bg header new

wooncrisis

Samen met woningcorporaties vroegen we de afgelopen weken met de campagne ikwileenhuis aandacht voor de wooncrisis.

 

appartementenRabobank en dochter BPD (Bouwfonds Property Development) gaan de komende tien
jaar 15.000 energiezuinige, duurzame huurwoningen bouwen in het ‘middensegment’, met een huur tussen € 650 en € 1.250 per maand.

 

euro huisjesUit uitspraken van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst te star is geweest in het toekennen van huurtoeslag bij een hoge huurprijs.

 

iedere cent omdraaienEen brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer deze week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai een bezuiniging op de huurtoeslag terug. 

Logo WoonbondRuim 180 woningcorporaties laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing.

huurcontracttekenenVerhuurwebsite Kamernet.nl heeft, na kritiek van de Woonbond in het tv-programma Radar, de mogelijkheid voor verhuurders om extra kosten in rekening te brengen, van de website gehaald. Dat blijkt uit een reactie van Kamernet bij Radar.

 

Huurcontract tekenen

in aanbouwWoningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten. 
Woningen in aanbouw

wooncrisisDe overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, zegt de Woonbond.

 

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

logo aedesWoningcorporaties betalen veel meer belasting dan het kabinet bij de invoering van de nieuwe belasting ATAD voorspelde. Niet alleen de verhuurderheffing maar ook hogere vennootschapsbelasting en ATAD zorgen ervoor dat corporaties minder woningen kunnen bouwen en verduurzamen.

 

Geldzorgen 4Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.

 

 

logo HBO 2

DE BESTUURSLEDEN VAN HBO DE PEEL MAKEN ZICH ERNSTIGE ZORGEN OVER DE HUURMAATREGELEN

logo hboDe Woonbond en de verhuurders slaan de handen ineen tegen de meest ontrechtvaardige belasting die ons land kent namelijk, geld dat de huurders van sociale huurwoningen voor de huur van hun woning betalen met zo'n 1,7 miljard euro per jaar afromen. Schandalig!!!

 

bijeenkomst klimaatakkoord

Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen van het Klimaatakkoord. Maar deze verduurzaming moet wel betaalbaar zijn. Dat vond het merendeel van de aanwezige huurders afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

 

Woonbondleden tijdens bijeenkomst over Klimaatakkoord in Utrecht

Mw Pelger Tweebosbuurt 2018De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia toegewezen om een aantal huurovereenkomsten van huurders in de Rotterdamse Tweebosbuurt te beëindigen. De bewoners moeten voor 1 januari 2020 hun woning verlaten.

 
Mevrouw Pelger, geboren en getogen in de Tweebosbuurt, weigert te vertrekken vanwege de herstructurering (foto eind 2018). Menno Janssen

minikortingVerhuurders die nieuwe sociale huurwoningen bouwen hoeven straks ‘slechts’ 1,6 miljard belasting te betalen aan het Rijk in plaats van 1,7 miljard. Een sigaar uit eigen doos, volgens de Woonbond. En evenmin een oplossing voor het schreeuwende tekort aan betaalbare huurwoningen.

 

euro huisjesDe huren zijn op juli gemiddeld 2,5% gestegen. De huren van sociale huurwoningen van woningcorporaties stegen met 2%. Andere huurders kregen een huurstijging van gemiddeld 3,3%.

 

20170223 huisjesmelkerverkiezingDe beruchte verhuurder Marcel van Hooijdonk, in 2015 én in 2019 uitgeroepen tot Huisjesmelker van het jaar, heeft een hoger beroep over intimidatie verloren. Zijn contact- en straatverbod blijft in stand.

 

Huisjesmelker van het jaar 2017

GettyImages 1063462606Het aantal daklozen in ons land is in tien jaar meer dan verdubbeld van 17.800 naar 39.300. Onder jongeren en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het aantal daklozen zelfs verdrievoudigd.
Benauwd in huisWoningcorporatie Ymere moet onderzoeken hoe oververhitting tegen te gaan in zogenaamde ‘hittewoningen’. De huurders in deze woning, bijgestaan door stichting Woon, stapten naar de rechter vanwege de onhoudbare temperaturen binnen.
Woning duurIn een zespuntenplan om misstanden in de commerciële huursector aan te pakken pleit de Woonbond voor het beboeten van verhuurders die een te hoge huurprijs rekenen. Daarvoor moet het vragen van een te hoge huur als economisch delict worden behandeld. Dat maakt het mogelijk te hoge huurprijzen te straffen met een boete.Logo WoonbondHuurders uit Zoetermeer kregen gezondheidsklachten nadat hun woningen opgeknapt waren. De huizen werden heel goed geïsoleerd, maar de ventilatie werkte onvoldoende.

 

 

logo aedesSchaf de verhuurderheffing af, en woningcorporaties kunnen weer meer woningen bouwen en verduurzamen. Dat schrijft Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt aan de UvA en directeur van Finance Ideas, in de Volkskrant.expert: Randy Martens Belangenbehartiger

VakantiehuisjesVan een huurder die permanent in een recreatiewoning woont, werd de huurtoeslag onterecht stopgezet. De Raad van State heeft dit besluit van de Belastingdienst in een hoger beroep teruggedraaid.

 

Ollongren tekent woondealDe eerste helft van 2019 heeft minister Ollongren van Wonen ‘woondeals’ gesloten met vijf grote stedelijke regio’s: Groningen, Eindhoven, Zuidelijke Randstad, Utrecht en Amsterdam. Het belangrijkste doel is intensievere samenwerking om de woningbouwproductie te versnellen.


Minister Ollongren tekent Woondeal

Rechter uitspraakDe uitspraak in het hoger beroep dat de Belastingdienst aanspande over de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging, is opnieuw uitgesteld.
De uitspraak wordt nu verwacht op 23 september verwacht.

slide onderhoudHuurders uit Assen van woningcorporatie Actium schrokken enorm toen ze na renovatie weer terugkeerden naar hun woning.woningtekortIn de gemeente Den Haag staan steeds meer gezinnen op straat, blijkt uit recente cijfers.

 

woonkloof img webHet kabinet kwam met een wetsvoorstel om de toegang tot de sociale huur én de inkomensafhankelijke huurverhoging voor middeninkomens in de sociale huursector te veranderen.

woonkloof img webHuurders spreken zich in groten getale uit tegen het verlagen van de inkomensgrenzen voor sociale huur, zodat middeninkomens hier niet terecht kunnen, en het vragen van hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken is nu namelijk openbaar ter consultatie.

 

woning in aanbouwDe 27 woningcorporaties die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad zijn niet in staat hun woningvoorraad uit te breiden, ondanks de verhoging van hun investeringen van 2,9 naar 4 miljard. De verhuurderheffing en de sterk gestegen bouwkosten zijn de grote boosdoeners.

  

logo aedesHet kabinet zegt er alles aan te doen om de nieuwbouw te stimuleren. Maar tegelijkertijd handhaaft ze zelf de grootste belemmering bij woningcorporaties, samen de grootste woningbouwer van het land. De belastingen die corporaties jaarlijks betalen nemen nog steeds toe. Aedes doet onderzoek naar de stijgende belastingdruk en komt snel na de zomer met door externen getoetste cijfers.
expert: Richard Bos
Senior Lobbyist / Public Affairs bij Aedes

woningvindenIn Eindhoven zijn maar liefst twintig woningzoekenden opgelicht. Zij betaalden 1500,- euro om een woning te bemachtigen, terwijl de woning helemaal niet te huur was en de vrouw in kwestie niet de verhuurder was.


verkoophuurwoningDe 10.000 woningen die Vestia afgelopen mei te koop heeft gezet, moeten door andere woningcorporaties worden overgenomen. Dat zegt Hamit Karakus die door BZK-minister Ollongren was gevraagd hier een advies over uit te brengen.

