bg header new

energie woonlastenNog voor de zomer sluit het kabinet een nieuw Klimaatakkoord. Samen met andere landelijke partijen neemt de Woonbond deel aan zogenaamde ‘Klimaattafels’ over energiebesparing in (huur)woningen. De bond raadpleegde vorige week het opiniepanel middels een digitale enquête.


Afbeelding woonlasten energielabel

De Woonbond wil dat het Klimaatakkoord leidt tot afspraken die gebaseerd zijn op draagvlak onder huurders. De Woonbond probeert ervoor te zorgen dat de woonlasten van huurders niet omhoog en het liefst zelfs omlaag gaan. Ruim de helft van de ondervraagde huurders van het opiniepanel geeft aan geen voorkeur te hebben voor huurverlaging of een lagere energierekening zolang de woonlasten maar dalen.

Compensatie voor lage inkomens
Huishoudens met een laag inkomen geven gemiddeld 12% van hun inkomen uit aan energie. Voor huishoudens met een hoog inkomen is dit gemiddeld 3%. Het is de verwachting dat die verschillen in de toekomst groter gaan worden. Dat komt door stijging van de energiebelasting. Veruit de meeste deelnemende opiniepanelleden (89%) vinden dat er een regeling moet komen om huurders met lage inkomens te helpen.

Subsidies voor verduurzaming
Voor huiseigenaren zijn er steeds meer subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van hun woning. Driekwart van de deelnemende huurders vindt dat er ook financiële regelingen voor huurders moeten komen zodat zij zelf hun woning kunnen verduurzamen. Een groot deel geeft zelf ook aan gebruik te gaan maken van een dergelijke financiële regeling. Ook vindt 90% van de deelnemers dat het makkelijker moet worden om verduurzaming af te dwingen bij de verhuurder.

Planning klimaatakkoord
In de zomer van 2018 moeten alle betrokken partijen tot afspraken op hoofdlijnen komen. Deze afspraken moeten ze vervolgens in de tweede helft van het jaar uitwerken in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

(De Woonbond 16 mei 2018)

­