bg header new

logo hboDe laatste maanden is het klimaat en de maatregelen die zouden moeten worden genomen om in 2050 geheel energieneutraal en gasloos te zijn het nieuws van de dag.

 

 

De tegenstellingen die verkondigd werden in de campagnes voor de verkiezingen van de provinciale staten liepen uiteen van die van het Forum voor Democratie: Terugtrekken uit het Parijs akkoord, Investeren in echte innovatie, gewoon doorgaan met fossiel zoals iedereen, met het klimaat is niks aan de hand tot die van de switch van Rutte voor de betaling van de CO2-heffing met applaus van Jesse Klaver. Kortom, op het gebied van het klimaat en de maatregelen die moeten worden genomen om de hiervoor gestelde transitie te bereiken is er momenteel van alles aan de hand.

Vanzelfsprekend wordt er van de woningcorporaties verwacht dat zij hun woningen klimaatneutraal maken en het liefst zo snel mogelijk.
Maar………………. Wanneer gevraagd wordt om die schandalige huurdersheffing van tafel te halen zodat de corporaties het geld dat vrijwel uitsluitend en alleen wordt opgebracht door de huurders kan besteden aan die klimaat transitie, dan…………. Is het kabinet niet thuis.

Deze zeer onrechtvaardige, pure belastingmaatregel voor de huurders moet ons inziens van tafel. Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties schreef hier in oktober 2018 het volgende over:
“Het verduurzamen van woningen naar gemiddeld label A in 2030 is voor woningcorporaties niet haalbaar. Dat concludeert het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in een onderzoek naar verduurzaming. ‘De berekeningen van het waarborgfonds laten het nu ook zien: woningcorporaties hebben onvoldoende financiële armslag voor al hun opgaven. Toch blijft het kabinet belastingen verhogen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. In de gesprekken over het Klimaatakkoord heeft Aedes aangedrongen op halvering van de verhuurderheffing. Het WSW bevestigt dat deze ingreep in de belastingdruk investeringen in verduurzaming mogelijk maakt.”

Nu zou halvering van deze huurdersbelasting al een stap in de goede richting zijn, maar kom op Marnix, deze zeer onrechtvaardige erfenis van Stef Blok moet gewoon helemaal weg!!!

Kabinet Rutte, zie nu eens in dat huurdersgeld weghalen bij woningcorporaties eigenlijk een onrechtmatige daad is. STOP ER MEE!!!

Bergopwaarts zou met de 4,5 miljoen van 2018 hééééééééél erg veel hebben kunnen doen in het kader van klimaatmaatregelen en daarmee het geld van de huurders hebben teruggebracht waar het hoort: bij de huurders!!! Zo hoort het en niet anders!!

Het bestuur van HBO De Peel

 

­