeleidingscapaciteit en nog belangrijker, er zijn onvoldoende woningen om uit te stromen. Daardoor blijven mensen langer in de maatschappelijke opvang dan nodig is.'

Tekort sociale huur
De gemeente heeft een tienpuntenplan (externe link) gelanceerd om mensen die dakloos zijn geworden beter te helpen. Maar, zo schrijft de wethouder, het Rijk moet in actie komen om het tekort aan sociale huurwoningen aan te pakken.

Landelijk probleem
Den Haag is niet de enige gemeente met een groeiend aantal daklozen. Landelijk zien we in de CBS-cijfers van 2009 tot en met 2016 haast een verdubbeling, van 17.800 naar 30.500 daklozen. Dan zijn er naar schatting ook nog eens 55.000 mensen die, vaak uit nood, op een vakantiepark wonen. Op ons Meldpunt Huuralarm stromen er ook verhalen binnen van huurders die geen geschikte woning kunnen vinden.

Meer nieuwbouw, schrap de verhuurderheffing
De nieuwbouw door corporaties is sinds 2013, door de invoering van de verhuurderheffing, ingestort. De heffing loopt jaar na jaar op, waardoor corporaties ook in de toekomst niet verwachten de nodige woningen te kunnen bouwen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Het is hoog tijd dat de landelijke politiek de noodzaak erkent om de woningnood en het tekort aan betaalbare huurwoningen echt aan te pakken, en stop met de jaarlijkse greep in de corporatiekas.’
(De Woonbond 5 augustus 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Het probleem van de dakloosheid is voor wat het werkgebied van onze verhuurder Bergopwaarts en de gemeenten waar zich dat bevindt, niet van de aard en grootheid als hierboven wordt geschetst. Relatief bezien zijn er toch wel enkele zaken op dit gebied die ook ons zorgen baren. Dat wat Paulus Jansen in de laatste alinea aangeeft is een waarheid als een koe! Afschaffing van de (Ver)Huurdersheffing zal deze problematiek niet direct oplossen maar het zal binnen korte tijd de problemen een flink stuk kleiner maken, want er kan weer gebouwd worden, goed onderhoud worden gepleegd en verduurzaming plaatsvinden. Deze zaken worden zeer duidelijk belemmerd door deze heffing!! Er is alleen één ding wat we hier even recht moeten zetten. Verhuurdersheffing bestaat namelijk niet. Dat wat Verhuurdersheffing wordt genoemd is namelijk een ordinaire, zeer onrechtvaardige belastingmaatregel voor de huurders. Verhuurders betalen namelijk die zogenaamde Verhuurdersheffing uit de huuropbrengsten van hun woningbezit.  Die huuropbrengsten brengen wij, de huurders op. Laten we dan het beestje ook bij de naam noemen die het verdient, namelijk:  HUURDERSHEFFING!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­