bg header new

De doelstelling van HBO de Peel is:

Het behartigen van de belangen van huurders en woningzoekenden van Woningbouwvereniging Bergopwaarts op het terrein van de volkshuisvesting in de ruimste zin van het woord.
Het afsluiten en onderhouden van een samenwerkings-overeenkomst met Woningbouwvereniging Bergopwaarts, eventuele andere verhuurders en de gemeenten Deurne en Asten;

De HBO De Peel tracht haar doelstelling te verwezenlijken door:

  • het voeren van overleg met woningbouwvereniging Bergopwaarts en de gemeenten Deurne, Asten en de overige gemeenten waar Bergopwaarts huurwoningen heeft, over het door hen te voeren beleid;
  • het verstrekken van noodzakelijke en nuttige informatie aan de huurders en anderen die daar behoefte aan hebben;
  • het geven van voorlichting en het organiseren van voorlichting-, thema- en discussie bijeenkomsten;
  • het scholen van bestuursleden en andere belanghebbenden;
  • het samenwerken met andere organisaties en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting;
  • het vergroten van de betrokkenheid van de huurders bij het woningbeheer en het beheer van de woonomgeving;
  • het bevorderen van het tot stand komen van bewonerscommissies op wijk-, buurt- en complexniveau en voor specifieke groepen;
  • verder het aanwenden alle andere middelen en mogelijkheden die bevorderlijk kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling.
­