 

Vestia nog steeds in financiële problemen

PurmerendMeer dan de helft van de huurders in Purmerend heeft een negatief beeld van stadsverwarming. De huurdersvereniging InterWhere hield een enquête onder huurders van Intermaris die al op stadsverwarming zijn aangesloten. Andere leden zijn dat nog niet maar vrezen dat het zal gaan gebeuren bij de overgang naar aardgasvrij.


Huis kostbaar kleinoodHet aantal huurwoningen in bezit van particulieren is de laatste jaren snel gegroeid. In 2018 bezaten 280.000 personen ruim 475.000 woningen voor de verhuur, oftewel 6% van de totale woningvoorraad.

 

woonkloof img webDe Woonbond waarschuwt dat, door een huidig wetsvoorstel waarin de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning wordt verlaagd, nog meer middeninkomens tussen wal en schip gaan vallen op de woningmarkt. ‘Kopen of huren in de vrije sector is vaak te duur, en de sociale huur wordt voor middeninkomens op slot gegooid. Ze vallen in een Woonkloof,' stelt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. Het wetsvoorstel is nu openbaar ter consultatie. De Woonbond roept huurders en                                                                    huurdersorganisaties op te reageren op het wetsvoorstel.

logo HBO 2

Huurders Informatie Jaargang 14, nr. 1 juli 2019 komt naar u toe.

energielabelsHuurders die de komende jaren hun gasrekening zien stijgen, terwijl hun huisbaas weigert de woning te verduurzamen, mogen hier niet de dupe van worden, vindt de Tweede Kamer. 

Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is.

hurenbetaalbaarZo’n driekwart van de huurders die naar de Huurcommissie stappen vanwege een te hoge afrekening van de servicekosten, krijgt gelijk.

 

 

rechterDe uitspraak in het hoger beroep dat de Belastingdienst aanspande over de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging, is opnieuw uitgesteld.warmteleveringHuurders die hun warmte krijgen geleverd door hun verhuurder vallen per 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet. Dat geldt ook voor huurders die in een gemengd complex (VvE met huurders en kopers) wonen met een collectieve installatie.

 

eurohuisjes 2Vandaag presenteert het Kabinet haar plannen in kader van het Klimaatakkoord. Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen in het concept-Klimaatakkoord.

 

 

eurohuisjesDe Woonbond is tegen de huidige invulling van de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen voor middeninkomens in de sociale huursector. Door deze plannen worden eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen uit de sociale huursector geweerd en kunnen middeninkomens in de sociale sector forse huurverhogingen krijgen tot wel 100 euro in de maand. De door het kabinet gekozen inkomensgrenzen voor zowel de toegang tot de sociale huursector, als de grenzen waarvan af een inkomensafhankelijke huurverhoging kan volgen, zijn te laag.

 

debat de zwijgerGisteren vond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam een drukbezocht debat plaats over de toekomst van de commerciële huursector. Door de snel gestegen huren is de betaalbaarheid een nijpend probleem geworden in de vrije sector. Huurmatiging lijkt bespreekbaar bij de commerciële verhuurders.


Woonbond/Jan Reinier van der Vliet

leefbaarheidDe Woonbond pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor ruimere mogelijkheden voor corporaties om leefbaarheid in wijken met veel corporatiewoningen te verbeteren. 

eurohuisjesDe gemeenteraad Den Haag heeft in meerderheid ingestemd met plannen waarmee middeninkomens in de vrije sector een boete kunnen krijgen omdat ze ‘te goedkoop wonen.’ De oppositie was tegen de plannen.logo HBO 2

Aedes, het overkoepelende orgaan van woningcorporaties, publiceert jaarlijks de cijfers van vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Voor de belangstellende huurders, of andere bezoekers van onze website, publiceren wij hier deze publicatie voor dit jaar.

boze huisbaasVerhuurders die zich schuldig maken aan intimidatie en bedreiging moeten worden aangepakt. De Woonbond pleit voor een landelijk vergunningstelsel voor verhuurders, waarmee verhuurders die over de schreef blijven gaan, hun vergunning kunnen verliezen.


Boze huisbaas en verbaasde huurder. Vooral in de commerciële huursector zijn er veel klachten over bedreiging en intimidatie.

handboek hoplusVandaag (23 mei 2019) verschijnt het Handboek Huurdersorganisatie-Plus, de nieuwe Woonbondgids voor huurdersorganisaties die zich willen versterken en vernieuwen.
logo HBO 2
De Nederlandse Woonbond is een landelijke organisatie van huurdersorganisaties. Ook zijn er individuele huurders lid van de Woonbond. Onze huurdersorganisatie HBO De Peel te Deurne is al meer dan 20 jaar lid van de Woonbond.

Wij bezoeken de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond, die voor ons in Eindhoven plaatsvinden, we nemen regelmatig deel aan cursussen en symposia die door de Woonbond en door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden georganiseerd. Onze voorzitter Conny Raasveldt is lid van de Ledenraad van de Woonbond, het hoogste bestuursorgaan van de bond.

Binnen de Woonbond is het opgevallen dat onze organisatie, die van HBO De Peel, zeer actief bezig is op diverse terreinen. De Woonbond bleek bezig te zijn met het samenstellen van een nieuw Handboek voor huurdersorganisaties onder de titel “Handboek Huurdersorganisatie-Plus” voorzien van de subtitel “Bouwstenen voor vernieuwing en versterking van huurdersorganisaties”.

In het kader van het maken van dit nieuwe handboek zijn wij, Conny Raasveldt en Ton van de Weerd respectievelijk voorzitter en secretaris van HBO De Peel, geïnterviewd door de heer Kees de Jong, eindredacteur van het hiervoor aangeduide handboek. De heer de Jong gaf aan uit dit interview inspiratie te hebben opgedaan voor het publiceren van onze werkwijze in het nieuwe handboek, waartoe wij hem toestemming hebben verleend.

Hier is de externe link naar pagina 25 van het Handboek Huurdersorganisatie-Plus

De informatie over de werkwijze van ons bestuur die op deze pagina is opgenomen geeft een beknopt en redelijk inzicht in de wijze waarop ons bestuur functioneert. Onze bestuursleden zijn er trots op dat onze werkwijze in het nieuwe Handboek als voorbeeld wordt neergezet.

Het bestuur van HBO De Peel


DafJ6QNW0AE5QT4Heeft u een huurverhogingsvoorstel ontvangen die per 1 juli in gaat? Dan heeft u nog twee weken de tijd om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet namelijk voordat de huurverhoging ingaat ontvangen zijn door de verhuurder.

 


schimmel in woningMeer dan een kwart van alle huurders (28%) heeft last van vocht en schimmel in hun woning, blijkt uit het onderzoek WoON2018. Een nieuwe aanpak moet deze problemen voorkomen en verhelpen.GettyImages 984846242Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

in aanbouw 2Het woningtekort is opgelopen tot 3,8 procent van de woningvoorraad, oftewel 294.000 woningen. Maar minister Ollongren van Wonen verwacht dat dit tekort kan worden teruggebracht tot 200.000 woningen in 2030. Dit staat in het rapport Staat van de Volkshuisvesting 2019, dat gisteren verscheen.De Staat van de Volkshuisvesting (externe link) is een van de twee rapporten die het ministerie van BZK jaarlijks publiceert over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het andere is de Staat van de Woningmarkt, dat in het najaar verschijnt.

66.000 nieuwe woningen
Volgens de Staat van de Volkshuisvesting is het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2018 gelijk gebleven ten opzichte van 2017: 70.000. Er werden 66.000 nieuwe woningen opgeleverd. Inclusief het aantal ‘transformaties’, bijvoorbeeld van lege kantoorgebouwen, werd de woningvoorraad met bijna 74.000 uitgebreid.

