bg header new

donald polsHuurwijzer is het woonmagazine voor huurders dat uitgegeven wordt door de Nederlandse Woonbond, waar HBO De Peel lid van is. In Huurwijzer nr. 1 van 2018 staat een interview met Donald Pols, directeur van Milieudefensie, waar wij het volgende uit optekenden. 

 

Donald Pols, Directeur Milieudefensie

Het Nederlandse klimaatbeleid is oneerlijk.
Het kabinet Rutte III ontziet vervuilende bedrijven, terwijl van gewone huishoudens steeds meer wordt gevraagd. Dat bleek afgelopen februari uit een rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie. Donald Pols, directeur van Milieudefensie, zegt hier het volgende over.

Arme huishoudens worden relatie het hardst geraakt
'Uit een onderzoek van vorig jaar bleek al dat burgers veel meer bijdragen aan de duurzame transitie dan grote bedrijven. En dat arme huishoudens daarbij relatief het hardst worden geraakt. Zij moeten een veel grotere portie van hun inkomen aan klimaatlasten neertellen dan de hogere inkomens.

Klimaatlasten kwetsbare groepen gaan verdubbelen
Nu blijkt uit de analyse van het huidige regeerakkoord, dat de klimaatlasten van kwetsbare groepen zelfs gaan verdubbelen de komende vier jaar. Zo'n 800.000 arme huishoudens besteden straks bijna 20 procent van hun inkomen aan gas en elektra. Bij 10 procent van hen is zelfs sprake van "energiearmoede". En dat terwijl huishoudens relatief weinig bijdragen aan de C02-uitstoot die de oorzaak is van de problemen.

Grootste vervuilers betalen weinig energiebelasting
De grootste klimaatvervuilers zijn de zware industrie en de elektriciteitscentrales, en die betalen maar heel weinig energiebelasting. Maar voor de zware industrie is nauwelijks lastenverzwaring voorzien in het regeerakkoord. Terwijl die meer uitstoot dan alle huishoudens bij elkaar. Het klimaatbeleid is dus heel oneerlijk. Rutte III kiest er nog nadrukkelijker voor om de vervuiler niet te laten betalen en om de zwaarste lasten op de zwakste schouders te leggen. Zo'n systeem is niet houdbaar. We staan voor een enorme overgang. Iedereen moet meedoen, maar wel naar draagkracht, anders loopt het spaak. De verhoudingen zijn nu volkomen scheef. Voor Milieudefensie is dat een breekpunt in het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld.'

Wat zijn de mogelijkheden voor huurders
Wat kunnen huurders met lage inkomens doen om te voorkomen dat zij straks in de knel komen door hoge klimaatlasten?
'Twee dingen. Ten eerste: neem contact op met een Woonbond-energiebesparingscoach. Die kan je verder op weg helpen om goedkope maatregelen te nemen om je energieverbruik terug te dringen. Ten tweede, steun Milieudefensie, FNV en de Woonbond om te zorgen dat klimaatbeleid eerlijk wordt. Teken de petitie op milieudefensie.nl/onsverhaal/petitie-eerlijkenergieakkoord.'

Als bestuur van HBO De Peel sluiten wij ons geheel aan bij datgene dat Donald Pols hiervoor heeft gesteld.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­