bg header new

Geld door het afvoerputjeDe Tweede Kamer debatteert vandaag over de woningnood, naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage ‘De staat van de Woningmarkt’. De Woonbond roept in een BRIEF AAN DE KAMER op om de investeringskracht voor sociale verhuurders te vergroten.


Geld door het afvoerputje


Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De overheid heeft tijdens de crisis niet gestuurd op het aanjagen van de bouw, maar heeft de verhuurderheffing ingevoerd, wat de sociale huursector miljarden euro's heeft gekost.

Honderden miljarden minder geïnvesteerd
Tussen 2013 en 2018 werd op deze manier bij elkaar ongeveer 7,5 miljard euro uit de huursector gehaald. Dat heeft verhuurders ontzetten geraakt in hun investeringskracht. Doordat hun financiële positie verslechterde konden ze miljarden minder investeren. Volgens de methode van de het Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW), die het ministerie jaarlijks publiceert om te laten zien hoeveel corporaties kunnen investeren, heeft dit 243 miljard euro aan investeringsruimte gekost. De verhuurderheffing heeft dus enorm bijgedragen aan de huidige woningnood.

Bouwgolf sociale huurwoningen nodig
De ramingen van de minister laten zien dat er 75.000 woningen per jaar nodig zijn om de nieuwe woningnood het hoofd te bieden. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Dat betekent dat Nederland op dit te maken heeft met schaarste. Die schaarste leidt tot lange wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur. Vooral in de sociale huursector is er een grot tekort aan woningen. Vooral huurders in de sociale huursector kunnen hun verhuiswensen niet waarmaken. Dat blijkt uit de ‘Staat van de Woningmarkt’. Dat geldt niet zozeer voor sociale huurders die willen doorstromen naar de vrije sector of een koopwoning, hun verhuiskansen zijn met 48% en 50% bovengemiddeld. Maar huurders die binnen de sociale sector willen blijven hebben een verhuiskans van 33%. Daarom pleiten wij ervoor dat juist in de sociale huursector wordt ingezet op een bouwgolf. Door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsplicht komt er extra investeringsruimte vrij van 55 miljard euro per jaar.
(De Woonbond 6 maart 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Allereerst dit. Daar waar hierboven VERHUURDERHEFFING staat moet u HUURDERHEFFING lezen. Zoals wij hier al tig keer hebben uitgelegd wordt de zogenaamde Verhuurderheffing betaald met het geld van de huurders en moet daarom HUURDERHEFFING heten!!!

Het is alsof de duivel er mee speelt. Laten wij nu niet geweten hebben dat juist vandaag in de Tweede Kamer er gedebateerd wordt over de woningnood. Dat de woningnood daarbij direct gelieerd wordt aan de huurdersheffing (huurdersheffing en huurderheffing wordt door elkaar gebruikt door iedereen dus doen wij het ook maar) vinden wij niet vreemd, want de huurdersheffing is voor alles funest wat maar te maken heeft met de sociale woningbouw.
De huurdersheffing hebben wij hier al heel erg vaak aan de kaak gesteld en toevalligerwijs stuurden wij vorige week onze mening over de huurderheffing nog maar eens een keer naar bijna alle fracties in de Tweede Kamer onder de titel: HUURDERSHEFFING HBO DE PEEL.
Even later werden wij geconfronteerd met een artikel van Aedes onder de titel: HUURDERSHEFFING WONINGCORPORATIES EN URGENDAeen artikel dat ons uit het hart gegrepen was.
Dit alles bijelkaar genomen kan je dan wel vinden, maar je moet er ook iets mee doen zo vinden wij. Daarom hebben wij onze mening nog even in het kort geformuleerd in de TEKST VOOR EEN MAILTJE en stuurden dat afgelopen maandag 4 maart 2019 naar de minister die Volkshuisvesting in haar portefeuille heeft, mevrouw Ollongren. De hiervoor genoemde HUURDERSHEFFING HBO DE PEEL en HUURDERSHEFFING WONINGCORPORATIES EN URGENDA voegden wij bij die e-mail. Ter uwer informatie, de minister heeft nog niet geantwoord. Mocht zij onze e-mail beantwoorden dan zullen wij daar in deze rubriek melding van maken. Zij heeft per slot van rekening het recht op een weerwoord.
Dus... wanneer alle fracties die wij benaderden en minister Ollongren ons mailtje hebben gelezen, dan weten zij dat ze verstandig moeten zijn, niet urenlang gaan debatteren, maar gewoon de HUURDERSHEFFING met ingang van vandaag afschaffen, met de verplichting naar de verhuurders toe om door hen de juiste, goede dingen voor de huurders te doen met het geld dat door de huurders is opgebracht. Zo moet het en niet anders.

Het bestuur van HBO De Peel

­