Minder corporatiewoningen
Sinds 2012 is het aandeel corporatiewoningen in de gereguleerde sector afgenomen van 29,6% naar 25,7%. Het aandeel vrije sector huurwoningen steeg relatief sterk van 4,7% naar 7,3%. Gereguleerde corporatiewoningen worden steeds vaker bewoond door alleenstaanden. Inmiddels zo’n 59%.

Scheefheid neemt af
Zowel de goedkope als de dure scheefheid nam af. In 2018 woonde nog 17,7% van de corporatiehuurders ‘goedkoop scheef’, tegenover 20,4% in 2015. Het aandeel ‘dure’ scheefhuurders liep ook terug van 17,9% naar 11,5%. De corporatiesector wordt dus hoe langer hoe meer het domein van de lage inkomens.

Minder corporatiehuurders werken
Woningcorporaties huisvesten steeds minder mensen die hun inkomen uit arbeid krijgen: 39%, tegenover 63% bij particuliere verhuurders. Ruim een kwart van de corporatiehuurders heeft een uitkering en nog eens ruim een derde AOW en/of pensioen.

Huren stijgen minder
De huren in de corporatiesector zijn sinds 2015 minder sterk gestegen dan in de periode daarvoor. In 2018 stegen de huren gemiddeld met de inflatie. Corporaties vragen nog maar bij 9% van hun huurders de maximale huurverhoging. In 2013 was dat nog bij 77%.

Vocht en schimmel
Ruim een kwart (28%) van de bewoners in de gereguleerde huursector (corporaties en particuliere verhuurders) geeft aan last te hebben van vocht en schimmel in hun huis. Bij koopwoningen is dat aanzienlijk minder: 12%.

Leefbaarheid onder druk
De leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen staat onder druk, mede door de toegenomen instroom van kwetsbare bewoners, zoals ex-cliënten van GGZ-instellingen. De Staat van de Volkshuisvesting baseert zich hierbij op een rapport van onderzoeksbureau RIGO.

Verdiencapaciteit corporatiesector
De verdiencapaciteit van de corporatiesector staat ook onder druk, mede door de toegenomen onderhoudskosten en de verhuurderheffing. Dit geldt vooral voor de zuidelijke Randstad (Den Haag/Rotterdam) en west en midden Brabant.

(De Woonbond 29 mei 2019)

geboeidemanOud-topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia betaalt 2,4 miljoen euro terug aan een stichting voor sociale woningbouw in Zuid Afrika. Het gaat om geld dat Staal als enig bestuurder van deze stichting in eigen zak had gestoken.

 

huurverlaging berekenen2De Huurcommissie ontving vorig jaar ruim 10.000 verzoeken om een uitspraak te doen in een geschil tussen verhuurder en huurder. Dat zijn er veel meer dan in 2017, blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie. De meeste klachten spelen in de particuliere huursector.

 

slide onderhoudMinder mensen zijn tevreden over de onderhoudsstaat van hun woning, blijkt uit de cijfers van het WOON-onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uit de monitor brede welvaart van het CBS.

 

logo HBO 2

 

De Administrator zat even in de lappenmand

maatschappelijke opvangVanuit de maatschappelijke opvang doorstromen naar een huurwoning. Dat valt in de praktijk niet mee. De ombudsman schreef een rapport over de problemen waar cliënten van de vrouwenopvang tegenaan lopen.

 

tegel energiealarmDe kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. Huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen (en daardoor vaak in onprettige en ongezonde omstandigheden leven) hebben zij hoge energierekeningen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm.

slide onderhoudIn 2019 deed de Huurcommissie tot nu toe uitspraak in 453 zaken waarbij een huurder huurverlaging wilde afdwingen bij de verhuurder, wegens gebreken aan de huurwoning. Daarmee dwongen zij een gemiddelde - tijdelijke - huurverlaging van 220 euro af. Dat blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio.

 

 

huurteam utrechtOndanks een stevige inzet op het uitbreiden van de capaciteit van de Huurcommissie, worden de achterstanden pas in 2021 ingelopen. Dat laat BZK-minister Ollongren weten in haar antwoord op kamervragen over de Huurcommissie.


Bob Soepoesepa van het Huurteam Utrecht staat huurders bij in geschillen met hun huisbaas. © Bas de Meijer

geveltuinHet weer verandert, met als gevolg steeds vaker overlast door zware regenval. En lange, droge periodes met hoge temperaturen. Huurders hebben daardoor vaker wateroverlast in huis, op straat of in de tuin. Of een extra hoog energieverbruik, omdat er een airco nodig is voor verkoeling.


Kleurrijke geveltuin


groep seniorenBewoners en sociale ondernemers die een goed plan hebben om kleinschalige woonprojecten voor ouderen te realiseren kunnen dit jaar financiële hulp krijgen van de overheid. 

burenlawaaiErvaart u regelmatig overlast van uw buren, maar weet u niet wat u daar aan kunt doen? Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakten een website met adviezen.

 

Burenlawaai is één van de vormen van overlast die bewoners tot wanhoop kan drijven.

tegel hvhchck17Veel huurders ontvangen voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging per 1 juli. Met de online check van de Woonbond kunt u nagaan of dit voorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Als dat niet zo is kunt u met succes bezwaar maken.Woning duurDe huurprijzen voor nieuw verhuurde woningen in de vrije sector zijn opnieuw gestegen in het eerste kwartaal van 2019.ongelukkig tussen verhuisdozenSinds 2016 kunnen particuliere aanbieders ongelimiteerd tijdelijke huurcontracten inzetten. Voor woningcorporaties gelden er nog enkele restricties.

 

 logo HBO 2 

De huurmaatregelen per 1 juli 2019 voor de huurders van Bergopwaarts

woningvindenHet aantal meldingen over oplichting van mensen die een huurwoning zoeken neemt toe.

 

 

Speuren naar een woning

bezwaarschriftopsturenBij veel huurders valt een dezer dagen weer de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Voor huurders van een sociale (gereguleerde) huurwoning moet de huurverhoging aan veel wettelijke regels voldoen. Voldoet je huurverhogingsvoorstel niet aan de regels? Dan kun je succesvol bezwaar maken.

 

logo hboDe laatste maanden is het klimaat en de maatregelen die zouden moeten worden genomen om in 2050 geheel energieneutraal en gasloos te zijn het nieuws van de dag.

 

 

puntentellingDe Woonbond komt met een uitgebreide brochure over de jaarlijkse huurverhoging en het puntenstelsel. Voor grip op deze (ingewikkelde) materie voor sociale én vrije sector huurders.

 

rechterGisteren diende het hoger beroep van een huurster versus de Belastingdienst. Over een schadevergoeding voor de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. De huurster wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

 

logo woonbondHuurders zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen dan kopers. En dat gat is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, blijkt uit vandaag verschenen CBS-cijfers.

afvalstoffenheffing 2Huurders zijn in 2019 weer meer kwijt aan lokale lasten dan in 2018. Gemiddeld 10 euro meer voor gemeentelijke heffingen en 6 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.Een van de gemeentelijke belastingen is de afvalstoffenheffing

logo RGC

 

Gezocht:

voorzitter en leden Regionale Geschillencommissie

logo hboHet voorjaar van een nieuw jaar kenmerkt zich voor iedere huurdersorganisatie en de huurders door het nieuws over de jaarlijkse huurmaatregelen van 1 juli van elk jaar. Het lijkt ons goed om de informatie daarover voor u, de huurders van Bergopwaarts, goed bereikbaar te maken.

