bg header new

logo hboZoals u als huurder van Bergopwaarts gemerkt zult hebben zijn de laatste twee edities van ons contact- en informatieblad Huurders Informatie wel bij u bezorgd, maar zonder vermelding van uw naam.

 

 

Zoals u van ons, het bestuur van HBO De Peel, gewend bent is begin juli 2018 de 1e editie 2018 van Huurders Informatie bij u bezorgd. Wij hebben daarop van enige huurders wat commentaar gekregen over het feit dat op het etiket niet meer de naam van de huurder vermeld staat, maar: Aan de bewoner van ...... en dan het adres. Deze manier van adresseren is bij de laatste twee edities al het geval en dit zal in de toekomst ook zo blijven.

Europese regelgeving
Dat de adressering van ons blad op deze wijze wordt uitgevoerd is het gevolg van een besluit van de EU, de Europese Unie, dat gaat over de bescherming van de privacy van de burgers in de EU. U zult begrijpen dat wij als huurders organisatie afhankelijk zijn van onze verhuurder Bergopwaarts voor wat betreft de adressen van de huurwoningen van Bergopwaarts. De adressen mogen zij ons wel verstrekken, maar niet de naam van de persoon of de personen die in die woningen wonen. Dit is een gevolg van de privacy richtlijnen die door "Europa" zijn uitgevaardigd.

Het is dus beslist niet zo - zoals een huurder ons vroeg - dat wij u, de huurders, niet meer zouden willen kennen, maar namen aan ons verstrekken voor dit doel mag Bergopwaarts niet meer.

Er zijn overigens nog veel meer regels op het gebied van de privacybescherming van de burgers. Leest u onze privacyverklaring op deze website maar eens door dan kunt u daar zien op welke wijze wij met de gegevens van de huurders die wij soms wel in ons bezit hebben omgaan.
Het is allemaal nog vrij nieuw en we moeten er met ons allen nog wel aan wennen en hier en daar moet ook nog wel wat aangepast worden, maar ..... voorschrift is voorschrift en of we willen of niet, we moeten ons er aan houden en dat doen we dan ook maar.

Het bestuur van HBO De Peel

­