bg header new

GettyImages 1356225320Het kabinet wil geld weghalen dat bestemd is voor de huurtoeslag. Voor Aedes en de Woonbond is dit onacceptabel, omdat het ten koste gaat van mensen met de laagste inkomen. Ook gaat het in tegen gemaakte afspraken.

Lees meer>>>

De Woonbond 22 mei 2023

GettyImages 964010726 1Kreeg je dit jaar een huurverhoging van 50 of 100 euro? Let dan op of je huur niet hoger wordt dan volgens het puntenstelsel mag.

Lees meer>>>

De Woonbond 19 mei 2023

Siliquini Woonbond 20230221 4155 1Gisteren stemde de Tweede Kamer in met de initiatiefwet van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om de reguliere tijdelijke huurcontracten weer af te schaffen. Goed nieuws. Deze contracten zorgden voor onzekerheid en stress bij veel huurders.

Lees meer>>>

De Woonbond 17 mei 2023

Gasmeter GettyImagesHet kabinet is van plan om de belasting op aardgas boven een verbruik van 800 kuub (m3) flink te verhogen. Het kabinet wil zo mensen stimuleren hun huis te verduurzamen en minder energie te gebruiken. Voor huurders pakt dit plan over het algemeen niet slecht uit, vindt de Woonbond. Maar de bond heeft ook kritiek.

Lees meer>>>

De Woonbond 16 mei 2023

GettyImages 1408317657Onderzoek van de Woonbond wijst uit dat bijna 40% van de woningcorporaties in Nederland de inkomensafhankelijke huurverhoging toepast. Terwijl dit beleid de doorstroming zou moeten bevorderen, kunnen veel huurders helemaal geen andere woning vinden. Hierdoor komen zij financieel klem te staan. Bovendien krijgen huurders deze huurverhoging ook nog als de huurprijs al erg hoog is. Daarom pleit de bond voor afschaffing van deze oneerlijke en ineffectieve maatregel.4 op de 10 woningcorporaties past inkomensafhankelijke huurverhoging toe

 

Lees meer>>>

De Woonbond 12 mei 2023

Buitenunit warmtepomp GettyImagesVanaf 2026 moet een cv-ketel (of andere gasverwarming) worden vervangen door een (hybride) warmtepomp als de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is. Dit besloot het kabinet vorig jaar. Afgelopen week kwam minister Hugo de Jonge met een aantal uitzonderingen voor deze verplichting, onder andere voor appartementen en flats, voor woningen binnen een VVE en monumenten.

Lees meer>>>

De Woonbond 11 mei 2023

overleggen 1Ruim 20% van de huurdersorganisaties vindt dat ze te weinig te zeggen hebben over het huurbeleid van de woningcorporatie. Bij commerciële verhuurders is dit maar liefst de helft van de huurdersorganisaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond onder aangesloten huurdersorganisaties.

Lees meer>>>

De Woonbond 10 mei 2023

wozwaardeenhuurprijsNiet alle gemeenten laten in hun belastingaanslag voor huurders ook de WOZ-waarde van hun woning zien. Toch kan dit belangrijk zijn, omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs.

Lees meer>>>

De Woonbond 4 mei 2023

Siliquini Woonbond 20230221 4155Op 11 mei debatteert de Tweede kamer opnieuw over de initiatiefwet waarmee PvdA en ChristenUnie een einde wilden maken aan reguliere tijdelijke huurcontracten die in de particuliere huurmarkt heel veel worden ingezet. Het debat over de initiatiefwet- die op ruime steun leek te kunnen rekenen- wordt heropend omdat het CDA en de VVD na de eerdere behandeling van de wet, nog met voorstellen kwamen waarmee het vaste contract voor veel huurders in de particuliere huurmarkt ophoud te bestaan.

Lees meer>>>

De Woonbond 3 mei 2023

tegelfoto hvhchk2022 webVeel huurders hebben inmiddels een huurverhogingsvoorstel ontvangen. Er gelden regels waar de jaarlijkse huurverhoging aan moet voldoen. Voldoet het verhogingsvoorstel daar niet aan? Dan kun je met succes bezwaar maken.

Lees meer>>>

De Woonbond 1 mei 2023

logo HBO 2 jpg

 

 

 

Voorbeeldbrief aanvragen huurverlaging 2023

Van:
Uw naam
Uw straat en huisnummer
Uw postcode en woonplaats
Aan:
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Dunantweg 10
5751 CB DEURNE
<Uw woonplaats, datum van vandaag>
Onderwerp: Eenmalige huurverlaging 2023
Geachte heer of mevrouw,
Hierbij doe ik een verzoek tot huurverlaging op grond van artikel 54a van de Woningwet (de
eenmalige huurverlaging 2023).
Mijn huurprijs (kale huur) is hoger dan € 575,03
Het inkomen van mijn huishouden is al minstens zes maanden onder de inkomensgrens die
voor mijn huishouden geldt.
Als bijlagen bij deze brief vindt u een verklaring over de samenstelling van mijn huishouden
en bewijsstukken over het inkomen van mijn huishouden van de afgelopen zes maanden .
Graag ontvang ik een voorstel voor huurverlaging. Dit voorstel verwacht ik binnen de
geldende wettelijke termijn van drie weken nadat u de stukken bij deze brief ontvangen
heeft.

In afwachting van uw bericht,
Met vriendelijke groet,
<naam en handtekening>

Bijlagen: 1. Verklaring van het aantal personen in het huishouden.
2. Bewijsstukken over het inkomen van mijn huishouden.

GettyImages 1434359674Huurders met een laag inkomen horen de komende weken of ze in aanmerking komen voor een huurverlaging. Woningcorporaties sturen hierover voor 1 juni een brief.

Lees meer>>>

 

De Woonbond 26 april 2023

blokaansluiting GettyImagesVoor bewoners met een gezamenlijke warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) kan vanaf vandaag compensatie worden aangevraagd voor de hoge energiekosten. Zij vielen namelijk buiten het energieprijsplafond omdat ze geen individuele aansluiting hebben. De Woonbond heeft zich ervoor ingezet dat ook alle bewoners met blokaansluiting worden gecompenseerd.

Lees meer>>>

 

De Woonbond 25 april 2023

GettyImages 1311594965Ook dit jaar passen verhuurders van sociale huurwoningen de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Dit leidt tot veel oneerlijke situaties. De Woonbond blijft zich verzetten tegen dit beleid. Krijg jij hier ook mee te maken? Deel dan jouw verhaal via ons Meldpunt Huuralarm.

Lees meer>>>

De Woonbond 21 april 2023

Siliquini Woonbond 20230221 4155De Tweede Kamer heeft dinsdag de stemming over het verbod op tijdelijke huurcontracten uitgesteld. Omdat het CDA en de VVD op het laatste moment nog twee wijzigingsvoorstellen indienden, wil de Kamer eerst verder in debat hierover.

Lees meer>>>

De Woonbond 19 april 2023

GettyImages 509319709Vraagt je verhuurder te veel huur? Of blijft onderhoud achterwege? Een huurteam geeft advies en helpt om je recht te halen. In navolging van andere steden heeft ook Amersfoort nu een huurteam.

Lees meer>>>

De Woonbond 18 april 2023

woonprotest2021 2 1De VVD en het CDA willen het voor particuliere beleggers met één pand mogelijk maken om het huurcontract te ontbinden wanneer ze de woning willen verkopen. Een forse aantasting van de huurbescherming. Vreemd genoeg doen ze dit in een wijzigingsvoorstel op de Wet Vaste Huurcontracten, een wetsvoorstel waarmee de PvdA en de ChristenUnie ervoor willen zorgen dat huurders meer woonzekerheid hebben door het gebruik van tijdelijke contracten terug te dringen.

Lees meer>>>

De Woonbond 13 april 2023

 

Check je huurverhogingMet de online check van de Woonbond(externe link) controleer je eenvoudig of de huurverhoging die je verhuurder voorstelt aan alle regels voldoet, of dat je die huurverhoging met een bezwaar kunt tegenhouden.

Lees meer>>>

 

De Woonbond 12 april 2023

Gemeente percentage energiearmoede 2022 003Als de 11 miljard euro die het kabinet gereserveerd heeft voor het energieprijsplafond, ingezet zou worden om hele woonwijken tegelijk te verduurzamen, dan zou de energierekening van 1,1 miljoen huishoudens blijvend verlaagd worden. Dat stelt de NVDE, de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie, in een voorstel dat ze op 28 maart publiceerden. In dit plan(externe link) worden de buurten met de meeste energiearmoede als eerste aangepakt.

Lees meer>>>

De Woonbond 6 april 2023

blokaansluiting GettyImagesOp dinsdag 4 april heeft het kabinet de regeling bekend gemaakt(externe link) over de vergoeding die bewoners met een blokaansluiting voor warmte en/of stroom dit jaar krijgen. Bewoners met blokaansluitingen kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond voor energie. Voor hen is deze Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) gemaakt.

Lees meer>>>

De Woonbond 6 april 2023

hw2301 news webDe eerste Huurwijzer van dit jaar staat in het teken van de (nieuwe) regels vanuit de rijksoverheid over de jaarlijkse huurverhoging en, dit jaar ook, huurverlaging. Controleer of je recht hebt op huurverlaging of dat het loont om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Lees meer>>>

3 april 2023

BouwactiviteitenLaat gemeenten meer dan 30% sociale huur bouwen en zorg dat dit ook echte sociale huur is, die langdurig wordt ingezet als betaalbare huurwoning.

Lees meer>>>

De Woonbond 31 maart 2023

energielabel woning GettyImagesDe Woonbond merkt dat veel huurders betwijfelen of het energielabel van hun woning klopt. De Woonbond vindt dit zorgelijk, omdat uit onderzoeken en uit de ervaringen van de Woonbond zelf blijkt dat het energielabel van huurwoningen meestal juist is. Over 2021 bleek dat 93% van de nieuw afgegeven energielabels klopt. Toch begrijpt de bond de twijfel, omdat een huurder de woning heel anders kan ervaren dan dat het energielabel aangeeft.

Lees meer>>>

De Woonbond 29 maart 2023

in aanbouwPensioenbelegger PME is blij met de aankomende huurprijsregulering van de 'middenhuur'. Dat zegt voorzitter Eric Uijen in het Financieele Dagblad. Nadat andere beleggers steen en been klaagden over de geplande aanpak tegen woekerhuren. Uijen: 'Wij willen tegenwicht bieden aan al dat geklaag.'

Lees meer>>>

De Woonbond 29 maart 2023

Getty EnergiearmoedeHet kabinet maakt in 2023 €200 miljoen extra vrij voor het tegengaan van energiearmoede(externe link) door de inzet van fixbrigades. Die helpen kwetsbare huishoudens bij het verlagen van hun energieverbruik.

Lees meer>>>

 

De Woonbond 27 maart 2023

Reparatie CVinstallatie GettyImages 1087825380 1Als een cv-ketel, geiser, gashaard of- kachel niet goed is geïnstalleerd of onderhouden, kan er koolmonoxide vrijkomen. Per 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven de installatie en het onderhoud doen.