 

WoonbondDe belangstelling voor de check waarmee huurders kunnen zien of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of huurbevriezing is overweldigend groot. 

huurbevriezing huurverlagingZo’n 300.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en hoge huurprijs.wachtenopeenwoningEr is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Dat betekent dat er de komende jaren veel sociale huurwoningen bij moeten worden gebouwd. Maar de lange wachttijden zorgen er ook voor dat er met kritische blik gekeken wordt naar hoe we sociale huurwoningen verdelen.boze huisbaasDe commerciële huursector is gegroeid als kool. Inmiddels telt deze sector zo’n miljoen woningen. Dat zijn zowel gereguleerde ‘sociale’ huurwoningen als woningen in de vrije sector.

 


Boze huisbaas en verbaasde huurder.

lege portemonneeMensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het NIBUD.spaarvarkenVoor veel huurders zijn de kosten van lokale heffingen een probleem. Met een zeer laag inkomen kun je kwijtschelding krijgen. Dan hoef je de heffingen niet te betalen. Maar dat kan alleen als je nauwelijks spaargeld hebt.Klimaatmars1Zelfs als alles meezit, gaan we de doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas gehaald te hebben niet halen, blijkt uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).Massale opkomst op de Dam Klimaatmarscoalitie / Arie Kievit

Klimaatmars1Een overweldigend grote stoet van scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgenden, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers, surfers en natuurliefhebbers deed gisteren mee aan de Klimaatmars in Amsterdam. Naar schatting tegen de 40.000 mensen hebben de regen en kou getrotseerd en liepen mee voor een eerlijk én effectief klimaatbeleid, dat heeft de politie bevestigd.
Massale opkomst op de Dam Klimaatmarscoalitie / Arie Kievit

lege portemonneeEten kopen óf de kachel laten branden. Je medische kosten betalen of toch de huur. Steeds meer huurders met een laag inkomen voelen zich gedwongen om dit soort keuzes te maken. De doorsnee schuld van huurders die toeslag krijgen: € 2300.privacyEind vorig jaar had het TV-programma BNNVARA Kassa aandacht voor woningverdeelwebsites waar woningzoekenden verplicht werden jaar in jaar uit inkomensgegevens te delen, om te kunnen reageren op huurwoningen.

 

 Privacy onder vergrootglas

logo hboOnder de titel "Corporatie in Perspectief" publiceert de koepel van woningcorporaties Aedes jaarlijks de benchmark van de aangesloten en deelnemende corporaties in Nederland.

 

Geld door het afvoerputjeDe Tweede Kamer debatteert vandaag over de woningnood, naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage ‘De staat van de Woningmarkt’. De Woonbond roept in een BRIEF AAN DE KAMER op om de investeringskracht voor sociale verhuurders te vergroten.


Geld door het afvoerputje

downloadWonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken leveren veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid, toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is. Woningcorporaties pleiten daarom voor een risicogestuurde benadering op basis van feiten. Dit onderzoek helpt staatssecretaris Van Ark bij het maken van realistisch asbestbeleid.
Expert: Rogier Goes Beleidsadviseur Veilig en Gezond Wonen bij Aedes

Woningisolatie 0Nieuwe soepelere bouwnormen voor isolatie die het kabinet voorstelt zijn niet gunstig voor huurders. Die leiden tot minder energiezuinige woningen en hogere rekeningen, vreest de Woonbond. Regels over isoleren zouden juist scherper moeten worden.

 

 Bouwvakker isoleert muur

woningmarkt op slotDe Woonbond ontving in een week tijd vele tientallen meldingen van eenpersoonshuishoudens die vrezen geen sociale huurwoning meer te kunnen bemachtigen omdat minister Ollongren de inkomensgrens waarmee er recht is op een sociale huurwoning voor deze groep wil verlagen.

 

downloadHet geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing kunnen ze gebruiken om hun huurwoningen te verduurzamen. Dan verminderen ze CO2-uitstoot en helpen ze tegelijkertijd huurders aan een lagere energierekening. Dat aanbod doen Urgenda en ruim 150 corporatiebestuurders aan het kabinet-Rutte.

 

KlimaatmarsHuurders die tijdens de Eerlijke Klimaatmars samen het huurdersgeluid willen laten horen voor eerlijk en effectief Klimaatbeleid, kunnen zich aansluiten bij de Woonbond. Op zondag 10 maart wordt de Eerlijke Klimaatmars gehouden, vanaf de Dam in Amsterdam.

 

logo hboZoals u ongetwijfeld weet hebben wij, het bestuur van HBO De Peel, een enorme hekel aan de zogenaamde "Verhuurderheffing". Niet alleen aan het bedrag wat daarmee gemoeid is, maar ook aan het feit dat men dit nog steeds "Verhuurderheffing" durft te noemen.

inkomensgrens 1Het kabinet wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen laten afhangen van de samenstelling van huishoudens, zodat ook lage middeninkomens zo’n woning kunnen krijgen.

 

elferen huur huis 1920Bij woningcorporaties wordt de gemiddelde huurprijsstijging beperkt tot de inflatie en wordt de toewijzingsgrens van de sociale huur afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Het rijk ondersteunt verder de invoering van een systeem waarbij lagere energielasten de kosten van verduurzaming in de huurprijs meer dan compenseren.

 

WoonbondPersbericht:
Woonbond en Aedes: Landelijke regels blijven oplossingen woningmarkten in de weg staan

wachtenopeenwoningMinister Ollongren wil de inkomensgrens waarmee huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning veranderen.

energierekeningDe gasprijzen stijgen als gevolg van een verschuiving van de energiebelasting. Huurders met een hoge gasquote, het percentage van het inkomen dat aan gas wordt uitgegeven, zijn daar het meest de dupe van. Het gaat voornamelijk om huishoudens met kinderen, huishoudens in de bijstand en huishoudens in eengezinswoningen en huishoudens met een laag inkomen die recht hebben op huurtoeslag. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Gasprijzen in de huursector’ dat vandaag is gepubliceerd.

kelderenDe overheid gaf in 2017 veel minder uit aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen dan in 2010.

 

 

actie huurdersbelasting woonbondActieve huurders uit Utrecht zijn een petitie gestart tegen de oplopende belastingdruk bij woningcorporaties.

ouderemanbijraamMensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland.

woningtekortHet tekort aan woningen is nog veel groter dan al werd gedacht, blijkt uit recent onderzoek van ABF research en Capital Value.

rechterOp 8 april dient het hoger beroep van de Belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen. De Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders aan verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht.

wachtenIn 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar toen ze uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).meetingseniorenBewonersgroepen en sociale ondernemers die woonzorgprojecten voor senioren willen realiseren krijgen de financiering ervan vaak maar moeilijk rond. Een nieuwe stimuleringsregeling van de overheid moet ervoor gaan zorgen dat vernieuwende initiatieven toch van de grond kunnen komen.

Kaderdag 1Afgelopen weekend gingen de leden van de Verenigingsraad van de Woonbond met elkaar én diverse maatschappelijke organisaties in gesprek over oplossingen voor problemen op de woningmarkt.

 


Groepsgesprekken over volkshuisvesting op de Kaderdag.

klimaatdemonstratieDe Woonbond organiseert samen met andere organisaties de Eerlijke Klimaatmars. Op 10 maart om 13:00 uur lopen we vanaf de Dam voor eerlijke en effectieve klimaatmaatregelen. Waarom doen we als huurdersorganisaties mee aan deze klimaatdemonstratie?

