bg header new

logo HBO 2
De Nederlandse Woonbond is een landelijke organisatie van huurdersorganisaties. Ook zijn er individuele huurders lid van de Woonbond. Onze huurdersorganisatie HBO De Peel te Deurne is al meer dan 20 jaar lid van de Woonbond.

Wij bezoeken de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond, die voor ons in Eindhoven plaatsvinden, we nemen regelmatig deel aan cursussen en symposia die door de Woonbond en door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden georganiseerd. Onze voorzitter Conny Raasveldt is lid van de Ledenraad van de Woonbond, het hoogste bestuursorgaan van de bond.

Binnen de Woonbond is het opgevallen dat onze organisatie, die van HBO De Peel, zeer actief bezig is op diverse terreinen. De Woonbond bleek bezig te zijn met het samenstellen van een nieuw Handboek voor huurdersorganisaties onder de titel “Handboek Huurdersorganisatie-Plus” voorzien van de subtitel “Bouwstenen voor vernieuwing en versterking van huurdersorganisaties”.

In het kader van het maken van dit nieuwe handboek zijn wij, Conny Raasveldt en Ton van de Weerd respectievelijk voorzitter en secretaris van HBO De Peel, geïnterviewd door de heer Kees de Jong, eindredacteur van het hiervoor aangeduide handboek. De heer de Jong gaf aan uit dit interview inspiratie te hebben opgedaan voor het publiceren van onze werkwijze in het nieuwe handboek, waartoe wij hem toestemming hebben verleend.

Hier is de externe link naar pagina 25 van het Handboek Huurdersorganisatie-Plus

De informatie over de werkwijze van ons bestuur die op deze pagina is opgenomen geeft een beknopt en redelijk inzicht in de wijze waarop ons bestuur functioneert. Onze bestuursleden zijn er trots op dat onze werkwijze in het nieuwe Handboek als voorbeeld wordt neergezet.

Het bestuur van HBO De Peel

­