De Woonbond 10 maart 2023

Lees meer>>>

GettyImages 1370108568Ruim 9 op de 10 huurders in Nederland vinden dat minimaal 30% van alle nieuwbouwwoningen uit sociale huur moet bestaan. Van alle deelnemende politieke partijen zijn er slechts 8 die zich uitspreken voor minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw. Dit blijkt uit een enquête van de Woonbond.

De Woonbond 9 maart 2023

Lees meer>>>

GettyImages 1287663767 1Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking.

De Woonbond 3 maart 2023

Lees meer>>>

huurprijs puntentelling 2020Minister de Jonge heeft onlangs het wetsvoorstel waarmee woekerprijzen in de huursector moeten worden aangepakt opengesteld voor consultatie. De Woonbond gaat hier nog uitgebreid op reageren. Huurders en huurdersorganisaties kunnen dit ook doen, via een speciale webpagina van de overheid(externe link).

De Woonbond 2 maart 2023

Lees meer>>>

Knipsel.CoverHP1 2023 2PNGRenovatie en verduurzaming staan in 2023 hoog op de agenda. In Huurpeil 1 een dossier over de kenmerken van een goed renovatieproject, de lessen van huurdersorganisaties en de (on)tevredenheid van bewoners na renovatie.

De Woonbond 24 februari 2023

Lees meer>>>

warmtebeeld woning GettyImagesRegelmatig hoort de Woonbond van huurders dat ze vermoeden dat het energielabel van hun huurhuis niet klopt. Bijvoorbeeld doordat hun energieverbruik hoger is dan ze verwachten bij het energielabel dat hun huis heeft. Het energielabel van een woning zegt zeker niet alles over het energieverbruik. De Woonbond pleit ervoor om bij de volgorde van verduurzamen van huurwoningen niet alleen te kijken naar het energielabel, maar ook naar het energieverbruik.

De woonbond 20 februari 2023

Lees meer>>>

enveloppen dienst toeslagen 2Het kabinet heeft vrijdag 17 februari besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan.

De Woonbond 17 februari 2023

Lees meer>>>

DSC 9473 0Volgende week behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwet om generieke tijdelijke huurcontracten af te schaffen. Sinds de invoer hiervan in 2016 stapelen de problemen door deze contracten zich op. Samen met studenten gaat de Woonbond op 21 februari naar de Tweede Kamer om politici op te roepen een einde te maken aan deze draaideurcontracten.

De Woonbond 14 februari 2023Lees meer>>>

Simone Zwiers Laura Siliquini FotografieVooraf luisteren naar bewoners zorgt na de renovatie voor minder overlast en klachten. Dat is één van de conclusies van onderzoek van de Woonbond en Saint-Gobain, een multinational in bouw- en isolatiematerialen. In de praktijk blijkt dat huurders vaak niet naar hun mening wordt gevraagd voor en na de renovatie.

De Woonbond 9 februari 2023

Lees meer>>>

Kinderen in energiearmoede GettyImagesKinderen jonger dan 18 jaar worden het hardst getroffen door energiearmoede. Ze wonen niet alleen in een huis waar de verwarming uit of laag staat, maar kunnen hierdoor ook zo ziek worden dat ze behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Dat blijkt uit twee onderzoeken van TNO, die het instituut afgelopen week publiceerde.

De Woonbond 2 februari 2023

Lees meer>>>

Logo RvSDe Raad van State heeft negatief geadviseerd op het kabinetsplan om de huurtoeslag te versoberen door over te stappen naar de zogenaamde Normhuur. De RvS adviseert de hervorming van de huurtoeslag niet in te voeren, maar te herzien met ‘passende aandacht voor de gevolgen voor de burger’. De Woonbond roept het kabinet op om helemaal af te zien van de voorgestelde overstap naar de ‘normhuur’.

De Woonbond 30 januari 2023

Lees meer>>>

GettyImages 1213552239Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van hun gemeente. Huur je een sociale huurwoning? Dan is de WOZ-waarde belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van je woning hangt mede af van de WOZ-waarde.

De Woonbond 27 januari 2023

Lees meer>>>

GettyImages 1350907598De lokale lasten voor huurders in grote gemeenten stijgen dit jaar met gemiddeld 3,2%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 39 grote gemeenten onderzocht.

De Woonbond 25 januari 2023

Lees meer>>>

GettyImages 1367492902 0Minister Rob Jetten wil de salderingsregeling voor zonnepanelen afschaffen. De Woonbond begrijpt de kritiek op de huidige salderingsregeling, maar vindt ook dat er een alternatief gevonden moet worden waarbij juist huurders met een krappe beurs wél het voordeel van zonnepanelen op het dak krijgen.

De Woonbond 19 januari 2023

Lees meer>>>

Warmtenet Nijmegen foto Vattenfall Creative CommonsDe tarieven die de grote warmteleveranciers vragen voor warmte zijn fors hoger dan de tarieven die zij vorig jaar vroegen. Het gaat om de warmtetarieven boven het energieprijsplafond en om de vaste kosten. Voor huishoudens die pakweg 35 GJ per jaar warmte afnemen betekent dit dat ze zo’n €25 per maand meer gaan betalen.

De Woonbond 12 januari 2023

Lees meer>>>

GettyImages 1432113306De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen.

De Woonbon 11 januari 2023

Lees meer>>>

2022De Woonbond heeft zich in 2022 op tal van onderwerpen ingezet voor huurders en woningzoekenden.

De Woonbond 29 december 2022

Lees meer>>>

coverHW42022In het winternummer van Huurwijzer 4 staat de energiecrisis centraal. Een special met verhalen van senioren, studenten en andere huurders en over beproefde middelen om energie te besparen. Verder verhalen over zelfbouwende huurders, eenzaamheidsbestrijding in buurthuizen, en hurende molenaars.

De Woonbond 28 december 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1410075616Hoe hoog mag de jaarlijkse huurverhoging zijn? Tot welke inkomensgrens kun je een sociale huurwoning krijgen? En is er in 2023 weer een energietoeslag?

De Woonbond 27 december 2022

Lees meer>>>

GettyImages 514420248Door de energiecrisis en de hoge inflatie groeit het risico op betaalachterstanden. Om te voorkomen dat dit tot huisuitzettingen leidt, hebben verhuurders, gemeenten en het Rijk gezamenlijke afspraken(externe link) gemaakt.

De Woonbond 27 december 2022

Lees meer>>>

Isolatie kierdichting GettyImagesHuurders bij woningcorporaties krijgen geen huurverhoging meer voor isolatiemaatregelen. Dit geldt voor alle isolatiemaatregelen die na 1 januari 2023 worden opgeleverd, vinden de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

De Woonbond 23 december 2022

Lees meer>>>

actie WB huurdersbelastingDe Eerste Kamer stemde dinsdag in met het afschaffen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur. Een groot succes voor de Woonbond.

De Woonbond 20 december 2022

Lees meer>>>

 

Flat met verlichte appartementen GettyImagesBewoners met een blokaansluiting voor warmte, gas en/of stroom krijgen in 2023 een vast bedrag om de gestegen energiekosten te compenseren. Dat schreef minister Rob Jetten van Ecoomische Zaken en Klimaat (EZK) afgelopen vrijdag 16 december in een brief aan de Tweede Kamer(externe link). Met deze regeling wil hij dar en december van dit jaar geen € 190,- ontvingen omdat zij een collectieve stroomaansluiting hebben, dat geld alsnog krijgen.

De Woonbond 20 december 2022

Lees meer>>>

GettyImages 916068700 Thuiswonende jongereBijstandsgezinnen hoeven niet langer de 21ste verjaardag van thuiswonende kinderen te vrezen. De kostendelersnorm is aangepast.

De Woonbond 16 december 2022

Lees meer>>>

Thermostaat GettyImagesDe Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het maximale tarief voor warmte in 2023 vastgesteld op €90,91. Dit is het maximale bedrag per Gigajoule (GJ) warmte dat je met een warmtenetaansluiting betaalt voor je verbruik bóven 37 GJ. Tot een verbruik van 37 GJ betaal je €47,38. Dit is het energieprijsplafond voor warmte.

De Woonbond 14 december 2022

Lees meer>>>

energielabel c woning voorbeeldOngeveer 7% van de woningen die in 2021 een nieuw energielabel ontving, kreeg een verkeerd label. Dat blijkt uit onderzoek(externe link) dat jaarlijks naar energielabels wordt gedaan. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft laten weten dat hij maatregelen neemt om dit te verbeteren.

 De Woonbond 8 december 2022

Lees meer>>>

Interview GettyImages 1391105410Onze huurdersorganisaties komen vaak goed geïnformeerd op gesprekken met hun woningcorporaties. Onderzoek helpt om meer feeling te krijgen met wat de achterban echt vindt.

De Woonbond 24 november 2022

Lees meer>>>

vervanging glas in kozijn GettyImagesDe Tweede Kamer wil dat de regering enkelglas in huurwoningen sneller aanpakt dan nu het geval is. De Kamer stemde in met een motie(externe link) van Kamerleden Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Henri Bontenbal van het CDA. “Enkelglas is een warmtelek van jewelste,” stellen Grinwis en Bontenbal, “en leidt tot onnodig hoge energierekeningen en energieverspilling.”

De Woonbond 23 november 2022

Lees meer>>>

oprichting Cooplink 30 11 2019 kleinDe Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van SP Kamerlid Beckerman en D66 Kamerlid Boulakjar voor het steunen van kennisorganisaties op het gebied van wooncoöperaties. Om zo de oprichting van wooncoöperaties te steunen.

 De Woonbond 22 november 2022

Lees meer>>>

ventilatorradiator GettyImagesDe Woonbond krijgt berichten dat huurders de centrale verwarming uit zetten en andere manieren zoeken om hun huis te verwarmen dan met de cv-ketel. Zo hopen huurders goedkoper uit te zijn. Meestal zijn deze andere manieren niet goedkoper. Bovendien zijn een aantal ook erg gevaarlijk.

De Woonbond 17 november 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1369004780Dit jaar en volgend jaar helpt de overheid huishoudens om de (hoge) energierekening te kunnen betalen. Voor mensen met een eigen aansluiting op gas, warmte en stroom is dit al geregeld. Maar voor huishoudens die samen met anderen één aansluiting hebben, werkt minister Rob Jetten en zijn team nog aan een oplossing. Dit liet de minister afgelopen donderdag weten in het debat over het energieprijsplafond.

De Woonbond 14 november 2022

Lees meer>>>

blokverwarming GettyImages 1In de tv-uitzending van Radar van 7 november legt Woonbond-energiedeskundige Bastiaan van Perlo uit dat de mogelijkheid er is om de meeste bewoners met blokverwarming toch onder het prijsplafond kunnen vallen. Mensen die een gasaansluiting delen, vallen nu buiten de boot.

De Woonbond 7 november 2022

Lees meer>>>

lancering steffieBen je licht verstandelijk beperkt, ervaar je veel stress, kun je niet goed zien, of beheers je de Nederlandse taal nog niet zo goed? Het kunnen allemaal redenen zijn waardoor informatie mensen niet altijd bereikt. Afgelopen maandag 31 oktober lanceerde de Woonbond samen met de Provincie Zuid Holland het onderwerp energie op Steffie.nl(externe link). Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke en andere manier uit.