 

isolatie 1Huurders werken graag mee aan verduurzaming van hun woning, maar ze willen er niet extra voor betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder 10.000 huurders dat het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) uitvoerde.

postlezenHuurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

GettyImages 938682708Huurders die een nieuw huurcontract hebben afgesloten, kunnen in het eerste half jaar van hun huurcontract laten controleren of de huurprijs niet te hoog is. Met de procedure ‘Toets Aanvangshuur’ bij de Huurcommissie.

logo hboDe overgang van het ene naar het andere jaar brengt ieder jaar een aantal verplichtingen met zich mee. Dit is vanzelfsprekend ook het geval met de overgang van 2018 naar 2019 voor een organisatie zoals wij zijn, HBO De Peel.

 

rechtsbijstandVandaag (23 januari) debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen met de gefinancierde rechtsbijstand. De Woonbond steunt de sociale advocaten in hun protest tegen bezuinigingen op hulp bij het voeren van rechtszaken, maar vindt het wél een goed idee om extra in te zetten op hulp die rechtszaken kan voorkomen.

betaalbaar hurenDe Woonbond en corporatiekoepel Aedes roepen minister Ollongren in een gezamenlijke brief op de afspraken in het Sociaal Huurakkoord snel om te zetten in beleid. De afgesproken maatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren zijn hard nodig.

biedenHet Eindhovens Dagblad had afgelopen week aandacht voor een vastgoedbeheerder in Eindhoven die woningzoekenden vroeg een bedrag te ‘bieden’ voor het verkrijgen van een woning.logo hboBergopwaarts zet zichzelf in het zonnetje voor wat zij heeft gepresteerd in het jaar 2018. De resultaten mogen er zijn zo wordt aangegeven.

plvPersoonlijk lid van de Woonbond en goede ideeën over huurbeleid? Is er geen lokale huurdersorganisatie die uw belangen behartigt? In maart start de Woonbond met vergaderingen speciaal voor huurders en woningzoekenden die persoonlijk lid zijn.

energielabelsDe Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, FNV, de Goede Zaak en Greenpeace op 10 maart een ‘Eerlijke Klimaatmars’ . Een demonstratie voor een effectief en eerlijk klimaatbeleid.Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is.
“Wij gaan gezamenlijk de straat op voor het klimaat.

2048px Woonwagen in het Hoogeland openluchtmuseum te WarffumDe kantonrechter in Gouda heeft bepaald dat vijf woonwagenbewoners in Waddinxveen in hun woonwagen mogen blijven wonen. Hun verhuurder wilde dat zij zouden verhuizen naar speciaal voor hen ontworpen huizen.

 

Woonwagen in het Hoogeland openluchtmuseum te Warffum

wachtlijstWoningzoekenden betalen jaar op jaar een bedrag om ingeschreven te staan voor een sociale huurwoning in een bepaalde regio. Door het tekort aan sociale huurwoningen kan dat bedrag behoorlijk oplopen.

groepouderenOuderen die in een woongroep wonen waarderen vooral de onderlinge hulp, het sociaal contact en de gezelligheid. Maar veel woongroepen in sociale huursector ervaren de inkomensgrenzen bij de toewijzing als knelpunt. Dit blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO).

 

afvalstoffenheffingDe gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de belasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan verdubbeld heeft.

logo hboHet Jaarverslag 2018 van HBO De Peel is gepubliceerd. Een aantal van de personen, instanties en collega besturen waar wij een relatie mee onderhouden, ontvingen het verslag een week geleden.

 

 

gesprekverhuiscoachSteeds meer woningcorporaties in de regio Haarlem sluiten zich aan bij de verhuisregeling ‘Ouder wonen en prettig wonen’. Die is bedoeld om senioren in een grote corporatiewoning met een trap, te laten verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning.

2018 2019Het afgelopen jaar hebben we weer veel huurders en woningzoekenden weten te bereiken en kunnen helpen. Ook hebben we vaak wat kunnen verbeteren voor hurend Nederland. In dit artikel zetten we wat cijfers en hoogtepunten op een rijtje.

koken op inductieKies voor koken op inductie, zodat de keuken meteen klaar is voor wonen zonder aardgas. Dat adviseert voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

GettyImages 597267726Woonbondleden zijn maar matig te spreken over het onderhoud van hun woning. Gemiddeld geven ze de onderhoudsinspanningen van hun verhuurder een 6,2. Leden in de commerciële sector komen zelfs niet verder dan een 5,5.

GettyImages 948327168 1Kun je als huurder ‘overgeslagen’ worden bij het plaatsen van zonnepanelen door de verhuurder, omdat de verhuurder de woning op termijn willen verkopen?

logo hboOns beleidsplan voor het komende jaar 2019 is gepubliceerd

 

huurverhogingDe Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.

 

 

logo hboBergopwaarts behaalde mooie cijfers voor het jaar 2018 in de Aedes benchmark.

 

watkosthurenin2019Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden. Dit artikel publiceerden wij al eerder op onze website. Wij herhalen het hier omdat dit wellicht een moment is om dit nog even na te lezen.

WoonbondDe Woonbond en Aedes hebben op bestuursniveau een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Akkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning.


Persbericht

hurenbetaalbaar 1Het bestuur van de Woonbond en dat van corporatiekoepel Aedes zijn het eens geworden over een Sociaal Huurakkoord. De huurprijzen voor sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komende jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen.

TehogestookkostenDe energierekening stijgt volgend jaar voor veel huishoudens met ruim 300 euro. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een variabel energietarief en krijgt met deze forse verhoging te maken.

 

Hoge stookkosten

energie woonlastenDe Woonbond steunt geen klimaatakkoord als het kabinet niet bereid is het mes te zetten in de verhuurderheffing, de belasting die verhuurders betalen over hun sociale woningen.GettyImages 938155274 0Huurders hebben bovengemiddeld veel moeite om rond te komen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het NIBUD.

mensenrechtenmens2018Er moet een eind komen aan huisuitzettingen door schuldenproblematiek. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis gisteren bij de uitreiking van de eerste ‘mensenrechtenmens award’. 

 

Mensenrechtenmens 2018 Edo Paardekoper Overman College voor de Rechten van de Mens

eurohuisjes 1Corporaties zijn van plan om veel van hun geliberaliseerde of te liberaliseren woningen te verkopen. Dit blijkt uit onderzoek van Platform 31 onder 56 woningcorporaties.

GettyImages 900472688Ongeveer 55 duizend mensen wonen permanent op een vakantiepark. Dat schrijft minister Ollongren na een onderzoek naar permanente bewoning op Veluwse parken.

GettyImages 683162692Overstappen naar een andere energieleverancier kan goed zijn voor de portemonnee. Maar ook voor het milieu als je daarbij kiest voor een groene(re) leverancier.


 

Windenergie

logo hboDe december editie van Huurders Informatie is gereed. U kunt ons blad vanaf 6 december 2018 tegemoet zien.

 

 

gluren 1Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen.klanttevredenheid 1Het oordeel van huurders over de dienstverlening van hun woningcorporatie is voor het eerst in vijf jaar gestagneerd. Het oordeel van huurders over de kwaliteit van hun woning daalde zelfs licht, van 7 naar 6,9. Dit blijkt uit de Aedes benchmark 2018. 

 

klanttevredenheid

zelfstandigewoningSlechts een derde van de huurders die binnen de sociale sector wil verhuizen slaagt daar daadwerkelijk in. Dat blijkt uit een overheidsrapport over ontwikkelingen op de woningmarkt.

unnamedAls de Nederlandse regering een hogere inkomensgrens voor sociale huur wil vaststellen dan kan dat gewoon. Want Nederland heeft die inkomensgrens zelf bedacht. Dat blijkt uit de uitspraak in een rechtszaak die vier woningcorporaties hadden aangespannen tegen de Europese Commissie.

telefoongesprek 1De Huurcommissie krijgt meer klachten binnen dan ze aan kunnen en haalt daarom de wettelijke termijn van vier maanden voor het doen van een uitspraak in een procedure niet. Dat blijkt uit berichtgeving van actualiteitenprogramma EenVandaag.

woningentehuurHuurders zijn veel meer van hun netto inkomen kwijt aan wonen dan huiseigenaren, en zijn minder tevreden over hun woning.

