bg header new

logo HBO 225x150De huurdersavond die wij hebben georganiseerd op donderdagavond 1 maart 2018 voor de huurders van de St. Jozefparochie in Deurne, is uitgelopen op een mislukking!!

Wat is er gebeurd. 14 dagen voor 1 maart j.l. hebben wij, de bestuursleden van HBO De Peel, bij 410 adressen in de St. Jozefparochie waar huurders van Bergopwaarts wonen een uitnodiging voor deze avond in de brievenbus gestopt. De tekst van deze brief kunt u hier lezen

Nieuwe opzet huurdersavonden
Zoals u op onze site of in ons conctact- en informatieblad Huurders Informatie heeft kunnen lezen - of misschien heeft u al een dergelijke avond in uw buurt meegemaakt - komen wij met onze huurdersavonden naar de huurders toe! Wij denken namelijk dat dit de huurders zal stimuleren om van de gelegenheid gebruik te maken en dichtbij hun woning zo'n avond te gaan bezoeken. In sommige wijken en kerkdorpen is dit erg goed gelukt. Eén grote mispeer hebben we al achter de rug, namelijk die in de wijk De Heiakker in Deurne waar geen enkele huurder op kwam dagen, terwijl we er zo'n 600 hadden uitgenodigd. Dit heeft ons niet kunnen weerhouden om op deze ingeslagen weg door te gaan.

Opzet huurdersavond St, Jozefparochie
In de uitnodiging hebben we in de richting van de huurders aangegeven dat we hen graag willen vertellen met welke belangrijke zaken voor huurders we ons de laatste tijd hebben bezig gehouden, terwijl we ook hebben aangegeven dat we opening van zaken konden geven over de komende huurverhoging op 1 juli 2018. Verder gaven we aan dat de avond het karakter van een contact- en informatieavond zou gaan dragen en niet moet worden gezien als een vergadering. Kortom, voldoende belangrijke informatie en geen stijve in een harnas geperste vergadering. Wij hadden onze verwachting niet al te hoog gespannen vanwege de wat lage temperatuur, maar rekenden toch wel op een bezoekersaantal dat tussen de 30 en 40 zou kunnen liggen.

Een mislukking!!!
Donderdagavond 1 maart 2018. In Zalen van Bussel in de St. Jozefparochie staat de koffie met een plak cake gereed, verzorgd door Marcel van Bussel. Op de tafels liggen onze blocknotes met pennen, de beamer is aangesloten en projecteert de tekst: "Welkom op de huurdersavond van HBO De Peel in de St. Jozefparochie". Zes van onze bestuursleden staan in de blokken gereed om de bezoekers welkom te heten. Om vijf voor half acht komt de eerste huurder de zaal binnen. Wachten, wachten en wachten..... er verschijnt niemand meer. Niemand begrijpt er ook maar iets van. Om acht uur de zaak maar ingepakt, nog wat koffie gedronken en daarna naar huis. Een verloren avond. Wij snappen het niet U wel??? Op zo'n moment vraag je je af waarvoor je het eigenlijk doet en hoe je er mee om moet gaan in de toekomst. Wij weten het nog niet. U wel?? dan horen we dat graag.

Het zeer teleurgestelde bestuur van HBO De Peel

­