De woonbond 3 november 2022

Lees meer>>>

 

BouwactiviteitenDe Raad van State zette gisteren een streep door de ‘bouwvrijstelling’ die zorgde dat er, ondanks stikstofuitstoot, toch vergunningvrij gebouwd kon worden. Door de uitspraak zal woningbouw verdere vertraging gaan oplopen. Renovatie en verduurzaming kunnen wel doorgaan.

De Woonbond 3 november 2022

Lees meer>>>

 


Campagnebeeld 1080x1625 Marlies grijsDe energielasten drukken zwaar op de woonlasten van huurders, met name van huurders in slecht geïsoleerde woningen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van ons Meldpunt Energiealarm. De Woonbond start vandaag de landelijke campagne ‘Haal energie uit je rekening’.

De Woonbond 31 oktober 2022

Lees meer>>>

huis meten puntentellingDe maximale huurprijs voor een woning dreigt te stijgen met zo'n 10%, in verband met de hoge inflatie. De puntprijs in het woningwaarderingsstelsel wordt namelijk jaarlijks verhoogd met de inflatie.

De Woonbond 27 oktober 2022

Lees meer>>>

 JRV0774 1Uit cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er steeds minder sociale huurwoningen zijn. Vooral bij commerciële aanbieders nam het aantal sociale huurwoningen af. Tussen 2018 en 2021 met maar liefst 65.000 woningen. Het aantal dure woningen in de vrije sector groeide juist fors. Bij corporaties zien we na jaren van krimp weer een kleine groei de laatste jaren.

De Woonbond 20 oktober 2022

Lees meer>>>

huurstijging 1Minister De Jonge heeft aangekondigd de huurprijsbescherming te willen verslechteren. Door meer punten toe te kennen aan gangbare energielabels, WOZ-waarden en buitenruimtes, gaat de maximale huurprijs omhoog.

De Woonbond 18 oktober 2022

Lees meer>>>

GettyImages galerijflat 175547787 1De regering moet met een voorstel komen om bewoners met een blokverwarming, of andere situaties waarbij er meerdere huishoudens op één energieaansluiting zitten, te helpen met het energieprijsplafond. De Kamer heeft vandaag unaniem een motie met deze oproep aangenomen.

De Woonbond 11 oktober 2022

Lees meer>>>

blokverwarming GettyImagesHonderdduizenden bewoners met blokverwarming, maar ook kamerbewoners die gezamenlijk één cv-ketel gebruiken, vallen buiten de bescherming van het energieprijsplafond. De Woonbond roept samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties het kabinet op dit snel op te lossen.

De Woonbond 10 oktober 2022

Lees meer>>>

energiemeter app GettyImagesDe energieprijzen voor het prijsplafond worden lager dan het kabinet op Prinsjesdag aankondigde. Dat is vandaag bekendgemaakt(externe link). De Woonbond is blij met de lagere prijzen. Zeker de lagere prijs voor stroom. Wel moet er nog een oplossing komen voor huishoudens met blokverwarming.

De Woonbond 4 oktober 2022

Lees meer>>>

Warmtebeeld slechte isolatie GettyImagesIn tegenstelling tot wat veel mensen denken, leidt de aangenomen Kamermotie van 22 september over huurverlaging voor huizen met slechte labels voor veel huurders niet tot huurverlaging. De Woonbond pleit voor een regeling die voor alle huurders dezelfde resultaten oplevert. Zo moet enkelglas in een huurwoning een gebrek worden.

De Woonbond 28 september 2022

Lees meer>>>

lege portemonnee 2 1Het Nibud heeft de geplande huurtoeslagwijzigingen doorgerekend, en de uitkomsten liegen er niet om. Het plan om te gaan werken met een 'normhuur' in plaats van huurtoeslag te berekenen op basis van de echte huur die een huurder betaalt, pakt voor de meeste huurders erg slecht uit.

De Woonbond 26 september 2022

Lees meer>>>

GettyImages galerijflat 175547787Bewoners van huurflats met blokverwarming lijken vergeten bij het prijsplafond voor energie. De Woonbond wil dat ook zij van de overheid hulp krijgen om hun torenhoge energierekening te betalen.

De Woonbond 23 september 2022

Lees meer>>>

 

eurohuisjes 3Stappen de goede kant op, maar meer nodig

De Woonbond ziet dat er stappen de goede kant op worden gezet in de begroting. Toch is er meer nodig om de inkomens te verhogen, is er een blinde vlek voor met name de betaalbaarheid voor huurders in de commerciële sector, en moeten de slechtste woningen met enkelglas zo snel mogelijk worden aangepakt nu de energieprijzen zo hoog zijn.

De Woonbond vindt het goed dat het Kabinet dit jaar nog zorgt voor compensatie voor energieprijsstijgingen. Veel huurders in een onzuinige woning kunnen moeilijk meer besparen. Voor hun zijn de gestegen prijzen een groot probleem. Vooral in de huursector was energiearmoede al een groot probleem voor de hoge recente prijsstijgingen. De Woonbond maakt zich ernstige zorgen over huurders die de energierekening niet kunnen betalen of huurders die uit angst voor te hoge stookkosten in de kou zitten. Het beloofde prijsplafond kan hier zorgen voor meer lucht, maar de gekozen prijsniveaus laten toch nog te hoge stijgingen van de energierekening toe.

De Woonbond 20 september 2022

Lees meer>>>

GettyImages 811258918Twee op de vijf jonge huurders huurt in een onveilige situatie, blijkt uit onderzoek van het tv-programma EenVandaag onder huurders tot 35 jaar.

De Woonbond 16 september 2022

Lees meer>>>

GettyImages stel medAls het aan de Woonbond ligt stopt de inzet van tijdelijke huurcontracten. “Geen enkele huurder wil een tijdelijk contract. De behoefte aan tijdelijkheid ligt bij de verhuurder.” Woonbonddirecteur Zeno Winkels sprak op 13 september tijdens het Ronde Tafelgesprek over tijdelijke huurcontracten in de Tweede Kamer.

De Woonbond 14 september 2022

Lees meer>>>

uitsnede cover HP3 2022In Huurpeil 3 fileren we de woningbouwplannen van dit kabinet. 100.000 Woningen per jaar erbij, maar hoe zit het met de mensen, het geld, de locaties en stikstof als we dat voor elkaar moeten krijgen?

De Woonbond 9 september 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1091431342In 2016 werden tal van tijdelijke contracten ingevoerd onder de wet doorstroming huurmarkt. De contracten van maximaal twee jaar (zelfstandige woningen) of vijf jaar (kamers) kunnen door commerciële verhuurders ingezet worden wanneer ze willen. Daarmee verdringen deze contracten de vaste contracten. De PvdA en ChristenUnie komen met een initiatiefwet om deze contracten weer af te schaffen.

De Woonbond 7 september 2022

Lees meer>>>

kassa enkelglasDe Woonbond heeft gisteren in het tv-programma BNNVARA KASSA opgeroepen om van enkel glas in een huurwoning, een gebrek te maken. Vooral in de particuliere huurmarkt zijn er nog veel onzuinige woningen. Ongeveer 30 procent van de woningen heeft daar nog een E, F of G label.

De Woonbond 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1326564028In 2016 werd het ‘jongerencontract’ ingevoerd. Een contract voor vijf jaar dat een jongere (tussen de 23 en 27 jaar, geen student) een opstapje moest bieden. Dit jaar lopen veel jongerencontracten af, maar de verwachte doorstroom naar een andere woning blijft uit. Jongeren kampen massaal met de stress van de dreigende einddatum, zonder perspectief op een nieuwe woonplek.

De Woonbond 6 september 2022

Lees meer>>>

Woning duur 0De Woonbond pleit voor een hogere huurtoeslag en het naar voren halen van de huurverlaging die is overeengekomen met volkshuisvestingsminister De Jonge en woningcorporaties. Dat is hard nodig. Vandaag maakt het CBS bekend dat de huurprijzen gemiddeld drie procent zijn gestegen dit jaar.

De Woonbond 2 september 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1205345262Lekkages, verrotte kozijnen, schimmel en zwam door vocht. Op het meldpunt voor huurders met een commerciële verhuurder regent het klachten over slecht onderhoud. Wat kun je doen als je huisbaas het laat afweten?

De Woonbond 31 augustus 2022

Lees meer>>>

cmpgn hrcntrct tegelVeel studenten vinden rond deze tijd voor het eerst een kamer of woning. Leuk, eindelijk op jezelf wonen als het gelukt is woonruimte te vinden. Maar wat staat er eigenlijk in je huurcontract?

De Woonbond 26 augustus 2022.

Lees meer>>>

Artikel energiecompensatie jongerenDe extreme stijging van de energieprijzen brengt mensen in financiële nood. Terwijl de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen daarom van €800 naar €1.300 is verhoogd, krijgen jongeren tot 21 jaar en studenten nog steeds geen cent. Ook als hun inkomen hen wél recht op de energiecompensatie zou geven. Studenten komen hiertegen in actie.

De Woonbond 25 augustus 2022

Lees meer>>>

energietoeslag GettyImages 0Omdat de prijzen voor gas en stroom blijven stijgen, heeft de overheid de energietoeslag opnieuw verhoogd: van €800 naar €1.300. Eerder was de toeslag al verhoogd van €200 naar €800. De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

De Woonbond 22 augustus 2022.

Lees meer>>>

GettyImages 1360025597Had je in 2021 recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2022 om dit alsnog te doen. Daarna ben je te laat.

De Woonbond 19 augustus 2022

Lees meer>>>

huurverlagingAedes (vereniging van woningcorporaties) bepleit dat het kabinet de huurverlaging voor minima volgend jaar al invoert in plaats van in 2024. De Woonbond steunt dit pleidooi.

De Woonbond 17 augustus 2022

Lees meer>>>

Zoek je een sociGettyImages 1249144521ale huurwoning? Schrijf dan in op een site waar woningcorporaties die woningen aanbieden. Hoe dat werkt hangt af van de regio waarin je zoekt.

De Woonbond 10 augustus 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1144604540De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor misleidende huurwoningwebsites. Veel sites bedriegen abonnees door te verzwijgen dat ze slechts een online zoekservice bieden. 

De Woonbond 4 augustus 2022

Lees meer>>>

MeldpJngStrt ronde2 ouders websiteJongeren verlaten steeds later het ouderlijk nest. Terwijl een jongvolwassene in 2012 uitvloog op een gemiddelde leeftijd van 22,8 jaar(externe link), was dat in 2020 al opgelopen tot 24 jaar(externe link). Bovendien lukt het echt niet elke 24-jarige om dan wél uit huis te gaan. Op het Meldpunt Jongeren & Starters komen er meldingen van die late uitvliegers binnen: “Ik werk en ben bijna dertig. Toch ben ik nog steeds inwonend bij mijn ouders, omdat ik geen betaalbaar eigen plekje vind. Dat voelt wel gênant.”

De Woonbond 3 augustus 2022

Lees meer>>>

enveloppen dienst toeslagenNaast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de 'seniorencoalitie' waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag.

De Woonbond 29 juli 2022

Lees meer>>>

MeldpJngStrt ronde2 tijdelijk website mk2Voor jongeren en starters is het extreem moeilijk geworden om een betaalbare, vaste woonplek te vinden. Om hun woonproblemen in kaart te brengen en hen een sterkere stem te geven in politiek Den Haag, heeft de Woonbond in mei het Meldpunt Jongeren en Starters gelanceerd.

