bg header new

logo HBO 225x150Begin februari 2018 publiceerde Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, de benchmark Corporatie in Perspectief. In deze publicatie worden resultaten en prestaties van woningcorporaties neergezet en met elkaar vergeleken.

 

 

Om welke cijfers en welk beeld gaat het
Deze uitgave van Aedes, genaamd "Corporatie in Perspectief", is weliswaar de meest recente, maar de cijfers die daarin verwerkt zijn dateren van 2016. Begin 2017 zijn de benodigde cijfers verzameld door de deelnemende corporaties en ter beschikking gesteld van het Aedes benchmark centrum. Gedurende 2017 zijn deze cijfers verwerkt tot zowel een landelijk beeld als een beeld per deelnemende corporatie. In eerdere uitgaves van deze benchmark was het ook mogelijk resultaten en prestaties te vergelijken met gelijkwaardige corporaties, maar dat is met ingang van deze editie niet meer het geval. Ondanks dat vinden wij het zinvol om een aantal van de cijfers uit Corporatie in Perspectief in dit artikel voor u zichtbaar te maken, waarbij u voor u zelf daar een waardeoordeel aan kunt verbinden.
                                                                                                                         Bergopwaarts           Nederland
Huurdersoordeel
Huurdersoordeel nieuwe huurders                                                                          7,6                             7,5
Huurdersoordeel met een reparatieverzoek                                                            7,7                             7,5
Huurdersoordeel vertrokken huurders                                                                     7,4                             7,4

Onderhoud en verbetering
Ervaren woningkwaliteit                                                                                           7,42                           7,02

Beschikbaarheid
Ontwikkeling betaalbare voorraad < € 640                                                              2,6%                          1,3%
Ontwikkeling dure voorraad < 710                                                                           0,9%                          -1,3%

Betaalbaarheid
Gemiddelde huurprijs                                                                                              € 501                          € 512
Verhouding huur tot maximaal toegestane huurprijs                                               61,5%                         72,2%
Aandeel betaalbaar binnen vrijkomend aanbod                                                      86%                            78,5

Samenstelling bezit Bergopwaarts (niet vergelijkbaar met Nederland)
Goedkope huurwoningen                                                                                        718
Betaalbare huurwoningen                                                                                       3481
Dure huurwoningen tot huurtoeslaggrens (€ 710)                                                   445
Dure huurwoningen boven huurtoeslaggrens                                                          89

Huurverhoging
Gemiddelde huurverhoging 2016                                                                            0,3%                            1,1%

Conclusie
De cijfers hierboven zijn een greep uit de benchmark 2018 van Aedes. Een algemeen oordeel hierover zou mogen zijn dat Bergopwaarts met deze cijfers redelijk tot goed scoort op deze onderdelen. Laten we wel wezen, het kan altijd beter en wij vinden dat zowel Bergopwaarts als HBO De Peel daar naar moeten streven. Redelijk tot goed is voldoende, een 7, laten we gezamenlijk streven naar : Goed, een 8!
Uitgaande van datgene wat Bergopwaarts heeft geschreven in het Ondernemingsplan 2017 – 2020 moet het predicaat "Goed" op korte termijn binnen het bereik liggen.

Laten we de schouders er onder zetten!!!

N.B.: Wanneer u de hele publicatie van Aedes over Bergopwaarts wenst door te nemen kunt u dat hier doen: Corporatie in Perspectief

Het bestuur van HBO De Peel

­