 

woningentehuurMinister Ollongren wil het voor gemeenten met een krappe woningmarkt mogelijk maken tijdelijk grenzen te stellen aan de woekerprijzen in de vrije sector.

wachtlijstMensen staan gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning voor ze aan de beurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

 


De Woonbond herkent dit uit signalen die we ontvangen uit ons Meldpunt Huuralarm.

wonen boven winkels maastrichtDe transformatie van leegstaande kantoren, fabrieken, maatschappelijk vastgoed en winkels heeft vorig jaar 7500 nieuwe woningen opgeleverd. Het zijn vooral kleinere huurwoningen voor alleenstaanden.

 

Woningen boven winkels in Maastricht

actie WB huurdersbelastingDe coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD, dienden gisteren een motie in waarmee ze minister Ollongren verzoeken te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat corporaties voldoende financiële ruimte hebben om de grote maatschappelijke opgave op te pakken waar ze voor staan.

Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan.

huurverhogingDe coalitiepartijen dienden eind vorige week een motie in voor hogere huurverhogingen voor middeninkomens. Zij willen dat minister Ollongren met huurders en corporaties in gesprek gaat over de ruimte voor huurverhogingen voor middeninkomens.

logo hboDE EERDER AANGEKONDIGDE THEMA AVOND ENERGIE IN ASTEN GAAT NIET DOOR!!!

 

verkoophuurwoningDurfinvesteerders die zich vanaf 2014 op de Nederlandse huurmmarkt hebben gestort, verkopen hun huurwoningen inmiddels weer.

 MG 1054 mw. Pelger kopierenIn het winternummer van Huurpeil, hét vakblad voor de huursector, leest u over wijkvernieuwing anno 2018, het leed dat huurincasso kan veroorzaken, betaalbaarheid in de vrije sector en een manifest tégen dat voor het Passend wonen.
Actie tegen sloop Tweebosbuurt, zomer 2018. Actie tegen sloop van 600 betaalbare huurwoningen in de Tweebosbuurt (Afrikaanderwijk) Rotterdam. Mevrouw Pelger is in de Tweebosbuurt geboren en woont daar al 73 jaar in dezelfde woning.
Zomer 2018. Menno Janssen

handmetgeldVoormalig directeur-bestuurder Peter Zuithof van woningcorporatie Mijande Wonen in Twente heeft vergeefs geprobeerd zijn ontslag door de raad van commissarissen ongedaan te maken.

prijs stannah trapliftEen gemeente is door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de vingers getikt vanwege het afwijzen van een aanvraag voor een traplift op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

slechtehuisvestingZeker 160.000 mensen zijn voor onderdak aangewezen op vakantiehuisjes en caravans op verloederde recreatieparken, meldt het Financieel Dagblad (FD) vandaag. Zij dreigen op straat te komen staan omdat veel vakantieparken moeten sluiten.


Caravanpark in de regen

Jan-Reinier van der Vliet

GettyImages 94026939Er melden zich steeds meer ‘economische daklozen’ bij opvangcentra in Nederland.logo hboHet bestuur van HBO De Peel hield een huurdersavond voor de huurders in Helenaveen, die in een huurwoning van Bergopwaarts wonen.

boze huisbaasTwee huurders in Utrecht wonnen een rechtszaak tegen hun verhuurster. De verhuurster wou de huurders uit hun kamer zetten. Daar stak de rechter een stokje voor.

 


Boze huisbaas en verbaasde huurder

tegel energiealarm 2Het Meldpunt Energiealarm is inmiddels een maand geopend en al ruim zeshonderd huurders deden een melding over hun slecht geïsoleerde huurwoning of hoge energierekening. Veel huurders zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen en huurders melden de stookkosten te drukken door met warme truien aan onder een kleed te kruipen.

schimmelmuurDe SP maakte vandaag de genomineerden voor de 'Schimmelschandpaal' bekend.

 

 

Kozijn met schimmel

JVF stookjerijk trofee 2018 groningen kleinGroningen is de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Groningen heeft de prijs gisteravond ontvangen uit handen van Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Fotograaf: John Voermans

onacceptabelVerhuurders gaan met ingang van 2018 jaarlijks een verhuurderbijdrage betalen voor het werk van de Huurcommissie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 

 

puntenstelselEen student uit Groningen kwam er achter dat hij te veel huur betaalt. Hetzelfde geldt voor zijn buren in hetzelfde complex. Bij elkaar betalen ze per jaar €40.000,- te veel.

 

 

nul op de meter woningDe Woonbond leidt regelmatig energiecoaches op. Inmiddels zijn er zo’n 300 vrijwilligers in het hele land actief om buurtgenoten kosteloos te helpen inzicht te krijgen in hun energieverbruik en energierekening. Ook bij de overgang naar aardgasvrije woningen zijn energiecoaches hard nodig.

Nul-op-de-meter woning in Melick, Zuid-Limburg
Foto: Jan-Reinier van der Vliet

afgewezenHuurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld.

tegel energiealarm 2Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76 % geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40 % heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht.


Meldpunt Energiealarm

tegel energiealarm 2Het kabinet is met een reactie gekomen op de plannen vanuit de onderhandelende partijen over het Klimaatakkoord. Helaas geeft het kabinet niet thuis als het gaat om de nodige inzet die zij zelf moeten leveren voor een succesvolle en betaalbare aanpak van het verduurzamen van de huursector.


Meldpunt Energiealarm

waarkanikheenverhuizenDoor de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk voor werkgevers om vacatures te vervullen. Dat effect wordt nog sterker omdat op veel plekken moeilijk een betaalbare woning te vinden is. Verhuizen voor een leuke baan, is daarmee een te grote drempel.

 

speuren naar een woning

sjoemelenlabelUit onderzoek van weblog Sikkom blijkt dat er met duizenden energie-indexen is gesjoemeld. Die indexen zijn te laag ingeschaald waardoor woningen zuiniger lijken dan ze in de praktijk zijn. Omdat de energie-index meetelt in de maximale huurprijs van een woning, betekent dat dat huurders soms tot honderden euro’s te veel betalen.

 
Gesjoemel met energielabels

woningentehuurEen klein appartement van 44 vierkante meter dat in Amsterdam vijf jaar geleden voor zo’n 546 euro zou worden aangeboden, wordt tegenwoordig bijna voor het drievoudige verhuurd. Dat komt doordat de huurprijsbescherming in 2015 is gewijzigd.

 

uploadverplichtingWilt u geen inkomensverklaring uploaden? Dan kunt u niet meer reageren op advertenties voor een sociale huurwoning. De Woonbond hoort graag van woningzoekenden die dit meemaken.

 

 
Geschrokken woningzoekende

geluidsoverlastRuim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek, blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

 


Geluidsoverlast

werkindetuinWie moet er opdraaien voor de kosten van het verwijderen van een metershoge dode conifeer uit de tuin. De huurder of de verhuurder?

 


Boom snoeien


GettyImages 992286914De Woonbond vroeg deelnemers aan het ledenpanel waar zij servicekosten voor betalen en hoe hoog deze kosten zijn. Vooral huurders in flats met gemeenschappelijke voorzieningen betalen servicekosten. De posten elektriciteit en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten komen daarbij het vaakst voor.


T
rappenhuis van woongebouw

logo hboDe oude Rabobank in Deurne is getransformeerd in 22 appartementen. Huurders Informatie, het woonmagazine voor huurders van de Nederlandse Woonbond publiceerde daar een artikel over.