De Woonbond 27 juli 2022

Lees meer>>>

Stel controleert rekeningVan 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022 deed de Huurcommissie meer dan duizend uitspraken over servicekosten. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog geen 200. Dat blijkt uit een analyse van BNR nieuwsradio.

De Woonbond 25 juli 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1222038860Als de hitte deze zomer binnenshuis tot grote hoogte stijgt, dan moet behalve de huurder ook de verhuurder actie ondernemen.

De Woonbond 19 juli 2022

Lees meer>>>

Woning duur 1Corporaties zien het aantal huurders met een huurachterstand weer stijgen. Waar het aantal huurders met een huurachterstand de afgelopen jaren daalde, kunnen nu meer huurders de huur niet opbrengen.

De Woonbond 19 juli 2022

Lees meer>>>

ZenoWinkels EenVandaagVerplicht verhuurders om enkelglas in huurwoningen te vervangen door isolatieglas. Vandaag doet Woonbond-directeur Zeno Winkels deze oproep in het tv-programma EenVandaag(externe link).

De Woonbond 13 juli 2022

Lees meer>>>

logo HBO 225x150 voor site

 

 

Dit is de uitslag van de "BEWONERSRAADPLEGING HUURDERS VAN BERGOPWAARTS".

Lees meer>>>

hw2202 news var2 webIn Huurwijzer 2 staat de jaarlijkse afrekening van de servicekosten centraal. Een belangrijk moment om ze te controleren! Verder verhalen over de opvang van Oekraïners en 40 jaar gemeenschappelijk wonen in een voormalig klooster.

De Woonbond 8 juli 2022

Lees meer>>>

MariaScaliMaria Scali is door de Verenigingsraad van de Woonbond verkozen als nieuwe bestuursvoorzitter van de Woonbond per 1 juli. Scali neemt het voorzitterschap over van Saskia Bolten die op 2 juli afscheid heeft genomen.

De Woonbond 7 juli 2022

Lees meer>>>

lege portemonneeDe Woonbond is tegen de wijziging in de huurtoeslag waardoor mensen met een hogere huur huurtoeslag mislopen. Het kabinet wil de hoogte van de huurtoeslag gaan baseren op een ‘normhuur’, een fictieve huurprijs, in plaats van op de echte huur die iemand betaalt. Juist huurders met een hogere huur zijn hiervan de dupe. Bovendien wordt de basishuur (het deel van de huur dat de huur dat een huurtoeslagontvanger helemaal zelf betaalt) verhoogd. Door de hogere basishuur gaan alle huurtoeslagontvangers erop achteruit.

De Woonbond 5 juli 2022

Lees meer>>>

GettyImages 938682708Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2022 moet je de jaarafrekening hebben ontvangen over de kosten van 2021.

De Woonbond 1 juli 2022

Lees meer>>>

Nationale prestatieafsprakenDe afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag zijn de afspraken getekend.

De Woonbond 30 juni 2022

Lees meer>>>

VoorbeeldEnergielabel2021 beeldRijksoverheidHuurders krijgen een beter beeld van de isolatie en de installaties voor warmte en stroom in hun woning. Vanaf de zomer van 2023 kan elke huurder op Mijn.Overheid.nl het afschrift van het energielabel van zijn huurwoning opzoeken. Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge schrijft dit in een brief(externe link) aan de Tweede Kamer. Hij doet dat op verzoeken van SP-kamerlid Sandra Beckerman en van de Woonbond.

De Woonbond 29 juni 2022

Lees meer>>>

Huisje van 100 GettyImages 182731684Vraagt de verhuurder van jouw sociale huurwoning een forsere huurverhoging dan is toegestaan? Maak dan voor 1 juli bezwaar.

De Woonbond 23 juni 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1250538399Inkomensvoorzieningen zoals de huurtoeslag, maar ook bijzondere bijstand, bereiken onvoldoende de mensen waar ze voor bedoeld zijn.

De Woonbond 22 juni 2022

Lees meer>>>

lege portemonnee 2Als de prijzen voor levensonderhoud blijven stijgen kunnen straks 1,2 miljoen huishoudens in de problemen met hun maandelijkse lasten, bleek uit berekeningen van het CPB.
Uitgaande van het prijsniveau van januari 2021 gaat het al om zo'n 500.000 huishoudens.

De Woonbond 17 juni 2022

Lees meer>>>

GettyImages 922886914Geef minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge meer grip op zijn ambitieuze bouwplannen. Bied bovendien wooncoöperaties en filantropische instellingen meer financiële ruimte om sociale huurwoningen te bouwen.

De Woonbond 16 juni 2022

Lees meer>>>

GettyImages 1062575276Kreeg je in 2019 of in 2020 een extra huurverhoging omdat je inkomen relatief hoog was, maar heb je nu een laag inkomen? Je kunt de extra huurverhoging uit eerdere jaren ongedaan laten maken. Omdat er in 2021 een huurbevriezing was, geldt de regeling niet voor dat jaar.

De Woonbond 14 juni 2022

Lees meer>>>

uitsnede cover HP 2 2022Waar bewoners(initiatieven) leidend zijn, gaat de energietransitie makkelijker. Verder in Huurpeil 2 achtergrondverhalen over leven in uitstoot, de opvang van Oekraïners en een update over de wijkaanpak.

De Woonbond 10 juni 2022

Lees meer>>>

Woning duur 0 1Door stijgende huurprijzen en een achterblijvende inkomensontwikkeling zijn huurders meer van hun inkomen kwijt aan hun huurwoning. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde CBS-cijfers voor het driejaarlijkse Woononderzoek Nederland (WoON 2021).

De Woonbond 10 juni 2022.

Lees meer>>>

De huurverhoging in 2022 moet aan veel (nieuwe) regels voldoen. De Woonbond zette de belangrijkste regels op een rij in deze uitlegvideo.

De Woonbond 8 juni 2022

Lees meer>>>

Schiphol Patrick Stam CC BY NC ND 2.0De Raad van State zette vorige maand een streep door de bouw van 4.000 studentenwoningen in Amstelveen. Studentenbonden maken zich op voor acties tegen deze uitspraak, die het belang van vliegen boven dat van wonen bevestigt.

De Woonbond 7 juni 2022

Lees meer>>>

rechterRechters waarschuwen in een serie zogenaamde ‘buikpijndossiers’ in het ‘jaarverslag van de rechtspraak’ onder meer voor te hoge proceskosten voor huurders wanneer ze hun zaak verliezen.

De Woonbond 31 mei 2022

Lees meer>>>

GettyImages 155152025Onlangs publiceerde de Huurcommissie haar jaarverslag over 2021. De commissie heeft er sterk op ingezet om de grote achterstand in zaken structureel weg te werken.

De Woonbond 27 mei 2022

Lees meer>>>

woonprotest2021 1Komende zaterdag wordt er in Amsterdam gedemonstreerd tegen de huurverhogingen. ‘De maat is vol, de huren zijn de laatste tien jaar veel harder gestegen dan het inkomen van de huurders. De huur is veel te duur geworden,’ schrijven de activisten. De Woonbond steunt de roep om huurbevriezing en heeft er bij minister de Jonge op aangedrongen de huren te bevriezen.

De Woonbond 25 mei 2022

Lees meer>>>

Hybride warmtepomp in huisVanaf 2026 zijn alle woningeneigenaren en dus ook verhuurders verplicht om een (hybride) warmtepomp of andere duurzame verwarming te installeren als de cv-ketel of gaskachel vervangen moet worden. Dat heeft het kabinet vorige week bekendgemaakt(externe link). De Woonbond is blij met deze stap.

De woonbond 24 mei 2022

Lees meer>>>

Woning duur 1De plannen voor betaalbaarheid van Hugo de Jonge zijn enkele stapjes in de goede richting, maar doen te weinig om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren, reageert de Woonbond op de op 19 mei gepresenteerde plannen van de volkshuisvestingsminister.

De Woonbond 20 mei 2022

Lees meer>>>

energierekening 3 GettyImagesHet aantal meldingen op het Meldpunt Energiealarm is flink gestegen. In de eerste helft van het stookseizoen deden 557 mensen een melding. In de tweede helft kwamen daar nog 753 meldingen bij. Het aantal huurders dat door de gestegen energieprijzen in de problemen komt, stijgt. Met het meldpunt brengt de Woonbond in kaart met welke problemen huurders kampen.

De Woonbond 18 mei 2022

Lees meer>>>

meldpunt jongeren startersNiet het ouderlijk huis uit kunnen, ellenlang met huisgenoten wonen of alleen maar dure en tijdelijke huizen vinden. Waar je ook nog een intimiderende huisjesmelker bij krijgt. Misschien herken je jezelf in deze problemen, misschien je kind of neefjes en nichtjes. Voor jongeren en starters is het steeds moeilijker geworden om een betaalbare, vaste woonplek te vinden. Om de woonproblemen van jongeren in kaart te brengen en hen een sterkere stem te geven in politiek Den Haag, lanceert de Woonbond vandaag het Meldpunt Jongeren en Starters.

De Woonbond 17 mei 2022

Lees meer>>>


Mw Pelger Tweebosbuurt 2018De Speciale Rapporteur voor het recht op huisvesting van de Verenigde Naties, mr. Balakrishnan Rajagopal, komt op officieel werkbezoek naar Nederland van 9 tot 20 juni. Hij vraagt iedereen om tot 20 mei informatie aan te leveren om zijn bezoek voor te bereiden.

De Woonbond 13 mei 2022

Lees meer>>>

energierekening2 GettyImagesRuim 1 op de 3 sociale huurders (37 procent) leeft in energiearmoede door hoge rekeningen voor gas en elektriciteit. Meer dan 10 procent van hun besteedbaar inkomen gaat op aan energielasten. Dat blijkt uit onderzoek van woningcorporatie Ymere onder ruim 64.000 huurders in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Weesp en Almere.

De Woonbond 10 mei 2022

Lees meer>>>

 

tegelfoto hvhchk2022 webVeel huurders hebben inmiddels een huurverhogingsvoorstel op de mat gehad. Er gelden regels waar de jaarlijkse huurverhoging aan moet voldoen. Voldoet het verhogingsvoorstel niet aan alle regels? Dan kun je de huurverhoging met succes weigeren. 

De Woonbond 6 mei 2022

Lees meer>>>

Klimaatmars GettyImagesEr moet nu in hoog tempo verduurzaamd worden. 632 wetenschappers(externe link) van het wereldwijde klimaat-panel IPCC hebben opnieuw aan de bel getrokken. “We moeten nu in actie komen,” zegt IPCC-voorzitter Hoesung Lee. De Woonbond is het daarmee eens, en pleit ervoor dat huurders niet achterblijven maar mee kunnen doen.

 De Woonbond 3 mei 2022

 Lees meer>>>

huurstijging 0De Woonbond ontvangt veel klachten en meldingen van huurders die al een hoge huurprijs betalen, en toch nog steeds de extreme inkomens afhankelijke huurverhoging van €50,- of 100,- euro per maand krijgen.

