bg header new

rechterGisteren diende het hoger beroep van een huurster versus de Belastingdienst. Over een schadevergoeding voor de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. De huurster wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

 Tot april 2016 bestond er geen wettelijke plicht tot het delen van inkomensgegevens door de Belastingdienst met verhuurders. De belastingdienst deed dit wel, en overtrad hiermee haar geheimhoudingsplicht.

Schade
Vorig jaar oordeelde de rechter dat de huurster hierdoor schade had geleden en de Belastingdienst daarom een schadevergoeding moest betalen. De Belastingdienst ging in Hoger beroep tegen de uitspraak. De huurster deed dat ook, in verband met een verkeerde berekening van de geleden schade. De Woonbond heeft een excel sheet beschikbaar gesteld waarmee huurders kunnen uitrekenen hoeveel extra huur zij hebben betaald in deze periode, en welk bedrag ze kunnen verhalen op de Belastingdienst.

Uitspraak
De uitspraak van het hoger beroep wordt verwacht op woensdag 22 mei.

(De Woonbond 9 april 2019)

­