bg header new

logo HBO 225x150 voor siteHet huurderspanel van HBO De Peel is met ingang van 8 mei 2018 opgeheven

 

 

 

Wij, de leden van het bestuur van HBO De Peel, hebben besloten om het huurderspanel zoals het in de huidige vorm steekt met ingang van 8 mei 2018 op te heffen.

Ten eerste is het ons niet gelukt om een zo groot aantal leden in dit panel te verkrijgen dat de peilingen die wij zouden willen uitvoeren, gedragen worden door een voldoende aantal huurders.

Verder is het zo dat op korte termijn er regels van kracht worden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband met deze regels lukt het ons niet om het huurderspanel tijdig op een zodanige manier in te richten dat wij aan de nieuwe voorschriften voldoen.

Onze bedoeling is wel om een digitaal huurderspanel in de toekomst vorm te gaan geven, waarbij we dan wel mikken op een groter aantal deelnemende huurders als nu het geval was. We gaan er van uit dat we op dat moment precies op de hoogte zijn van de regels van de AVG, zodat we uw privacy op de juiste wijze kunnen beschermen.

Wij danken hier de huurders die deelgenomen hebben aan ons panel en hopen dat we u bij de nieuwe opzet daarvan weer als lid mogen noteren. De gegevens die wij van de deelnemende huurders hebben worden zo spoedig mogelijk vernietigd.

Het bestuur van HBO De Peel

 

 

 

­