bg header new

slide onderhoudMinder mensen zijn tevreden over de onderhoudsstaat van hun woning, blijkt uit de cijfers van het WOON-onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uit de monitor brede welvaart van het CBS.

 

 

Uit het jaarverslag van de Huurcommissie blijkt ook een grote toename in het aantal onderhoudszaken. De binnenkomende onderhoudszaken namen met ruim 30% toe. Op ons meldpunt commerciële verhuur merken we ook dat veel huurders in deze sector tegen onderhoudsproblemen aan lopen. De meeste meldingen op dit meldpunt gaan over gebreken aan de woning en achterstallig onderhoud.

Onderhoudsplicht
Huurders hebben recht op een goed onderhouden huurwoning. Verhuurders hebben de plicht een woning goed te onderhouden en gebreken te verhelpen. Doe ze dat niet dan kunnen huurders in een gereguleerde (sociale) huurwoning naar de Huurcommissie stappen. Die kan tot een tijdelijke huurverlaging besluiten tot wel 40% van de huurprijs. Dat is vaak een goede stok achter de deur om de verhuurder toch in beweging te krijgen.

Vrije sector
Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de Huurcommissie met onderhoudsproblemen. Alhoewel er in het landelijke beleid is ingezet op meer vrije sector huurwoningen, is er niets gedaan aan het verbeteren van de consumentenbescherming van deze huurders. Dat dat nodig is, blijkt ook uit de reportage van de NOS vandaag, waarin een vrije sector huurder de gebreken aan zijn woning laat zien. De Woonbond wil dat het voor huurders in de vrije sector mogelijk wordt met problemen over onderhoud en servicekosten naar de Huurcommissie te stappen.
(De Woonbond 18 mei 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Met betrekking tot het onderhoud dat door onze verhuurder aan haar woningen wordt verricht, kunnen wij als huurders redelijk tevreden zijn zo menen wij. Deze mening wordt ondersteund door de cijfers van Bergopwaaerts over het jaar 2018, die zijn neergelegd in de publicatie Corporatie in Perspectief van Aedes. In deze publicatie worden een flink aantal cijfers van vrijwel alle corporaties in Nederland naast elkaar gezet en op die manier is te zien waar jouw verhuurder staat. Hierin staat voor Bergopwaarts onder andere het volgende:

 

BOW

BOW

BOW

BOW

Nederland

Huurdersoordeel

2015

2016

2017

2018

 

Huurdersoordeel nieuwe huurders

 

7,7

7,6

7,9

7,5

Huurdersoordeel met een reparatieverzoek

 

7,4

7,7

7,8

7,5

Huurdersoordeel vertrokken huurders

 

7,4

7,4

7,8

7,4

Als bestuursleden van HBO De Peel denken wij dat deze cijfers, die de mening van de huurders weergeven, beslist goed genoemd kunnen worden. Streven naar verbetering is altijd goed zo denken wij en dat gegeven nemen wij altijd mee in de overlegsituaties die wij hebben met Bergopwaarts.

Het bestuur van HBO De Peel

­