De Woonbond 29 april 2022

Lees meer>>>

eurohuisjes 1De Tweede Kamer hield een Rondetafelgesprek over de rol van woningcorporaties en beleggers op de woningmarkt. Daar was speciale aandacht voor de fiscale aanpak van beleggers en corporaties. Hoeveel belasting betalen deze beleggers eigenlijk?

De Woonbond 21 april 2022

Lees meer>>>

Actie tegen huurdersbelastingDe verhuurderheffing -de boete op betaalbaar verhuren- wordt afgeschaft. Er ligt een voorstel klaar voor een ‘intrekkingswet’. Door afschaffen van de heffing krijgt de volkshuisvesting eindelijk weer lucht. De Woonbond was de grootste tegenstander van de heffing en ziet de afschaffing dan ook als succes van een jarenlange strijd.

De Woonbond 15 april 2022

Lees meer>>>

IN MEMORIAM CONNY RAASVELDT

Op 25 februari 2022 is onze voorzitter Conny Raasveldt (1955 – 2022) overleden.
Sinds oktober 2010 maakte ze deel uit van het bestuur van Huurders Belangen Organisatie de Peel. In 2012 werd ze voorzitter. Uit hoofde van deze functie is ze altijd ook zeer actief geweest in de diverse geledingen van de Woonbond. Zo was ze kaderlid van de Provinciale Vergadering en lid van de Verenigingsraad (landelijk). Voordien is ze ook actief geweest in bestuursfuncties in huurdersorganisaties in Limburg.
Ze was een bevlogen bestuurder die zich met hart en ziel inzette voor de huurders binnen met name het werkgebied van Bergopwaarts. In Helmond nam ze altijd deel aan het lokale overleg tussen de woningcorporaties en de gemeente Helmond. Daarbij trad zij op namens alle corporaties die slechts een gering aantal woningen in Helmond verhuurden. Dit behelsde met name de afspraken over de prestatieafspraken. Daarnaast maakte ze deel uit van de selectiecommissie voor benoeming van de leden van de regionale Geschillencommissie.
Na een pijnlijk ziekbed is zij veel te jong overleden in Helmond.
RUST ZACHT CONNY

 

Bestuur Huurders Belangen Organisatie De Peel

energietoeslag GettyImagesDe overheid heeft de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen verhoogd naar €800. Eerder beloofde de overheid €200 om mensen te helpen in grote problemen zijn gekomen die door de explosief gestegen energieprijzen.

De Woonbond 17 maart 2022

Lees meer>>>

Zeno KassaSchimmel in woningen, brandonveilige situaties, loden leidingen, achterstallig onderhoud. Te vaak hebben huurwoningen problemen en doet de verhuurder te weinig om problemen te verhelpen of te voorkomen.

De woonbond 16 maart 2022

Lees meer>>>

energiearmoede GettyImagesIn een brief aan minister De Jonge van Volkshuisvesting en minister Schouten van armoedebestrijding roepen we op energiearmoede onder huurders aan te pakken. Door de huurtoeslag te verhogen, enkel glas in huurwoningen als een gebrek aan te merken en de huurprijzen in slecht geïsoleerde woningen te bevriezen.

De Woonbond 15 maart 2022

Lees meer>>>

Energiealarm GettyImages 1a 0We krijgen honderden schrijnende verhalen binnen van huurders die in de knel zitten door de hoge energierekening. Huurders zitten in de kou of betalen een fors deel van hun inkomen aan de huur en energielasten. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse van meldingen op ons Meldpunt Energiealarm.

De Woonbond 12 maart 2022

Lees meer>>>

hp2201 newspicSloop-nieuwbouw of renoveren, wat is beter als je klimaatverandering wil stoppen? Drie experts beantwoorden die vraag in het dossier in de eerste Huurpeil van 2022. Verder achtergronden over een kooprecht voor huurders en woningdelen als oplossing voor de woningnood.

De Woonbond 4 maart 2022

Lees meer>>>

Woning duur 0Het aantal sociale huurwoningen met een betaalbare huurprijs voor lage inkomens nam in een jaar tijd fors af. Van 2019 tot 2020 was er sprake van ruim 52.500 minder woningen met een huurprijs tot de ‘kwaliteitskortingsgrens’ (die ligt dit jaar op €442,46) en de lage ‘aftoppingsgrens’ (dit jaar €663,25).

De Woonbond 2 maart 2022

Lees meer>>>

woonlastenwegenIn een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister De Jonge aan met een programma betaalbaar wonen te komen om ervoor te zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Het streven is om ervoor te zorgen dat minder mensen kampen met te hoge woonlasten. De Woonbond neemt deel aan het programma.

De Woonbond 18 februari 2022

Lees meer>>>

huurstijging 1De huren in de sociale sector (sociale huurwoningen in bezit van corporaties of particulieren) mogen in 2022 met maximaal 2,3% stijgen. Tenzij huurders een relatief lage huur hebben, of op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor deze groepen geldt een hogere huurverhoging. Dat blijkt uit een brief die minister De Jonge vandaag stuurde naar de Tweede Kamer.

De Woonbond 15 februari 2022

Lees meer>>>

 

enveloppen dienst toeslagenPer 2025 wil het kabinet de huurtoeslag hervormen. Voor sommige huishoudens pakken de geplande veranderingen heel ongunstig uit, waardoor ze erop achteruit gaan. Dit concludeert het Nibud in een doorrekening van kabinetsplannen. 

De Woonbond 11 februari 2022

Lees meer>>>

euro huisjesMorgen debatteert de Tweede Kamer met Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge over de woonplannen in het regeerakkoord.

De Woonbond 26 januari 2022

Lees meer>>>

nul op de meter woning 6685Huurders van zogenaamde ‘nul-op-de-meterwoningen’ of NOM-woningen, zijn doorgaans tevreden over hun woning. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond onder bewoners van 680 van deze duurzame huurwoningen.

De Woonbond 25 januari 2022

Lees meer>>>

bewoner met display beeld Quintens 1Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft extra geld vrijgemaakt om te zorgen dat meer huurders een energiedisplay in huis krijgen. Hiermee kan je zo'n 5 procent energie besparen en je energierekening verlagen.

De Woonbond 24 januari 2022

Lees meer>>>

inflatieHet Nibud becijferde deze week dat alle Nederlanders er in koopkracht op achteruit gaan. Dat komt vanwege de hoge inflatie. Volgens het Nibud gaan Nederlanders er gemiddeld 40 euro in de maand op achteruit.

De Woonbond 20 januari 2022

Lees meer>>>

Armoede GettyImages 0Er moet financiële hulp komen voor mensen met een laag inkomen die door de gestegen energieprijzen in de problemen komen. Dat vindt de Landelijke Armoedecoalitie, waar de Woonbond deel van uitmaakt. De Armoedecoalitie heeft de nieuwe minister van Armoedebeleid, Carola Schouten, hierover een brief gestuurd.

De Woonbond 19 januari 2022

Lees meer>>>

 

202112 AanlegWarmtenetAlkmaarIs je huis aangesloten op een warmtenet, dan ga je dit jaar flink meer betalen voor warmte. Begin januari hebben de vijf grote warmtebedrijven hun tarieven voor 2022 bekend gemaakt. Bij warmtebedrijf En natuurlijk stijgt de prijs per gigajoule (GJ) het hardst, met 89%. Eneco komt uit op de hoogste prijs per gigajoule (GJ) warmte, namelijk €43,67.

De Woonbond 14 januari 2022

Lees meer>>>

enveloppen dienst toeslagenDe doorrekeningen van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) laten zien dat veel huurtoeslagontvangers er de komende jaren op achteruit zullen gaan met de plannen van het kabinet.

 

De Woonbond 13 Januari 2022

Lees meer>>>

bewindspersonen2 1Samen met Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) werken meerdere nieuwe ministers van Rutte IV aan 'wonen'. Dat is hard nodig want woningnood, stijgeΙΙnde woonlasten en verduurzaming vragen daadkracht.

De Woonbond 12 januari 2022

Lees meer>>>


GettyImages 856457872Zo'n 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen recht op een eenmalige energietoelage van €200,-. 

 

De Woonbond 15 december 2021

Lees meer>>>

eurohuisjes 3In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord staan veel plannen die belangrijk zijn voor huurders en woningzoekers. De Woonbond heeft gemengde gevoelens over het regeerakkoord, lieten we weten in ons persbericht.

De Woonbond 15 december 2021

Lees meer>>>

fundament12021 was een jaar waarin de roep om het recht op betaalbaar wonen steeds luider is gaan klinken. In veel steden gingen huurders en woningzoekenden de straat op in goedbezochte woondemonstraties.

De Woonbond 2021

Lees meer>>>

2022 0In 2022 verandert er weer veel voor huurders en woningzoekers. Er komt een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur. Ook komt er een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging.

 

De Woonbond 17 december 2021

Lees meer>>>

 

logo HBO 2 jpg

Logo Woonbond

  

 

 

 

Introductie vragenlijst
Welkom bij deze vragenlijst. Als Bestuur van HBO de Peel zijn wij benieuwd naar uw
woonbeleving.
Dit geeft ons een beter beeld wat er speelt onder de huurders
We gebruiken de resultaten om advies te geven aan de gemeente en Bergopwaarts. Zo kunnen we duidelijker spreken namens u, de huurder.
U kunt de vragenlijst op papier invullen of digitaal
Vul de vragenlijst op papier in, scheur de ingevulde vragenlijst uit het blad huurdersinformatie en stuur deze op in de bijgevoegde retourenveloppe. Wilt u de vragenlijst digitaal invullen? Klik dan op deze link:
https://nl.research.net/r/HBOdepeel .

Anoniem meedoen
De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Uw mening en de door u
ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door HBO de Peel en de
Woonbond en met geen enkele andere partij gedeeld.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Kifesh 900euro 30m2 JRvdVliet Woonopstand RotterdamHoe gaan we de wooncrisis tackelen? Die vraag staat centraal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en in de laatste Huurpeil van dit jaar. Verder achtergronden over de aanpak van dak- en thuisloosheid tot nu toe en over de Omgevingswet als risico voor zeggenschap door huurders.

De Woonbond 26 november 2021

 Lees meer>>>

dubbelglasplaatsenDe Woonbond wil dat enkelglas of een erg onzuinig energielabel gezien gaat worden als een gebrek aan de woning. Juridisch gezien gaat het dan om een onderhoudsgebrek dat door de verhuurder verholpen moet worden.

De Woonbond 22 november 2021

Lees meer>>>

 JRV0776 1Geen betaalbare woning, geen begroting. Daartoe riep de Woonbond op tijdens de Woonopstand waarbij zo’n 10.000 mensen demonstreerden voor het recht op betaalbaar wonen. Meerdere partijen lijken de begroting inderdaad niet te gaan steunen, als er niet eerst een paar noodzakelijke stappen worden gezet om de wooncrisis aan te pakken.

De Woonbond 18 november 2021

Lees meer>>>

GettyImages 1064226376Het kabinet trekt 2.7 miljard euro uit om huishoudens te compenseren voor stijgende energieprijzen. Woonbond, FNV en Milieudefensie bepleiten dat de compensatie gerichter terecht komt bij huishoudens die in de knel zitten.

