bg header new

eurohuisjes 1Ruim twee derde van de Woonbondleden die meedoen aan het nieuwe ledenpanel vindt hun huur (erg) hoog. Vooral leden die huren van een commerciële verhuurder zijn zeer ontevreden over de hoogte van hun huur.

 

 

Dit blijkt uit de eerste editie van het panel dat dit voorjaar onder persoonlijke leden van de Woonbond van start is gegaan. Het onderwerp van de eerste ledenpeiling is ‘de huurprijs en de huurverhoging, in relatie tot de kwaliteit, het inkomen en de energiekosten’. Hoe ervaren Woonbondleden hun huidige huurprijs en de huurverhoging per 1 juli? En welke huurverhoging vinden zij redelijk als hun huis energiezuinig wordt gemaakt? De volledige uitslag staat in het zomernummer van Huurwijzer, het kwartaalmagazine van de Woonbond.

Samenstelling panel
Voor de eerste ledenpeiling zijn 871 persoonlijke leden van de Woonbond uitgenodigd. Van hen hebben 233 de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd (27%). Van de deelnemers huurt 64% van een woningcorporatie en 36% van een commerciële verhuurder. Daarmee is de commerciële sector licht oververtegenwoordigd ten opzichte van het landelijk gemiddelde (27%). De huur die de panelleden in de corporatiesector betalen ligt met € 600,- hoger dan het landelijk gemiddelde van € 540,-. Dit komt waarschijnlijk omdat paneldeelnemers met een lage huur ondervertegenwoordigd zijn (3% tegenover 13% landelijk). In de commerciële sector is de gemiddelde huur wel representatief: € 729,-.

Ruim twee tientjes per maand
De gemiddelde huurstijging die de panelleden per 1 juli hebben gekregen, bedraagt 1,6% in de corporatiesector en 3,2% in de commerciële sector. Op een gemiddelde huur van € 730,- gaat het dan al gauw om ruim twee tientjes per maand. Een grote meerderheid van de panelleden in de commerciële sector die per 1 juli een huurverhoging hebben gehad, vindt de huurstijging hoog (35%) of zelfs erg hoog (52%). Maar ook in de corporatiesector vindt een meerderheid van de panelleden de huurstijging hoog (38%) of erg hoog (27%).

Hoge huurquotes
Van de panelleden in de commerciële sector besteedt 26% meer dan 40% van zijn inkomen aan de huur. Bij de leden in de corporatiesector is dat 16%. De grootste pijn lijkt te zitten bij leden die een huur hebben boven € 710,- maar wel met een gereguleerd huurcontract. Zij kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging tot 5,4% krijgen.

Extra betalen voor verduurzaming?
Ruim 60% van de panelleden wil wel een energiezuinige woning en bijna 60% verwacht ook dat de woning door energiebesparing comfortabeler wordt. Veel mensen willen er alleen niet voor betalen (43%). Vooral als de huurquote al hoog is. Van degenen met een huurquote boven 50% wil ruim twee derde geen extra huurverhoging betalen voor energiemaatregelen.

Volgende keer: servicekosten
Het thema voor het volgende ledenpanel is ‘servicekosten’. Als je persoonlijk lid bent (of wordt) kun je meedoen aan het panel. Vink bij nieuwsbrieven voor persoonlijke leden het vakje ‘Ledenpanel’ aan. Je krijgt dan binnenkort een uitnodiging voor het panel. De uitslag staat in het najaarsnummer van Huurwijzer dat eind september verschijnt.
(De Woonbond 13 juli 2018)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
De gemiddelde huurstijging voor de huurders van onze verhuurder Bergopwaarts is uitgekomen op 1,4%. Wanneer uitsluitend naar de percentages zou zijn gekeken die in een eerste voorstel van Bergopwaarts werden aangeboden, zouden forse verhogingen mogelijk zijn geweest die boven de 15 euro per maand konden uitkomen. Ons bestuur deed daarom een tegenvoorstel waarin wel de voorgestelde percentages werden gehanteerd, maar dat voor alle verhogingen gold dat deze werden afgetopt op 10 euro per maand. Dit voorstel werd aangenomen en is gehanteerd. Geen enkele huurder van Bergopwaarts heeft dus per 1 juli 2018 een huurverhoging van meer dan 10 euro per maand opgelegd gekregen. 

Het bestuur van HBO De Peel

­