bg header new

puntentellingDe Woonbond komt met een uitgebreide brochure over de jaarlijkse huurverhoging en het puntenstelsel. Voor grip op deze (ingewikkelde) materie voor sociale én vrije sector huurders.

 

 


Je huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging en het puntenstelsel (officieel: woningwaarderingsstelsel) hangen samen. De nieuwe brochure ‘Huurprijs en puntentelling 2019/2020’ geeft inzicht in de regels zodat je zelf kunt controleren of je huurprijs, de huurverhoging en het puntentotaal van je woning kloppen. En zodat je weet waar je terechtkunt voor meer informatie of hulp.

Voor sociale en vrije sector huurders
Deze brochure is bedoeld voor huurders van sociale en van geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen. Want ook vrije sector huurders hebben te maken met (afspraken over) een jaarlijkse huurverhoging. Én zij kunnen zich beroepen op het puntenstelsel bij aanvang van het huurcontract. Ook de huurverhoging en puntentelling voor kamers en woonwagens en standplaatsen komt aan bod.

De regels rondom de huurverhoging
Lees meer over onder andere de maximale percentages die gelden voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging in 2019 in de sociale huursector. Over de regels omtrent huurverhogingen in de vrije sector. Over de puntentelling en over welke stappen je kunt nemen om bezwaar te maken.

Modelbrief bezwaar maken
In de bijlagen vind je tot slot een overzicht van de actuele huurprijsgrenzen die het ministerie van BZK hanteert, een begrippenlijst en een modelbrief voor wie bezwaar wil maken.

Verkrijgbaar in de webwinkel
Huurprijs en puntentelling 2019/2020 is verkrijgbaar als gedrukte brochure en als E-book (pdf). Beiden zijn te bestellen in de webwinkel. Leden van de Woonbond betalen €5,50 voor de gedrukte brochure en €2,50 voor het E-book. Niet-leden betalen respectievelijk €7,50 en €4,50.
(De Woonbond 10 april 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Het WWS, het woningwaarderingstelsel, dat middels een score aan punten de maximaal toegestane huur voor een woning vaststelt, is voor de huurders van Bergopwaarts eigenlijk niet meer van belang. Bergopwaarts heeft  voor haar woningen een streefhuur vastgesteld. Dat betekent dus dat elke woning haar eigen streefhuur heeft. Grofweg komen deze streefhuren neer op:
Woning met 0 of 1 slaapkamer - 424 euro;
Woning met 0 of 1 grote slaapkamer - 495 euro;
Woning met 2 of 3 slaapkamers - 607 euro;
Woning met 4 of 5 slaapkamers - 651 euro;
Woningen (max. 10%) voor hogere inkomens, geen recht op huurtoeslag - 684 euro

Deze huren liggen, in relatie tot de maximaal toegestane huur, op een niveau dat ligt tussen de 60 en 70% daarvan. In Corporatie in Perspectief van dit jaar - een uitgave van Aedes, het overkoepelende orgaan van woningcorporaties - staat aangegeven dat het gemiddelde van de huren van Bergopwaarts ligt op 61,3% van de maximaal toegestane huren volgens het puntenstelsel van het WWS. Het landelijk gemiddelde percentage hiervoor ligt op 72,1%. In dat licht bezien doet Bergopwaarts het dus niet zo verkeerd denken wij.

Het bestuur van HBO De Peel

 

 

­