De Woonbond 12 november 2021

Lees meer >>>

woondemonstratieRotterdamIn een brief aan de Tweede Kamer over de woonbegroting pleit de Woonbond ervoor de huurprijzen in 2022 te bevriezen.

De Woonbond 11 november 2021

Lees meer >>>

Servicekosten 1

Als je de jaarafrekening voor je servicekosten te hoog vindt of als je geen jaarafrekening hebt gekregen, kun je als sociale huurder bij de Huurcommissie terecht. Daarbij gelden sinds juli dit jaar wel een aantal nieuwe spelregels.

De Woonbond 5 november 2021

Leesmeer >>

 

GettyImages 1270972267

Helaas komt het té vaak voor: nepadvertenties voor huurwoningen. Bedacht door oplichters met maar één doel: nietsvermoedende woningzoekers geld aftroggelen. Blijf alert met deze tips!

De Woonbond 4 november 2021

Leesmeer >>

 


DakloosDe groei van het aantal dakloze mensen is gestopt. Het aantal nam dit jaar zelfs af ten opzichte van vorig jaar, van 36 tot 32 duizend. Ten minste, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar Valente (de branchevereniging voor maatschappelijke opvang) merkt daar in de praktijk niks van. De toestroom bij de opvang blijft onverminderd hoog. De brancheorganisatie waarschuwt voor onzichtbare dak- en thuisloosheid.

De Woonbond 2 november 2021

Leesmeer >>

 

rechter eist herstel gevarlijke liftWoningbouwcorporatie Lieven de Key verhuurt drie woontorens in de Amsterdamse wijk IJburg. In één van de woontorens met negen verdiepingen is in juli 2020 de lift afgekeurd vanwege ernstige gebreken. De falende lift blijft desondanks in gebruik.

Lees meer >>

 

GettyImages 1178359422In een brief aan de Tweede Kamer vroegen Ieder(in) en de Woonbond gezamenlijk aandacht voor de positie van mensen met een beperking op de woningmarkt. Die is namelijk niet best, blijkt uit recente publicaties.

De Woonbond 11 oktober 2021

Lees meer

Actie tegen huurdersbelastingDoor de hogere WOZ-waarde dreigt de beloofde korting op de verhuurderheffing alweer te verdampen. RTL nieuws had er eerder uitgebreid aandacht voor. De politieke druk op het afschaffen van de heffing die de sociale huursector miljarden kost, blijft dan ook hoog. Het is maar de vraag of de begroting een meerderheid haalt in de Eerste Kamer.

De Woonbond 7 oktober 2021

Lees meer

 

GettyImages 1227276408De invloed van de hoge huizenprijzen op de huurprijs wordt per 1 januari iets minder. Deze WOZ-waarde blijft wel meetellen in het puntenstelsel, maar met een maximum van 33%. De Woonbond vindt het hoog tijd dat de invloed van de WOZ-waarde op het puntenstelsel wordt beperkt, maar had graag verdergaande maatregelen zonder uitzonderingen gezien.

De Woonbond 7 oktober 2021

Lees meer

energiearmoede GettyImages 1De Woonbond roept de Tweede Kamer op om de huren van de onzuinigste woningen te bevriezen en de huurtoeslag te verhogen. Door de stijgende energieprijzen is het nodig om mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten te helpen.

 

De Woonbond 6 oktober 2021

Lees meer

Energiearmoede GettyImagesRuim een half miljoen Nederlanders leeft in energiearmoede. De stookkosten zijn gezien hun inkomen te hoog. Het zijn vooral huurders die kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit een TNO-onderzoek(externe link) dat vandaag werd gepubliceerd.

 

De Woonbond 23 september 2021

Lees meer

geldgebrekHuurders zitten vaker in geldnood dan kopers, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Rabobank.

De Woonbond 10 september 2021

Lees meer

zelfstandigwonenmetbeperkingSteeds meer gemeenten kiezen in hun woonruimteverdeling voor voorrangsregels voor beroepsgroepen waar een tekort aan is. Toch moeten woningzoekenden met een beperking hierdoor nog langer dan voorheen op een schaarse huurwoning wachten.

 

De Woonbond 7 september 2021

Lees meer

installatie zonnepanelen GettyImagesVorige week maandag, 30 augustus, werd het 1,5 miljoenste huis in Nederland van zonnepanelen voorzien. Dat was een huurwoning. Een jaar geleden stond de teller nog op 1 miljoen. Inmiddels hebben een kwart miljoen huurwoningen en 1,25 miljoen koopwoningen zonnepanelen.

De Woonbond 6 september 2021

Lees meer

hp2021 3 cover webOok huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan (onder andere) meer hitte en zwaardere regenval. In Huurpeil 3 een dossier over klimaatadaptatie. Verder achtergronden over discriminerend woonbeleid, de verhuurdervergunning en de herziene Woningwet.


In juli stroomden in het noordwestelijk binnenland
van Midden-Europa meerdere rivieren en beken over.
Meer dan 200 mensen kwamen om bij de natuurramp,
van wie zeker 180 in Duitsland en 41 in België.

De Woonbond 3 september 2021

Lees meer

GettyImages 1288911566Door het nijpende tekort aan sociale huurwoningen worden gemeenten steeds strenger bij het verstrekken van urgentie.

De Woonbond 2 september 2021

Lees meer

GettyImages 526549946Huur je bij een woningcorporatie? En is je inkomen in 2020 of 2021 gedaald? Misschien heb je recht op eenmalige huurverlaging. Dit moet je zelf aanvragen, vóór het eind van dit jaar.

De Woonbond 30 augustus 2021

Lees meer

overstroming woonwijk GettyImagesDoor klimaatverandering is er meer ruimte nodig voor water in Nederland. Dat concluderen klimaatexperts na de publicatie van het IPCC-rapport 2021 afgelopen maandag. Iedereen kan hieraan bijdragen. Wat kan je als huurder doen?

De Woonbond 13 augustus 2021

Lees meer

enveloppen dienst toeslagen
Je hebt nog tot 1 september 2021 om met terugwerkende kracht huurtoeslag aan te vragen over 2020.

De Woonbond 11 augustus 2021

Lees meer

 

GettyImages 180839848Wat doe je als huurder als de verhuurder gebreken niet oplost? In het tien maanden oude appartementencomplex Sixty5 in Eindhoven ontdekken huurders dat veel zaken moeten worden afgemaakt. Verhuurder NMG belooft beterschap, maar herstel laat op zich wachten. De huurders overwegen actie.

De Woonbond 9 augustus 2021

Lees meer

luchtfoto AmsterdamAmsterdamse corporaties komen de afspraak om het aantal sociale huurwoningen te vergroten niet na. Sterker nog, het aantal hobbelt zelfs iets achteruit. Dat komt mede door het landelijk beleid, dat gericht is op een kleinere sociale huursector en hogere huren.

De Woonbond 6 augustus 2021

Lees meer

in aanbouwKwetsbare groepen komen steeds vaker in sociale nood doordat ze geen betaalbare woning kunnen vinden, oordelen vijf ministeries samen met de vier grote steden (G4) en de veertig grootste gemeenten (G40). Mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking, statushouders, arbeidsmigranten, daklozen, studenten en ouderen lopen allemaal tegen het tekort aan betaalbare en geschikte woningen aan.

De Woonbond 20 juli 2021

Lees meer

 

 

GettyImages 1126651558Woningaanpassingen zijn vaak onmogelijk en er is een groot tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond. Het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak van toegankelijk woonbeleid, voor álle leeftijdsgroepen.

De Woonbond 15 juli 2021

 Lees meer 

Lood3 GettyImagesHuurders met loden leidingen in de woning hebben voortaan voldoende aan een foto van de leiding om huurverlaging via de Huurcommissie af te dwingen.

De Woonbond 14 juli 2021

Lees meer

 

GettyImages 1054245004Een gedragscode geeft jongeren die na het overlijden van hun ouders achterblijven in een huurwoning, de tijd om te rouwen en een ander thuis te vinden.

De Woonbond 12 juli 2021

Lees meer

GettyImages 915016246Wij praten niet met jullie, maar procederen net zo lang tot je opgeeft. Die boodschap heeft de staat voor huurders wiens inkomensgegevens onrechtmatig gedeeld zijn door de Belastingdienst. Deze huurders kregen een extra hoge huurverhoging op basis van de gedeelde inkomensgegevens.

De Woonbond 9 juli 2021

Lees meer

GettyImages 938682708
Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2021 hoor je de jaarafrekening te krijgen over de kosten van 2020.

De Woonbond 25 juni 2021

Lees meer

Beeld wbcorp tegel check je huur 2021Wil je verhuurder dat je per 1 juli huurverhoging gaat betalen? Kom op tijd in actie. Doe vóór 1 juli de Woonbondcheck.

 

De Woonbond 24 juni 2021

Lees meer

tegel mldpnt huurtoeslagDe SP heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van ons Meldpunt Huurtoeslag, waar twee dagen na opening al 180 mensen een melding van een probleem met de huurtoeslag hadden gedaan.

De Woonbond 23 juni 2021

Lees meer

huis onbereikbaarHet Rijk moet miljarden investeren in woningbouw, laat minister Ollongren vandaag weten. Komende donderdag debatteert de Kamer over de aanpak van de wooncrisis.

De Woonbond 22 juni 2021

Lees meer

Woning duur 0De SP, Groenlinks en de PvdA lieten lieten gisteren weten nog vóór de formatie de wooncrisis aan te willen pakken. Ze willen niet wachten op een nieuw kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

De Woonbond 4 juni 2021

Lees meer

wozbeschikking voorbeeld 0De WOZ-waarde telt voor een groot deel mee in de maximale huurprijs van een huurwoning. Maar hoe betrouwbaar vinden huurders de gemeente in het bepalen van de WOZ-waarde?

De woonbond 28 mei 2021

Lees meer

Hittestress TheoDanesVeel huurders ervaren in de zomer hittestress in hun woning. De temperatuur loopt te hoog op. Je hebt als huurder van alles gedaan om hitte in huis te voorkomen. Je hebt hulp van je verhuurder nodig, maar die werkt niet mee. Wat nu?

De Woonbond 27 mei 2021

Lees meer

huurprijscheckDe Huurcommissie ontving het afgelopen jaar fors meer zaken, maar huurders worden minder vaak in het gelijk gesteld. Dat komt vooral door het toenemende aantal zaken over de jaarlijkse huurverhoging.

De Woonbond 26 mei 2021

Lees meer

verkoophuurwoningAls sociale huurwoningen van corporaties worden verkocht aan een belegger, zien bewoners de bui vaak al hangen. Ze rekenenen op hogere huurverhogingen. Zo ook bij de verkoop van ruim 1.100 woningen van Woonzorg in Voorschoten, waar de huurders verkoop aan een investeerder willen voorkomen en hierover met Woonzorg in gesprek willen. Ze willen best dat de woningen worden verkocht, maar aan een andere corporatie. De gemeente Voorschoten deelt dat standpunt, schrijft het Leids Dagblad(externe link).

De Woonbond 21 mei 2021

Lees meer

GettyImages 1249609645Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

De Woonbond 20 mei 2021

Lees meer

krottenactieWonen moet ook voor huurders met een bescheiden inkomen weer betaalbaar worden. Om dat duidelijk te maken bouwden actievoerders vandaag een krottenwijk op Het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Om de tweedeling in de maatschappij weer te geven was er aan één kant een krottenwijk opgebouwd, en was er aan de andere kant een mooie woonwijk geschilderd.

