bg header new

Aedes publiceert Corporatie in Perspectief

De volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2015 zijn beschikbaar. Aedes publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP. Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).Bovenkant formulier

Onderkant formulier

De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De toezichthouder leverde die vervolgens aan bij het Aedes-benchmarkcentrum van Aedes. De Aedes-publicatie CiP komt grotendeels overeen met de voormalige publicaties van het CFV.

In de publicatie zijn de prestaties van Bergopwaarts te vergelijken met soortgelijke corporaties en met het landelijk beeld.

Hier vindt u: CORPORATIE IN PERSPECTIEF

­