bg header new

enveloppen dienst toeslagenVanaf 2019 gaan huurtoeslagontvangers door een bezuiniging een steeds groter deel van de huur helemaal zelf betalen. Dat komt omdat het kabinet de zogenaamde 'KAN-bepaling' afschaft. In 2019 gaan huurtoeslagontvangers gemiddeld 24,- meer betalen. Dit loopt op tot gemiddeld €94,- in 2022. De wetswijziging die dit moet regelen is nu openbaar voor consultatie.

 

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een percentage van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur. De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen.
Gemiddelde stijging basishuur per huurtoeslagontvanger
Jaar Geplande bezuiniging Gemiddeld per huurtoeslagontvanger
2019 €35.000.000,- €24,-
2020 €63.000.000,- €43,-
2021 €99.000.000,- €67,-
2022 €138.000.000.- €94,-

Basishuur en normhuur 2018
De basishuur ligt in 2018 minimaal op €225,08. De precieze basishuur van een huishouden is afhankelijk van de huurprijs en het huishoudinkomen en kan dus boven dit minimum liggen. Van de basishuur staat €16,94 vast, de rest (de 'normhuur') is inkomensafhankelijk met een minimum van €208,14. Deze normhuur zal door het afschaffen van de KAN-bepaling sneller stijgen, waardoor de eigen bijdrage die huurtoeslagontvangers volledig betalen sneller stijgt.

Hoe werkt de KAN-bepaling?
Volgens de ‘KAN-bepaling’ wordt de normhuur verhoogd met de voor de huurder meest gunstige van:
1. de gemiddelde huurstijging van het voorgaand jaar;
2. de procentuele stijging van het bijstandsinkomen.
Het kabinet wil nu de normhuur jaarlijks verhogen met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen.

Woonbond: veel armoede onder deze huurders
'Schandalig', reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag. 'De Kan-bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders, zij merken dit direct in hun portemonnee.'

Doorlopend effect
Het kabinet boekt zo een bezuiniging van 138 miljoen in de looptijd van het regeerakkoord. Maar als de wetswijziging met betrekking tot de KAN-bepaling wordt aangenomen, blijft dat effect ook na 2022 bestaan. Dat betekent dat ook na 2022 de basishuur fors zal stijgen.

Openbare consultatie
De wetswijziging is online te bekijken en is openbaar ter consultatie(externe link). Huurders kunnen dus laten weten wat ze van de wetswijziging vinden. Een andere maatregel, het afschaffen van de harde inkomensgrens waardoor iemand die 1 euro boven die grens verdient niet het recht op huurtoeslag verliest, is ook onderdeel van de wetswijziging. De Woonbond is hier voor, omdat het een inkomensval voorkomt.
(De Woonbond 20 december 2017)

Naschrift HBO De Peel
Beste huurders, wat vindt u hiervan?? Deze regering toont aan het begin van haar aantreden haar ware gezicht. Aan de ene kant de mond vol hebben over haar goede beleid voor "de gewone man" en ander andere kant hem direct confronteren met een korting op de huurtoeslag, een toeslag die "de gewone man" met een toch al niet te hoog inkomen (ander heb je namelijk helemaal geen recht op huurtoeslag) heel erg goed kan gebruiken om de eindjes aan elkaar te knopen. Van deze coalitie: VVD, CDA, D66 en de Christen Unie moeten wij, de huurders, het beslist niet hebben!! Dat blijkt nu wel. Onthoudt dit huurders en houdt er rekening mee bij uw volgende gang naar de stembus, die hopelijk geen vier jaar zal duren.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­