De Woonbond 19 mei 2021

Lees meer

GettyImages 1213779660
Steeds vaker is geldgebrek voor daklozen de oorzaak van een leven op straat, concludeert woningcorporatiekoepel Aedes na bevraging van 140 woningcorporaties. Van deze woningcorporaties geeft 64% aan groeiend aantal mensen te zien dat na scheiding of baanverlies de maandelijkse woonlasten niet meer kan opbrengen.

De Woonbond 11 mei 2021

Lees meer

GettyImages 157420120Door de hoge huurverhogingen die de overheid de afgelopen jaren toestond kreeg de Huurcommissie het extra druk met huurprijsgeschillen. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Companen.

De Woonbond 7 mei 2021

Lees meer

sleutelmethuisjeDiscriminatie op de woningmarkt is een groot probleem, wordt bevestigd door een landelijk onderzoek van Art.1/Radar. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek op grote schaal is ingezet: er zijn landelijk ruim 3.000 praktijktesten en 105 mystery calls uitgevoerd. Minister Ollongren wil verhuurders en huurmakelaars die discrimineren strenger gaan aanpakken.

De Woonbond 30 april 2021

Lees meer

Beeld wbcorp tegel check je huur 2021 1In eerdere jaren was het vaste prik: vlak voor 1 mei stuurde je verhuurder een brief over de huurverhoging. Daar stond dan in dat de huur per 1 juli omhoog zou gaan. En met hoeveel.

De Woonbond 2021

Lees meer

postlezenHeb je recht op eenmalige huurverlaging, maar heeft je corporatie geen huurverlagingsvoorstel gedaan? Neem contact op met je corporatie. Als je er met de woningcorporatie niet uitkomt, stap dan uiterlijk op 12 mei naar de Huurcommissie.

De Woonbond 28 april 2021

Lees meer

wachten op een woningIn een kwart van de gemeenten in Nederland wacht je al langer dan zeven jaar op een sociale huurwoning.

 

De Woonbond 26 april 2021

Lees meer

Radar energielabelDe Woonbond heeft afgelopen weken veel vragen gekregen van huurders over het nieuwe energielabel. Op 29 maart besteedde het tv-programma Radar aandacht aan het nieuwe energielabel. Deze uitzending deed veel stof opwaaien. De belangrijkste vragen die huurders na de uitzending hebben: Klopt het label wel? En kan ik de gegevens van het label inzien?

 

De Woonbond 19 april 2021

Lees meer

Energiedisplay GettyImagesMet een energiedisplay in huis bespaar je gemiddeld 5% energie per jaar. Dat blijkt uit het onderzoek(externe link) dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met de Universiteit Tilburg afgelopen dinsdag publiceerde. Andere hulpmiddelen die gekoppeld zijn aan de slimme meter, zoals apps en e-mail met webapplicatie, leveren geen meetbare besparing op.

 

De Woonbond 15 april 2021

Lees meer

Man met verhuisdozenHet tekort aan betaalbare huurwoningen zorgt in Noord-Brabant dat jongeren uitwijken naar België.

 

De Woonbond 13 april 2021

Lees meer

GettyImages 603279408 1Twee door het ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakte scenario’s om de financiële problemen in de corporatiesector aan te pakken, zijn volstrekt onvoldoende. Dat schrijft de Woonbond in een brief aan de minister en de Tweede Kamer.

 

De Woonbond 12 april 2021

Lees meer

Beeld wbcorp tegel check je huur 2021Dit jaar is alles rond de jaarlijkse huurverhoging anders. Sociale huurders hebben recht op huurbevriezing of verlaging, en voor het eerst is er een maximum op de jaarlijkse huurverhoging voor huurders in de vrije sector.

De Woonbond 6 april 2021

Lees meer

 

 

GettyImages 1248269403In 2021 betalen alleenwonende huurders gemiddeld 326 euro aan de gemeente, 6,6% meer dan in 2020. Grotere huishoudens met een huurwoning betalen gemiddeld 411 euro, 6% meer dan vorig jaar. De kosten die huurders kwijt zijn aan het waterschap stegen met 2,7%.

De Woonbond 1 april 2021

Lees meer

GettyImages 510171134 1Je huis uit vanwege een betalingsachterstand is een nachtmerrie voor elke huurder. Dit scenario dreigt voor mensen met inkomensverlies door corona werkelijkheid te worden. De overheid wil dit voorkomen, maar hoe helpt dit huurders?

De Woonbond 1 april 2021

Lees meer

GettyImages 1224254306De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen.

 De Woonbond 31 maart 2021

Lees meer

GettyImages 1254515272De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. De inkomensgrenzen gaan omhoog, maar de stappen in huurverhoging gaan dat ook. Tevens kunnen huurders met een lage huurprijs een hogere huurverhoging krijgen.

De Woonbond 29 maart 2021

Lees meer

 

GettyImages 1288713423 1Huurders weten vaak met vrij grote zekerheid dat elk jaar de huur omhoog gaat. Maar in 2021 ligt dat anders. Veel huurders krijgen huurbevriezing of huurverlaging.

 

De Woonbond 26 maart 2021

Lees meer

Isolatie GertJanKole FlickrCCVorige week heeft de minister van Binnenlandse zaken de ‘standaard voor woningisolatie(externe link)’ aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om van het gas afgesloten te kunnen worden. De Woonbond is betrokken geweest bij het bepalen van deze isolatiestandaard.

De Woonbond 25 maart 2021

Lees meer

GettyImages 1187198045In coronatijd hebben buren meer last van elkaar, maar gelukkig bieden hulplijnen en online tools uitkomst. In gesprek gaan met elkaar blijkt toch de beste remedie tegen overlast. Afgelopen coronajaar ontvingen zowel De Huurderslijn van de Woonbond als Nationale Hulplijn Woonoverlast(externe link) aanzienlijk meer hulpvragen.

De Woonbond 24 maart 2021

Lees meer

lege portemonneeEen miljoen mensen in Nederland heeft een te laag inkomen om vaste lasten -zoals de huur en de energierekening- te betalen. De Landelijke Armoedecoalitie roept het nieuwe kabinet daarom op om nú het verschil te maken en financiële bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren.

De Woonbond 19 maart 2021

Lees meer

verkiezingenHet was, na de coranacrisis, het thema deze verkiezingen. De vastlopende woningmarkt. Torenhoge huurprijzen. Lange wachttijden voor sociale huur. Woningen die nodig opgeknapt en verduurzaamd moeten worden. En het bouwen van veel meer betaalbare woningen.

De Woonbond 18 maart 2021

Lees meer

kampenzwfotovandepoel kleiner 0De WOZ-waarde omlaag vanwege achterstallig onderhoud, na collectief bezwaar door bewoners. Dat realiseerde Huurdersbelangenvereniging De Zweekhorst in Apeldoorn voor hun wooncomplex van commerciële belegger Heimstaden.

De Woonbond 15 maart 2021

Lees meer

verhuisverdrietDe Tweede Kamer heeft gisteren voor het verruimen van de inzet van tijdelijke huurcontracten gestemd. Een kadootje voor huisjesmelkers, concludeert de Woonbond. Vooral jongere huurders die een woning in de commerciële huurmarkt huren zijn de dupe. Het voorstel komt van de VVD.

De Woonbond 11 maart 2021

Lees meer

 

Debat03032021De VVD houdt als enige partij vast aan de verhuurderheffing, terwijl de rest van de politiek lastenverlichting wil voor woningcorporaties. Het vrijgekomen geld moet naar sociale woningbouw. Dit blijkt uit het online gehouden debat ‘Kies voor Wonen’.

De Woonbond 4 maart 2021

Lees meer

lege portemonneeDe politiek moet meer doen om huurders met een laag inkomen te helpen. Dat zeggen Aedes, Nibud en Woonbond vandaag in een gezamenlijk persbericht.

 De Woonbond 3 maart 2021

Lees meer


Lege portemonnee

GettyImages 1191870625Woningcorporaties halen bouwtargets niet door een slechte financiële conditie concludeert de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De oplossing ligt in slimmere politieke keuzes.

De Woonbond 1 maart 2021

Lees meer

Woning duur 0De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.

 De Woonbond 17 februari 2021

Lees meer

woonkieskompas rechthoekMoeten huurprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd, of houden huisbazen vrij spel? Schaffen we de verhuurderheffing af? Bevriezen we de huurprijzen? Wat voor woningen moeten er gebouwd worden, en waar?

 De Woonbond 17 februari 2021

Lees meer

GettyImages 603279408De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. En meer zorg voor betaalbaarheid in de sociale en vrije huursector. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Lees meer

 

De Woonbond 17 februari 2021

puntenstelselKopers en huurders zijn gebaat met betaalbare huurprijzen. Het politieke experiment van het loslaten van een maximale huurprijs op de vrije huurmarkt is mislukt.

De Woonbond 12 februari 2021

 Lees meer


Puntenstelsel

huurprijsberekenenGisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging voor huurders bij corporaties met een laag inkomen en hoge huur.

De Woonbond 10 februari 2021

Lees meer

BeckermanHet Algemeen Dagblad publiceerde gisteren een kieswijzer waarin onder meer de VVD en D66 aangeven vóór het voor vier jaar bevriezen van de huren te zijn. Opmerkelijk, want dit is niet in lijn met de plannen uit hun verkiezingsprogramma’s.

De Woonbond 4 februari 2021

Lees meer

SP-Kamerlid Beckerman wijst VVD-Kamerlid Koerhuis op
VVD-standpunt in Kieswijzer bij indienen motie tot huurbevriezing.

VestiaWoningcorporaties besluiten op 9 februari over het plan van corporatiekoepel Aedes en Vestia om de financiële problemen bij Vestia op te lossen. In totaal gaat het plan corporaties, en daarmee hun huurders, 40 jaar lang 28 miljoen euro per jaar kosten. Dat is een euro per huurder per maand.

De Woonbond 2 februari 2021

Lees meer

Rechter vonnis GettyImages 2x3In het hoger beroep van de staat en de Belastingdienst over de Gluurverhoging (de inkomensafhankelijke huurverhoging) bevestigt de rechtbank dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode 2013 tot en met april 2016.

De Woonbond 22 januari 2021

Lees meer

GettyImages 127040066In veel grote gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Daardoor stijgen de lokale lasten voor huurders met gemiddeld 8%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 40 grote gemeenten onderzocht.

 

De Woobond 13 januari 2021

Lees meer

huurverhogingVandaag heeft minister Ollongren de percentages voor de maximale huurverhoging gepubliceerd. Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%. Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%.

 

De Woonbond 21 december 2020

Lees meer

GettyImages 1133526032Het ontbreken van een vast thuisadres is schadelijk voor kinderen, maar gemeenten zien dat nog te vaak over het hoofd volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Huisvesting is volgens haar cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving voor een kind om goed op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Als gemeenten de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet meenemen in besluiten, breng dit kinderen extra schade toe.

