bg header new

woning in aanbouwDe 27 woningcorporaties die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad zijn niet in staat hun woningvoorraad uit te breiden, ondanks de verhoging van hun investeringen van 2,9 naar 4 miljard. De verhuurderheffing en de sterk gestegen bouwkosten zijn de grote boosdoeners.

  


Deze ‘winstwaarschuwing’ gaf De Vernieuwde Stad onlangs af bij het verschijnen van haar Stadscahier ‘Investeren in de Woningmarkt’. De investeringen in nieuwbouw en woningverbetering stijgen van 2,9 miljard in 2018 naar 4 miljard per jaar in de periode t/m 2023.

Woningvoorraad groeit niet
Van deze 4 miljard gaat 2,45 mld naar woningverbetering en 1,55 mld naar nieuwbouw. De nieuwbouwproductie stijgt van 4.800 naar 10.000 woningen per jaar. Door verkoop en sloop groeit de netto woningvoorraad echter niet. Dat is gezien het ernstige woningtekort in de randstad wel noodzakelijk. In 2030 zullen er naar schatting nog 200.000 woningen te weinig zijn.

In 2023 helft van woningen label B
Ruim 60% van de investeringen gaat naar kwaliteitsverbetering van de bestaande woningen. Met een jaarlijkse investering van ruim 2,5 miljard kunnen in vijf jaar tijd een kwart miljoen woningen worden verbeterd en verduurzaamd. Het aandeel woningen met (minimaal) energielabel B neemt daardoor toe tot 49% in 2023.

3 tot 4 maanden huur naar belastingen
De investeringsruimte van corporaties wordt echter ernstig beperkt door de verhuurderheffing en andere belastingen, die samen goed zijn voor 3 tot 4 maanden huur. Wat ook niet helpt zijn de sterk gestegen bouwkosten. De laatste drie jaar namen die toe met ruim 30%.

27 corporaties en 40% woningvoorraad
De 27 corporaties van De Vernieuwde Stad bezitten in totaal 40% van alle 2,3 miljoen sociale huurwoningen. De Vernieuwde Stad wisselt kennis en ervaring uit en doet onderzoek. Nagenoeg alle grote randstedelijke corporaties zijn lid van De Vernieuwde Stad.
(De Woonbond 29 juli 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Wij begrijpen niet zo heel erg goed waar de term "winstwaarschuwing" vandaan komt boven dit artikel. Mocht dit slaan op het feit dat de corporaties 3 tot 4 maanden huur mislopen door de (ver)huurdersheffing en overige belastingen, dan is dat geen winst, maar gewoon het geld dat de huurders hebben ingebracht. Het is ook daarom dat ons bestuur telkens weer hamert op het feit dat je geen Verhuurdersheffing moet zeggen maar noem het beestje bij de naam en zeg: HUURDERSHEFFING!!!!! Het zijn de huurders die het geld hebben ingebracht en het is deze regering die het van hen afpakt. Dit is gewoon een ordinare, onrechtvaardige extra belasting die over de ruggen van de huurders wordt gestolen. Niets meer een niets minder.

Het bestuur van HBO De Peel

­