 

logo hboDe aangekondigde huurdersavond over Energie, die gehouden zou worden op 19 november 2018 in Asten, gaat niet door. Over het waarom, kunt u hieronder lezen.

groepseniorenVandaag is het internationale huurdersdag. Dit jaar staat de dag in het teken van ouderen. De Woonbond vraagt vandaag dan ook speciale aandacht voor de opgave om voldoende geschikte en betaalbare huurwoningen voor deze doelgroep te realiseren.

 

Groep senioren

tegel energiealarmHet nieuwe Meldpunt Energiealarm werd afgelopen zaterdag tijdens het Huurdersfestival in Amersfoort gepresenteerd aan de leden van de Woonbond. De Woonbond roept huurders met hoge energierekeningen op om een melding te doen op het Meldpunt. Met de meldingen wil de Woonbond laten zien tot welke problemen hoge energiekosten bij huurders leiden.

Energieprijzen stijgen

GettyImages 526022219 1Naast de Woonbond, hebben ook lokale huurdersorganisaties kritisch gereageerd op de uitrookplannen van de coalitiepartijen om middeninkomens met fikse huurstijgingen uit de sociale sector te jagen.

 

Huurstijging

WoonbondWOONBOND: UITROOKPLAN MIDDENINKOMENS ASOCIAAL!!!

huuropmaatHet plan van coalitiepartijen om huurders met een middeninkomen in één klap met enorme huurverhogingen op te zadelen, werd niet ingediend als concreet voorstel in de Kamer vandaag. Wel kwam er een verzoek aan de minister om te gaan praten met de Woonbond en Aedes.

huurstijgingEen Rotterdamse huurster deed mee aan een huurdersactie tegen de huurverhoging in 2015 en kreeg vervolgens drie jaar incassobureaus op haar dak. Afgelopen zomer gaf de rechter haar gelijk. Zij is de huurverhoging vanaf 1 juli 2015 niet verschuldigd.

 

Huurstijging

huurcontracttekenenBijna de helft van de Nederlanders tekent wel eens een contract dat ze niet begrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van juridisch dienstverlener DAS.

 

Huurcontract tekenen

hurenbetaalbaar 1Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken.

 

Houd huren betaalbaar

mr.w.b.hoekstra 5075De Woonbond vindt het ronduit teleurstellend dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw om de woningnood aan te pakken en betaalbare woonlasten voor huurders.

 

Minister van Financiën Hoekstra

hurenbetaalbaar 1Gemeenten maken zich ernstige zorgen over de oplopende belastingdruk voor woningcorporaties. Dat maakt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bekend. 

 

Houd huren betaalbaar

GettyImages 487727483Voor mensen die huurtoeslag krijgen heeft een ontslagvergoeding vaak wrange gevolgen. Een huurder uit Overijssel kan daarover meepraten. Hij moest de Belastingdienst zelfs méér terugbetalen dan hij netto aan ontslagvergoeding kreeg. Oneerlijk, erkende de rechter. Maar alleen de wetgever kan dat veranderen.

enveloppen dienst toeslagen 1Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van twee bepalingen in de huurtoeslag: het afschaffen van de zogenaamde KAN-bepaling en de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

streefhuurDe sociale huursector is steeds meer het domein van mensen met een laag inkomen geworden; mensen met een wat hoger inkomen zoeken een woning in de particuliere en commerciële sector. Dat staat in de gisteren verschenen Sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

streefhuurDe afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5%, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel hoger dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen.

GettyImages 451607419Er gaat onvoldoende geld naar de verduurzaming van huurwoningen. Dat zegt de Woonbond in reactie op het bericht van RTL Nieuws dat er slechts 100 miljoen extra naar het verduurzamen van huurwoningen gaat.

GettyImages 474223404Woningcorporatie Woonforte in Alphen aan den Rijn start vanaf september met het installeren van gratis zonnepanelen op de daken van eengezinswoningen die hiervoor geschikt zijn. Steeds meer corporaties bieden gratis zonnepanelen aan voor huurders. De Woonbond juicht dit zeer toe.

enveloppen dienst toeslagenHad u vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heeft u dat niet gekregen? U heeft nog tot 1 september om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2017. Daarna kan het niet meer.

 

CC BY-SA 2.0 - FlickR

hurenomhoog 1De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Stijgende huurprijs

Verwarring huurcontractDoor de krapte op de huurmarkt, komen woningzoekenden steeds vreemdere eisen tegen in de voorwaarden van een huurcontract.

 

 

Verwarring bij lezen van het huurcontract

wooncoop roggeveenstraatHet najaarsnummer van Huurpeil, hét vakblad voor de huursector, bevat een dossier van acht pagina’s over de wooncoöperatie.

 


André van Soelen van Woonvereniging Roggeveenstraat in Den Haag
© Josje Deekens

energielabelsIn 2020 hebben de huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel D. Want afspraken over renovaties die woningen energiezuinig moeten maken worden bij lange na niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek van TU Delft.


Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is.

plaagdiertjesIn en om het huis worden we omringd door plaagdiertjes. Van slakken in de tuin tot de oprukkende bedwantsen in de slaapkamer. In principe moet je als huurder ‘ongedierte’ zelf bestrijden. We nemen er een paar onder de loep die deze zomer heel hardnekkig zijn.

 

Ongenode zomergasten: de bedwants, fruitvlieg, mug en slak.

bemiddelingskostenHuurders krijgen onterecht in rekening gebrachte bemiddelingskosten terug. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter afgelopen week.

 

langewachttijdenHet aanbod van sociale huurwoningen is in de vier grote steden in de periode van 2013 tot en met 2016 met 17% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeenten die de NOS heeft gepubliceerd.

 

verhuisdozen 1Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plus huishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015.

 

 

verhuisdozen 7Er is veel kritiek op een proefballon van een aantal corporaties waarin wordt gepleit voor verregaande aantasting van de woonzekerheid van huurders in de sociale huursector. Hierin worden middeninkomens door huurstijgingen uit de sociale sector gejaagd en krijgen verhuurders middelen om huurders te laten verhuizen omdat een corporatie een andere woning ‘passender’ vindt. Bijvoorbeeld in verband met het formaat van de woning.

woningvindenHet Dagblad van het Noorden bericht deze week over woningoplichters in Groningen. Oplichters bieden een appartement te huur aan, terwijl ze helemaal niet de eigenaren zijn van de woning. De bewoners van het appartement hebben al weken teleurgestelde ‘huurders’ op de stoep.

hurenbetaalbaar 1Voor het eerst zijn er meer dan 1 miljoen woningen in handen van investeerders, laat BNR nieuwsradio weten op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

logo hboZoals u als huurder van Bergopwaarts gemerkt zult hebben zijn de laatste twee edities van ons contact- en informatieblad Huurders Informatie wel bij u bezorgd, maar zonder vermelding van uw naam.

glurenHuurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen een standaard antwoord van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht. 

De brief leidt tot veel vragen van huurders aan de huurderslijn.

logo hboHet overleg tussen huurders en verhuurders is geregeld in de Wet op het Overleg tussen Huurders en Verhuurders, kortweg de Overlegwet genoemd. Verder zijn er ook rechten voor huurdersorganisaties neergelegd in de Woningwet 2015.

woningvindenVoor veel middeninkomens is het erg moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden. Voor woningzoekenden die iets meer verdienen dan €41.056,- per jaar zit de sociale huursector op slot. Huurwoningen in de vrije huursector zijn vaak te duur of niet bereikbaar omdat verhuurders erg hoge inkomenseisen stellen aan nieuwe huurders.