De Woonbond 21 december 2020

Lees meer

GettyImages 1183511137Is je huurtoeslag in het verleden gestopt terwijl je ‘verworven recht’ had? Dan kun je tot 1 maart 2021 alsnog toeslag claimen over vroegere jaren. Dat blijkt uit informatie van het Ministerie van BZK.

De Woonbond 17 december 2020

Lees meer

GettyImages 1288713423 1Het komende jaar verandert er veel dat huurders en woningzoekenden in de portemonnee kan raken.

 

De Woonbond 11 december 2020

Lees meer

 

GettyImages 1089173906

Recht op noodvang verliezen omdat je niet kunt reageren op sociale woningen. Het kwam voor in Amsterdam waarbij een jonge moeder met kinderen op straat dreigde te komen. Navraag leert dat dit vaker voorkomt.

De Woonbond 10  december 2020

Lees meer

wachtlijstGisteren besprak de Tweede Kamer het actieplan waarmee de enorme achterstand bij de Huurcommissie moet worden ingelopen. Dat moet gebeuren, maar wel met garanties voor de kwaliteit van de uitspraken, schrijft de Woonbond in een brief aan de Tweede Kamer.

 

De Woonbond 4 december 2020

Lees meer

 

huurverlagingSociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie krijgen komend jaar huurverlaging. Met deze eenmalige huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het sociaal huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes afspraken maakten over huurverlaging voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur.

De Woonbond 3 december 2020

Lees meer

Led lampen GettyImagesDe nieuwe subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen(externe link) (RREW), die afgelopen maandag 16 november werd opengesteld, richt zich nu ook op huurders. De afgelopen jaren kwam er veel kritiek van huurders dat de subsidie voor energiebesparende maatregelen in huis alleen ten goede kwam aan mensen met een eigen woning. Dit jaar is er minimaal 35 miljoen euro beschikbaar voor energiebespaarhulp aan huurders.

De Woonbond 19 november 2020

Lees meer

inkomensgrensHet kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Dat plan gaat niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan. En voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog.

 De Woonbond 18 november 2020

Lees meer

 

logo HBO 2

 

 

 


BEN JIJ HUURDER VAN BERGOPWAARTS?
DENK JE DAT JE IETS KUNT BETEKENEN VOOR DE HUURDERS?
BEN JE GEÏNTERESSEERD IN HET HUURBELEID VAN BERGOPWAARTS?
BEN JIJ HET OOK NIET ALTIJD EENS MET WAT ER GEBEURT?
Het bestuur van HBO De Peel zoekt momenteel enkele bestuursleden om ons gezelschap
weer compleet te maken. Na het vertrek van Ton van de Weerd vorig jaar en het
aankomende vertrek van Jan van Geffen zoeken we versterking in onze bezetting.
Zeg niet op voorhand “dat is niks voor mij”.
Als je nader geïnformeerd wilt worden, kun je ons bellen en je vragen stellen.
Of je maakt een afspraak om eens van gedachten te wisselen.
Ben je al zover dat je het eigenlijk wel ziet zitten en je enkele vergaderingen bij wilt wonen?
Dat kan ook.
Dus hou je niet in, pak de telefoon of stuur ons een mail.

 

Telefoon: 0493 323200

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

HBO De Peel 20 november 2020

Gezocht: leden Regionale Geschillencommissie
De Regionale geschillencommissie (RGC) behandelt geschillen van huurders en
woningzoekenden. Dit doet zij voor tien woningcorporaties in het zuidoosten van NoordBrabant. Per 1 januari 2021 treden de huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
af. De maximale zittingstermijn is dan namelijk bereikt.
De tien woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zijn daarom op zoek naar:
2 leden voor de Regionale Geschillencommissie met een juridisch profiel
Wat gaat u doen?
De taak van de Regionale Geschillencommissie is het behandelen van geschillen tussen
huurders, woningzoekenden, huurdersorganisaties en aangesloten woningcorporaties,
zoals beschreven in het ‘Reglement regionale geschillencommissie’, het convenant
‘Tweede Kans Beleid’ en het convenant ‘Gegevensuitwisseling’. Het doel van de
geschillenbehandeling is het uitbrengen van bindende adviezen over geschillen en zo een
bijdrage leveren aan het functioneren van woningcorporaties.
Interesse?
Heeft u interesse en voldoet u aan het profiel? Op deze pagina vindt u de profielschets.
Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk 7 december naar Martine Huisman (ambtelijk
secretaris RGC) via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

19 november 2020

onderhoudDe kwaliteit van huurwoningen laat in te veel gevallen te wensen over. Denk bijvoorbeeld aan de vele schimmelwoningen, problemen met giftige loden leidingen of brandonveilige situaties.

De Woonbond 13 november 2020

Lees meer

GettyImages 1007374472De kostendelersnorm belemmert woningdelen en maakt de woningnood erger. Maatschappelijke organisaties signaleren dit al langer, maar het blijkt nu ook uit nieuw onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet uitvoeren.

De Woonbond 11 november 2020

Lees meer

GettyImages 1044292808

In 2019 kwamen er 84.000 woningen bij, maar het woningtekort loopt nog steeds op. Tijd voor actie! Om de woningnood in Nederland daadwerkelijk goed aan te pakken, moeten er volgens het CBS en Economisch Instituut van de Bouw (EIB) 95.000 woningen(externe link) per jaar worden bijgebouwd tussen 2020 en 2024. Grote vraag is of dit gaat lukken.

De Woonbond 10 november 2020

Lees meer

Weg met de wooncrisis 1De Woonbond vindt dat er in de deal over de woonbegroting die vandaag tussen Kabinet en PvdA en GroenLinks is gemaakt stapjes in de goede richting zijn gezet. Tegelijkertijd concludeert de bond dat een komend Kabinet fundamenteel moet kiezen voor betaalbare huurwoningen en een grotere sociale huursector. Zo blijft de enorme verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, bestaan en wordt er nog geen maximale huurprijs ingevoerd die samenhangt met de kwaliteit van een huurwoning in de vrije sector.

De Woonbond 6 november 2020

 Lees meer

 

bestrijden energiearmoedeBij het energie- en klimaatbeleid wordt onvoldoende rekening gehouden met energiearmoede. Want mensen die maar moeilijk hun energierekening kunnen betalen, kunnen energiebesparende maatregelen in hun huis niet of moeilijk betalen. De Woonbond roept samen met bouwbedrijven het kabinet op om Brussels 'covid-herstelgeld' aan te wenden voor het isoleren van woningen.

De Woonbond 5 november 2020

Lees meer

Zeno Winkels TKVandaag houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over starters en middeninkomens op de Woningmarkt. Aanleiding is onder meer het wetsvoorstel van Ollongren waarin de toegang tot sociale huur voor alleenstaanden wordt beperkt, maar ook breder het gebrek aan betaalbare huurwoningen voor starters en middeninkomens.

 

De Woonbond 4 november 2020

Lees meer

GettyImages 836563942De Huurcommissie wil verzoeken van huurders en verhuurders sneller afhandelen door als mogelijk gelijk een schriftelijk oordeel te vellen. Aansluitend is een zitting mogelijk om in beroep te gaan.

 

De Woonbond 3 november 2020

Lees meer

GettyImages 650343912Weten hoeveel kans je hebt op diabetes? Check dan je postcode! Volgens een studie van de Maastricht University veroorzaakt wonen in een armere wijk een grotere kans op diabetes type 2 (suikerziekte).

 De Woonbond 2 november 2020

Lees meer

 

GettyImages 1209450123Een jaar geleden stopte de app HuisjeHuisje, waarmee woningzoekende huurders op zoek konden naar een partner voor woningruil. Tien woningcorporaties uit Noord-Holland pakten de handschoen op. Ze startten een nieuw platform voor hun huurders om sociale huurwoningen met elkaar te ruilen.

 De Woonbond 30 oktober 2020

Lees meer

Geldzorgen 1Experimenten om mensen met grote schulden en sociale problemen weer op de rit te krijgen, zijn een groot succes. Niet alleen blijken de deelnemende gezinnen er nu een stuk beter aan toe te zijn dan voorheen, ook besparen gemeenten miljoenen aan zorgkosten. Deze zogeheten Doorbraakmethode gaat nu landelijk uitgerold worden.

De Woonbond 28 oktober 2020

Lees meer

GettyImages 1066566902 0Het volkshuisvestingsbeleid van de Nederlandse overheid scoort na 25 jaar een dikke onvoldoende, stelt het onderzoeksrapport ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst’, van Platform 31.

De Woonbond 28 oktober

Lees meer

Weg met de wooncrisis 1In één week tijd zijn er via de actiesite wegmetdewooncrisis.nl in ruim veertig gemeenten campagnes gestart tegen de wooncrisis. Gemeenten hebben de taak om te voorzien in voldoende betaalbare woningen, maar het landelijke woonbeleid staat dit in de weg. Daardoor zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen te lang en zijn huurprijzen te hoog.

De Woonbond 27 oktober 2020

Lees meer

Energieverbruiksmanager GettyImagesInzicht in energieverbruik leidt niet automatisch tot energiebesparing. Dat blijkt uit het monitoringsrapport(externe link) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin de tussenstand van het convenant ‘10 PJ energiebesparing in de gebouwde omgeving’.

Woonbond 26 oktober 2020 

Lees meer

 

Weg met de wooncrisisAls er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Te veel huurders wonen te duur of in een slecht onderhouden woning. Dat kan en moet anders!

De Woonbond 23 oktober 2020

 Lees meer

bewoner met display beeld QuintensEnergielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten van huurders. Daarom gaan de Woonbond en Aedes woningcorporaties en huurdersorganisaties extra stimuleren om hun huurders te helpen energie te besparen.

De Woonbond 22 oktober 2020

Lees meer

verhuisverdrietNa aandringen van de Woonbond is er een nieuw statement gekomen tegen huisuitzettingen. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

 De Woonbond 22 oktober 2020

Lees meer

Weg met de wooncrisisDe wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting en woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.

De Woonbond 18 oktober 2020

Lees meer

Reparatie CVinstallatie GettyImages 1087825380Op 1 oktober jl. is de ‘gasketelwet’ aangepast: vanaf 1 april 2022 moeten bedrijven gecertificeerd zijn om gasinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, te plaatsen, onderhouden of repareren. Zelf sleutelen of een handige kennis het werk laten doen, is dus uit den boze.

 De Woonbond 16 oktober 2020

Lees meer

woonkloof img web 1In een wetsvoorstel van minister Ollongren wordt de inkomensgrens waarmee je een sociale huurwoning kunt krijgen voor alleenstaanden verlaagd. Veel alleenstaanden dreigen daardoor tussen wal en schip te belanden. De sociale huur gaat voor ze op slot, maar een koopwoning of huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar.

 

De Woonbond 25 september 2020

Lees meer

Dame met computer GettyImagesSteeds meer mensen stappen jaarlijks over naar een andere energieleverancier. Dat blijkt uit het onderzoek naar de energiemarkt(externe link) dat de Autoriteit Consument & Markt (AC&M) elk jaar laat uitvoeren. Afgelopen jaar stapten meer dan 1 op de 5 Nederlanders over: 1,7 miljoen van de 7,9 miljoen huishoudens.

De Woonbond 21 september 2020

Lees meer

­