bg header new

logo hboHet voorjaar van een nieuw jaar kenmerkt zich voor iedere huurdersorganisatie en de huurders door het nieuws over de jaarlijkse huurmaatregelen van 1 juli van elk jaar. Het lijkt ons goed om de informatie daarover voor u, de huurders van Bergopwaarts, goed bereikbaar te maken.

 

De Nederlandse Woonbond
Als Huurders Belangen Organisatie De Peel zijn wij als meer dan 20 jaar lid van de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenbehartiger voor huurders. Deze organisatie verstrekt regelmatig informatie over actuele en relavante onderwerpen zoals ook de jaarlijkse huurmaatregelen.

Huurmaatregelen voor 2019
Alles wat u wilt weten over de regels voor de komende huurmaatregelen per 1 juli 2019, kunt u vinden in Wat verandert er voor huurders in 2019 en in Wat kost huren in 2019.  De Woonbond geeft u daar informatie over alles wat u wilt weten over de komende huurmaatregelen dit jaar.

Wat doet Bergopwaarts met de huren in 2019
Jaarlijks heeft ons bestuur overleg over de maatregelen voor de huurders van Bergopwaarts. Het besluit hierover is nog niet genomen, maar we zijn al een heel eind op weg. Vast staat dat het gemiddelde percentage aan huurmaatregelen uit zal gaan komen op 1,6%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage over het jaar 2018. Omdat de huren worden vastgesteld middels het systeem van de huursombenadering krijgt de ene huurder niet hetzelde huurverhogingspercentage als de andere huurder. Sterker nog, er zijn huurders die krijgen huurverlaging. Dit alles hangt af van de afstand die ligt tussen de te betalen kale huur en de streefhuur voor die woning. Het klinkt nog erg ingewikkeld op deze manier, maar tegen de tijd dat het besluit is genomen komen we hierop terug en leggen we precies uit hoe de vork in de steel zit. Ook is al duidelijk dat niemand een hogere huurverhoging zal gaan krijgen als 12 euro per maand. Dat is het absolute maximum.

De informatie
Wij gaan er van uit dat u voldoende informatie kunt halen uit de hiervoor geplaatste linken naar de Woonbond. Mocht u echter hierover nadere informatie wensen te krijgen kunt u terecht op ons wekelijkse inloopspreekuur in ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a (naast woninginrichter Schiks) te Deurne. U bent van harte welkom.

Het bestuur van HBO De Peel

­