bg header new

downloadHet geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing kunnen ze gebruiken om hun huurwoningen te verduurzamen. Dan verminderen ze CO2-uitstoot en helpen ze tegelijkertijd huurders aan een lagere energierekening. Dat aanbod doen Urgenda en ruim 150 corporatiebestuurders aan het kabinet-Rutte.

 

Woningcorporaties betalen sinds 2013 een belasting over hun sociale huurwoningen, de verhuurderheffing. In feite een huurdersbelasting, stellen Urgenda en de corporatiebestuurders, dat geld komt immers uit de huren die bewoners van corporatiewoningen betalen. Dit jaar gaat het om 1,7 miljard.

Draagvlak energietransitie
Met het geld dat corporaties in 2019 en 2020 betalen aan de verhuurderheffing zouden zo’n 100.000 woningen verduurzaamd kunnen worden, aldus de initiatiefnemers. De energiekosten voor huurders worden daarmee lager. Met het aanbod ondersteunen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet bij het halen van hun doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Het is een concrete manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Woonlasten verlagen
Peter Toonen, bestuurder van Woningstichting Nijkerk, was één van de initiatiefnemers voor de actie met Urgenda. Toonen: ‘Als sector zijn wij al actief met de verduurzaming van onze woningen. En hoe meer we aan middelen beschikbaar hebben, hoe meer we kunnen doen. We vinden het belangrijk om er tegelijkertijd de woonlasten voor huurders mee naar beneden te brengen. De grote opkomst van corporatiebestuurders bij de presentatie van het aanbod vandaag laat dat goed zien. En dat geldt ook voor de aanwezige vertegenwoordigers van gemeentes en huurdersorganisaties.’

Belastingen ten koste van investeringen
De actie van de corporatiebestuurders sluit aan bij de boodschap van hun branchevereniging Aedes aan de klimaattafel: versnelling van de verduurzaming is mogelijk, maar alleen als er extra geld voor beschikbaar komt. Het inzetten van de verhuurderheffing is daarvoor een mogelijkheid.

Aedes pleit al langer voor het structureel verlagen van de belastingdruk voor corporaties. Die belastingdruk neemt nog steeds toe, terwijl er grote behoefte is aan investeringen in nieuwbouw en verduurzaming. Iedere euro die corporaties aan belasting betalen, gaat echter ten koste van hun investeringen.
(Aedes 15 februari 2019)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Toen wij op 1 maart 2019 in deze rubriek weer eens een keer ons ongenoegen hebben geuit over de huurdersheffing, hadden wij het artikel van Aedes, dat hiervoor staat nog niet gelezen. Het is ons echter uit het hart gegrepen. Precies wat onze gedachten over de huurdersheffing ook zijn. Besteedt die belasting, als die er dan toch moet zijn, aan de verduurzaming van sociale huurwoningen, Regering: luister naar de sociale huurders, de verhuurders van sociale huurwoningen, Aedes, de Woonbond, Urgenda en alle overige instanties die de sociale huurders een goed hart toedragen. 

Het bestuur van HBO De Peel

­