bg header new

logo hboOnder de titel "Corporatie in Perspectief" publiceert de koepel van woningcorporaties Aedes jaarlijks de benchmark van de aangesloten en deelnemende corporaties in Nederland.

 

 

Goed vergelijkingsmateriaal
In deze publicatie van Aedes worden een flink aantal onderwerpen neergezet. Het gaat dan niet alleen om de cijfers die van belang zijn voor de corporatie, maar de huurders kunnen er ook een aantal zaken uit oppikken die voor hen van directe interesse zullen zijn. Het is verder mogelijk om de prestaties van de eigen corporatie af te meten aan het landelijk beeld op dat terrein, dat soms behoorlijke verschillen aangeeft.

Hoe staat Bergopwaarts er voor?
In onze ogen gaat het best wel goed met Bergopwaarts. De cijfers die voor de huurders van direct belang zijn kruipen kalmaan omhoog en als dat zo door blijft gaan kon het weleens zo zijn dat we volgend jaar op vrijwel alle terreinen de "8" van "zeer goed" in de tabellen zien verschijnen.

Hoe liggende cijfers dan?
Wij hebben een aantal voor huurders van belang zijnde cijfers uit de publicatie Corporatie in Perspectief geplukt en in een pdf'je op een rijtje gezet. Wie belangstelling heeft kan deze cijfers HIER bekijken. 

Hele publicatie Corporatie in Perspectief Bergopwaarts
De hele publicatie van Corporarie in Perspectief voor Bergopwaarts hebbeb wij geplaatst onder de kop Informatie op onze website. Maar........... nu u toch hier bent mag u hem ook HIER DOWNLOADEN. Wij waarderen het als huurders zich regelmatig op de hoogte stellen van de gang van zaken bij Bergopwaarts en bij ons, HBO De Peel. Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze publicatie, schroom niet, bel ons, mail ons, kom op ons spreekuur - elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur - u bent van harte welkom.

Het bestuur van HBO De Peel

 

 

 

­