bg header new

energie woonlastenVandaag is het klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Aan verschillende tafels is overlegd over maatregelen om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050.

 De Woonbond praat mee aan de tafel over de gebouwde omgeving. Wij staan achter de doelstellingen van het klimaatakkoord, maar hebben zorgen over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. Dat begint al bij het verdeling van de kosten tussen huishoudens en grote bedrijven. De industrie mag niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie.

Woonlasten
Woningcorporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. De Woonbond vindt dat deze kosten niet voor rekening van de huurders mogen komen. Er moet dus geld worden vrijgemaakt door de overheid zodat corporaties extra kunnen investeren, bijvoorbeeld door het afschaffen van de verhuurderheffing. Dit is een belasting die corporaties betalen over de waarde van hun woningen. 'Veel huurders kunnen de huur nu vaak al amper opbrengen. De woonlasten van huurders moeten omlaag. Dat kan door de energierekening omlaag te brengen en de huurverhoging bij renovatie te beperken,' aldus Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond.

Compensatie lage inkomens
Daarnaast is het voor de Woonbond belangrijk dat er voor huurders met lage inkomens en te hoge energierekeningen als gevolg van stijgende belasting op gas, een goede compensatieregeling komt zolang zij niet aan de beurt zijn voor woningverbetering. Met name huurders in de particuliere sector moeten vermoedelijk lang wachten aangezien er weinig prikkels zijn voor particuliere verhuurders om hun woningen te verbeteren. Dit najaar wordt een compensatieregeling uitgewerkt, en dit is een belangrijke voorwaarde voor de Woonbond. Een andere voorwaarde is dat er zeggenschap van huurders en andere bewoners is gegarandeerd bij renovaties naar nul-op-de-meter of op andere wijze aardgasvrij maken van woningen.

Klimaattafel
De Woonbond neemt deel aan de ‘klimaattafel gebouwde omgeving’ (met verder onder meer gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, energiebedrijven). De afspraken die aan de klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers het komend najaar uit in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.
(De Woonbond 10 juli 2018)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
In ons artikel "De positie van de huurder bij een woningcorporatie", dat wij op 6 juli 2018 op deze site publiceerden en in ons contact- en informatieblad Huurders Informatie van juli 2018 opnamen, hebben wij met nadruk gewezen op de HUURDERSHEFFING die wij als huurders jaarlijks op moeten brengen. Het zou een goed begin zijn wanneer de 4 miljoen euro die wij, de huurders van Bergopwaarts, dit jaar op moeten brengen voor deze heffing direct konden besteden aan de aanloopkosten die nodig zijn om de klimaatmaatregelen te treffen en deze dus ook niet nóg eens door de huurders te laten financieren. Ons standpunt hierin is: "GENOEG IS GENOEG". Wij, de huurders, zijn het onderhand zat om door deze regering kaalgeplukt te worden. We hopen dat al onze collega huurders de eerstvolgende keer dat we naar de stembus gaan heel erg goed nadenken over het vakje dat rood gekleurd moet worden!!!

Het bestuur van HBO De Peel

­