bg header new

woonkloof img webHet kabinet kwam met een wetsvoorstel om de toegang tot de sociale huur én de inkomensafhankelijke huurverhoging voor middeninkomens in de sociale huursector te veranderen.

 

 


Huurders hebben tot 7 augustus 2019 de tijd om het wetsvoorstel te reageren. De Woonbond zet de voorgestelde wijzigingen voor u op een rijtje.

Toegang tot sociale huur

Twee inkomensgrenzen
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment is er één inkomensgrens voor alle huishoudens. Om een sociale huurwoning te kunnen huren moet het (al dan niet gezamenlijke) jaarinkomen op dit moment lager zijn dan €42.436,-. Daarnaast geldt dat woningcorporaties minimaal 80% van hun leegkomende woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen dat lager is dan €38.035,-.

Grenzen omlaag
In het wetsvoorstel gaat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens fors omlaag. De inkomensgrens voor huishoudens van 2 en meer personen gaat licht omlaag.

Wetsvoorstel                                  Nu
1 persoon €35.000,-                      €42.436,-
2 of meer personen €42.000,-       €42.436,-

Jaarlijkse huurverhoging

Vier inkomensgrenzen
Op dit moment kunnen sociale huren ieder jaar maximaal 2,5% boven inflatie stijgen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) jaarinkomen boven de € 42.436,- is dat 4% boven inflatie. Op dit moment is er dus één grensbedrag waarboven hurende huishoudens een extra huurverhoging kunnen krijgen. In het wetsvoorstel komen er vier verschillende grenzen: twee voor eenpersoonshuishoudens en twee voor meerpersoonshuishoudens.

Grote huursprongen
In het wetsvoorstel gaat de jaarlijkse huurverhoging er anders uitzien. Huurders met middeninkomens kunnen een huurverhoging tegemoet zien van 50 of 100 euro per maand. Bij welk inkomen krijgt u met de huurstijging van €50,- per maand te maken? En bij welk inkomen kan uw huur met €100,- per maand omhoog?

50 euro per maand
Uw huur kan met 50 euro per maand omhoog als u:
- Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft tussen de €45.000 en €55.000
- Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft tussen de €52.000 en €74.500
Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald, totdat de kale huur van de woning de sociale huurgrens (op dit moment €720) heeft bereikt.

100 euro per maand
Uw huur kan met 100 euro per maand omhoog als u:
- Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft dat hoger is dan €55.000
- Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft van meer dan €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald en tot boven de sociale huurgrens (€720,-) worden doorgezet. Als huurprijsplafond geldt de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de maximale huurprijs erg hoog. Zo krijgen huurders met een huurprijs die al vér boven de sociale huurgrens ligt er nog eens forse extra huurverhogingen bij.

Uitzonderingen
Op dit moment zijn AOW’ers en grote gezinnen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hetzelfde geldt voor chronisch zieken of mensen met een handicap. In het huidige voorstel komen de uitzonderingen voor AOW’ers en grote gezinnen te vervallen. De uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan.

Wat vindt de Woonbond?
van de nieuwe toelatingsgrenzen
De Woonbond vindt de nieuw voorgestelde grensbedragen veel te laag. Om huishoudens die nu tussen wal en schip vallen een realistische kans op een woning te bieden moeten de toelatingsgrenzen fors omhoog. Wel vindt de Woonbond het logisch om een onderscheid te maken naar huishoudtype. Een gezin dat kinderen moet onderhouden heeft minder geld over om aan wonen te besteden dan een eenpersoonshuishouden met precies hetzelfde inkomen. Wij willen dat er drie categorieën komen: eenpersoons, tweepersoons en gezinshuishoudens.

van de huurverhogingsplannen
De Woonbond is principieel tegen inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder. Maar omdat er al een inkomensafhankelijke huurverhoging bestaat, willen we wel meepraten over hoe die beter kan.

- In het wetsvoorstel liggen de grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hoger dan nu. Maar volgens de Woonbond zijn ze niet hoog  genoeg. Ook in dit nieuwe plan worden huishoudens (zeker gezinnen) veel te snel als ‘scheefhuurder’ gezien.
- De Woonbond vindt de huurverhogingssprongen veel te groot. Plotselinge huurstijgingen van 50 of 100 euro per maand stelt huishoudens met middeninkomens voor grote financiële problemen.
-De Woonbond heeft grote zorgen over particuliere aanbieders van sociale huurwoningen. Zij kunnen deze nieuwe wet aangrijpen om de huurprijzen van zittende huurders ver boven de sociale huurgrens te laten stijgen.

Wat kunt u doen?
U kunt zelf reageren op het wetsvoorstel (externe link). Dat kan tot 7 augustus via de openbare internetconsultatie. De Woonbond reageert zelf uiteraard ook, maar de openbare consultatie biedt huurders en huurdersorganisatie de kans zelf ook hun verhaal te doen.
(De Woonbond 8 juli 2019_

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Als huurdersorganisatie hebben wij vanzelsprekend onze bezwaren geuit tegen dit wetsvoorstel. In algemene zin komen onze bezwaren er op neer dat bij het eventueel aannemen van dit wetsontwerp de belangen van de huurders die op sociale huurwoningen zijn aangewezen ernstig worden geschaad. Het voorstel ademt wederom zeer sterk de adem van dit kabinet uit. Huurders let op uw zaak en neem dit mee naar uw volgende stemgedrag!!

Het bestuur van HBO De Peel

­