bg header new

logo HBO 225x150 voor siteOp 1 juli 2018 gaan de huurmaatregelen in die Bergopwaarts voor haar huurders heeft vastgesteld. Hoe gaat het er uit zien voor de huurders van Bergopwaarts.

 

 


Huurverhoging? Hoeveel mag? En moet dat?

Het maximale percentage huurverhoging wordt jaarlijks landelijk vastgesteld door de minister. Voor 2018 ligt dat tussen de 3,9% tot 5,4%. Voor een goed begrip, een corporatie is niet verplicht om huurverhogingen op te leggen. Hoger als de aangegeven percentages mag niet. Lagere percentages, geen huurverhoging of huurverlaging is zeer zeker toegestaan en de beslissing hierover ligt bij de corporatie zelf.

Huursombenadering
De minister heeft voorgeschreven dat de huurmaatregelen dienen te worden vastgesteld aam de hand van de huursombenadering. Wat betekent dit. Het kabinet schrijft hier zelf het volgende over:
“Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar(in 2018) niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment(de sociale huurwoningen) de huren met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor scheefwoners is dat maximaal 5,4 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van hogere inkomens blijven stimuleren.”
Kort gezegd komt het hier op neer. Het totale bedrag aan huurinkomsten van Bergopwaarts mag op 31 december 2018 ten hoogste 2,4% meer zijn als op 1 januari 2018.

Hoe berekent Bergopwaarts de huurmaatregelen?
Uitgangspunt bij de vaststelling van de huurmaatregel van Bergopwaarts is de streefhuur van de woning. Elke woning van Bergopwaarts heeft een eigen vastgestelde streefhuur, die in vrijwel alle gevallen verband houdt met de grootte van de woning. Wat de streefhuur van uw woning is kunt u zien op de achterzijde van de brief die uw huurmaatregel van 2017 aankondigde. Heeft u die brief niet meer kunt u bij Bergopwaarts informeren naar uw streefhuur. De vastgestelde streefhuren van de woningen van Bergopwaarts zijn: € 417,00, € 597,00, € 640,00 en € 670,00.
Bij het vaststellen van de huurmaatregel 2018 wordt gekeken naar de afstand die elke individuele huurder heeft tot de streefhuur voor zijn woning. Betaal je aan kale huur meer als de streefhuur krijg je huurverlaging, betaal je precies de streefhuur dan blijft je huur gelijk en betaal je minder dan de streefhuur krijg je huurverhoging.

Hoe ziet het er voor de huurders van Bergopwaarts uit?
Uw huidige huurprijs is:
Hoger dan de streefhuur: U krijgt een huurverlaging van maximaal 2,5%
Gelijk aan de streefhuur: Geen huurverhoging
Minder dan 5% lager dan de streefhuur: Tot maximaal 1,4% huurverhoging (inflatievolgend)
5% of meer lager dan de streefhuur: 1,9% huurverhoging (1,4% inflatie + 0,5% opslag)
25% of meer lager dan de streefhuur: 2,9% huurverhoging (1,4% inflatie + 1,5% opslag)

*De streefhuur wordt jaarlijks geïndexeerd. De berekening is op basis van de kale huur en streefhuur (excl. servicekosten).

Hoe ziet het er voor u uit?
Wanneer u dus het bedrag van uw streefhuur weet en u vergelijkt dat bedrag met uw kale huur, kunt u met behulp van de hierboven staande gegevens ziet u wat de huurmaatregel is waaronder u valt. Omgezet naar de aantallen woningen van Bergopwaarts, ziet het er als volgt uit.

Voor sociale huurwoningen:
• 285 huishoudens die meer dan de streefhuur betalen krijgen een huurverlaging van maximaal 2,5%. Er wordt afgetopt op de streefhuur;
• 110 huishoudens krijgen geen huurverhoging of huurverlaging. Zij betalen de streefhuur. Dit betreft vooral de nieuwe huurders in 2018 en huurders in de huurprijscategorie € 674,00;
• 1160 huishoudens krijgen een inflatievolgende huurverhoging van 1,4%. Zij betalen tot 5% minder dan de streefhuur voor hun woning. Er wordt afgetopt op  de streefhuur;
• 1740 huishoudens krijgen een huurverhoging van in totaal 1,9% (1,4% inflatie + 0,5% vanuit de huursombenaderingsgedachte). Zij betalen meer dan (of gelijk aan) 5% minder dan de streefhuur voor hun woning. Deze huurverhoging voor 2018 wordt afgetopt op maximaal € 10,00 per maand bovenop de huidige huurprijs;
• 1480 huishoudens krijgen een huurverhoging van in totaal 2,9% (1,4% inflatie + 1,5% vanuit de huursombenaderingsgedachte). Zij betalen meer dan (of gelijk aan) 25% minder dan de streefhuur voor hun woning. Deze huurverhoging voor 2018 wordt afgetopt op maximaal € 10,00 per maand bovenop de huidige huurprijs;

Voor geliberaliseerde huurwoningen:
• De huurprijs van de geliberaliseerde huurwoningen (huur boven € 710,68) wordt aangepast aan de opgetreden inflatie over de maand maart 2018 (nog niet bekend, vermoedelijk ca. 1,5-2%) conform de individuele huurcontracten. De huursombenadering is in deze huurklasse niet van toepassing.

Samenvatting overleg huurmaatregelen 2018
De totale huursomstijging per 1 juli 2018 voor de huurwoningen van Bergopwaarts komt uit op circa 1,4% en is gelijk aan de inflatie over 2017.
Met betrekking tot de aftopping van de huurverhoging voor de sociale huurwoningen op maximaal € 10,00 per maand merken wij als bestuur van HBO De Peel op dat dit het resultaat is dat bereikt werd in het overleg met Bergopwaarts over de huurmaatregelen 2018. Het bleek namelijk dat wanneer uitsluitend gekeken werd naar de percentages van de huurmaatregelen er soms sprake zou kunnen zijn van huurverhoging van € 15,00 per maand en nogal wat hoger. Het vaststellen van een maximum van € 10,00 per maand voor alle categorieën sociale huurwoningen leek ons aanvaardbaar, hebben wij ingebracht en dit is met Bergopwaarts overeengekomen.

Het bestuur van HBO De Peel

 

 

­