Speuren naar een woning

vestia leeghwaterpleinDe rechtbank in Rotterdam heeft Marcel de Vries en Arjan Greeven, de twee hoofdverdachten in de Vestia-fraudezaak, forse celstraffen opgelegd.

 


Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia © Gerard Stolk

logo hboVan Rabobank naar bestuurskantoor van Bergopwaarts en bibliotheek en nu naar 22 sociale huurappartementen en een ijssalon. Dat is de geschiedenis in een notendop van het gebouw aan de Markt/Oude Martinetstraat in Deurne.

 

 

downloadWoningcorporaties kunnen de komende drie jaar zo’n 100.000 sociale huurwoningen extra aardgasvrij maken. Daarvoor is het plan de Startmotor gemaakt samen met warmtebedrijven, installateurs en energienetbeheerders. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Een concreet voorstel om te versnellen als het kabinet dat financieel mogelijk maakt. Een aanbod dat ze niet kunnen weigeren, lijkt ons.’

Expert: Michiel Hellebrekers Belangenbehartiger Duurzaamheid

GettyImages 89346005De huren in vijf jaar tijd verhogen met gemiddeld 0,5 % per jaar. Of juist met 3,21 % per jaar. Als het gaat om betaalbaar houden van de huurprijzen hebben woningcorporaties hele verschillende beleidsvoornemens.

 

 

eurohuisjes 1Ruim twee derde van de Woonbondleden die meedoen aan het nieuwe ledenpanel vindt hun huur (erg) hoog. Vooral leden die huren van een commerciële verhuurder zijn zeer ontevreden over de hoogte van hun huur.

nul op de meter woningMinister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

 Nul-op-de-meter woning in Melick (nabij Roermond). © Jan Reinier van der Vliet

energie woonlastenVandaag is het klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Aan verschillende tafels is overlegd over maatregelen om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050.

Kop HI 2Huurders Informatie. Onder deze titel brengen wij, het bestuur van HBO De Peel, tweemaal per jaar dit contact- en informatieblad uit voor de huurders van Woningbouwvereniging Bergopwaarts in Deurne. In de laatste editie hebben wij de positie van de huurder scherp neergezet. Benieuwd daar naar?

Peter Span554 tot 701 miljoen euro. Dat is het astronomische bedrag dat de corporatiesector via een omvangrijke saneringsoperatie moet ophoesten vanwege het jarenlange wanbeleid van Woonstichting Geertruidenberg (WSG).


Peter Span, voormalig directeur-bestuurder van WSG, tijdens zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties in 2014. Foto door Martijn Beekman. © ANP

huurverlagingLefier -verhuurder van ruim 26.000 woningen in de provincie Groningen- gaat per 1 september de huur van 9.500 woningen verlagen. Huurders van die woningen gaan gemiddeld 9,8% minder betalen.

tweede kamerDe Tweede Kamer staat kritisch tegenover de grote hoeveelheid geld die wordt onttrokken aan woningcorporaties, en dus indirect aan de portemonnee van huurders. Dat geld kan niet worden gebruikt voor volkshuisvestingsdoelen. 


Plenaire vergaderzaal in Tweede Kamer


GettyImages 938682708Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2018 hoort u de jaarafrekening te krijgen over de kosten van 2017.

GettyImages 484488060Heeft u meerdere klachten over het onderhoud van uw woning en wilt u dat uw verhuurder in actie komt? De formulieren en voorbeeldbrieven van de Woonbond kunnen daarbij van nut zijn.

huurverhoging2Heeft u per juli 2013 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging betaald en wilt u schadevergoeding eisen? Dan is het verstandig voor 1 juli 2018 een brief te sturen naar de Belastingdienst.

eurohuisjes 1Bent u het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli 2018 ingaat? Dan kunt u de komende dagen nog bezwaar maken. Na 30 juni kan het niet meer.

investereninenergiebesparingWoningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond vindt dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.

glurenDe Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was.

 

Gluren Getty Images

14 12 2010Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een vergelijkbaar inkomen.

FrieslandIn een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben 19 gemeenten, 9 woningcorporaties en 8 huurdersorganisaties uit Friesland de noodklok geluid over de belastingmaatregelen die de huursector zwaar treffen.

 

Luchtfoto van Joure, Friesland Getty Images

Ronald Paping2Woonbonddirecteur Ronald Paping is vandaag voorgedragen als wethouder Financiën, Wonen en Armoedebeleid in Arnhem. Dat maakten de Arnhemse coalitiepartijen vandaag bekend.

 

 
Ronald Paping, directeur Woonbond © Jan Reinier van der Vliet

eurohuisjes 1Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende vandaag namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

enveloppen dienst toeslagen 1Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over de wetswijziging die ervoor zorgt dat huurtoeslagontvangers een hogere huur gaan betalen. Een brede coalitie aan maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op hiervan af te zien.

financiele problemen 3Een huurster en haar zoon hadden in 2016 samen € 221,- teveel aan inkomen en moeten de volledige huurtoeslag over dat jaar (ruim € 2.500,-) terugbetalen. De vrouw sleepte de Belastingdienst voor de rechter, maar kreeg helaas geen gelijk.

logo HBO 225x150 voor sitePer 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

energie woonlastenNog voor de zomer sluit het kabinet een nieuw Klimaatakkoord. Samen met andere landelijke partijen neemt de Woonbond deel aan zogenaamde ‘Klimaattafels’ over energiebesparing in (huur)woningen. De bond raadpleegde vorige week het opiniepanel middels een digitale enquête.


Afbeelding woonlasten energielabel

puntenstelselHuurders kregen het afgelopen jaar in 60% van de geschillen met verhuurders gelijk. Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van de huurcommissie.

logo HBO 225x150 voor siteHet huurderspanel van HBO De Peel is met ingang van 8 mei 2018 opgeheven

nul op de meter woningDe meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. Dat blijkt uit een recente evaluatie van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV.

Nul-op-de-meter woning in Melick (nabij Roermond).
© Jan Reinier van der Vliet

GettyImages 526022219 1De huurprijzen van nieuw verhuurde huurwoningen zijn hard gestegen, blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius. Hoog tijd om de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen, vindt de Woonbond.

check huurverhogingDe meeste huurders hebben de afgelopen weken een huurverhogingsvoorstel ontvangen. De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen moet aan veel regels voldoen.

inaanbouwIn Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn er te weinig ‘harde’ bouwplannen om de komende acht jaar in de groeiende woningbehoefte te kunnen voorzien. Daardoor kan het woningtekort oplopen.

 

Bouwgrond met in de verte wijk in aanbouw

donald polsHuurwijzer is het woonmagazine voor huurders dat uitgegeven wordt door de Nederlandse Woonbond, waar HBO De Peel lid van is. In Huurwijzer nr. 1 van 2018 staat een interview met Donald Pols, directeur van Milieudefensie, waar wij het volgende uit optekenden. 

 

Donald Pols, Directeur Milieudefensie

inaanbouwEr worden de komende jaren tienduizenden huurwoningen minder gerenoveerd en gebouwd, vanwege een pakket aan nieuwe belastingmaatregelen.

raammetijskristallenHuurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

 

IJsbloemen op de ramen in een zeer slecht geïsoleerde woning

tegel hvhchck17 1Veel sociale huurders ontvangen deze maand het voorstel voor de 'jaarlijkse huurverhoging' per 1 juli. Met de online check van de Woonbond(externe link) kunt u controleren of dit voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. U gaat stap voor stap na of u met succes bezwaar kunt maken. Als dat zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat.

logo HBO 225x150 voor siteOp 1 juli 2018 gaan de huurmaatregelen in die Bergopwaarts voor haar huurders heeft vastgesteld. Hoe gaat het er uit zien voor de huurders van Bergopwaarts.

­