bg header new

nadenken over toekomst 1 www.zilverwonen.nl Ouderen moeten tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen, maar ze zijn zich maar weinig bewust van de maatregelen die ze daarvoor bijtijds moeten nemen. Ruim 71% van de 60- tot 80-jarigen is niet bezig met het aanpassen van de woning, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Zilver Wonen Weken.


Senior denkt na over de toekomst.

Zelfs van de 70- en 75-plussers bereidt ruim 60% zich nog niet voor. Terwijl zij het zelfstandig kunnen blijven wonen, na een goede gezondheid, als belangrijkst voor hun toekomstige welzijn zien.

Te laat in actie
Ouderen geven 'te vroeg' (37%), 'geen prioriteit' (37%) en 'onwetendheid' (9%) als belangrijkste redenen zich nog niet verdiept te hebben in de nodige maatregelen om langer thuis te blijven wonen. “Mensen komen vaak te laat in actie. Wacht niet tot je lelijk valt of plots minder mobiel bent, maar denk tijdig over je toekomst na, zodat je veel veiliger kunt wonen én vaak nog comfortabeler ook”, zegt Coen Staal, secretaris van de stichting Zilver Wonen Weken – een initiatief van o.a. ANBO dat ondersteund wordt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS.

Snel aanpassingen nodig
“Bij verminderde mobiliteit zijn al snel aanpassingen nodig zoals drempel¬verlagers, handgrepen op het toilet en misschien zelfs wel een traplift. Maar denk ook aan een minder gladde badkamervloer of domotica. Of haal typische struikelblokken, zoals kleedjes in de gang en slaapkamer, weg. Dat maakt dat je nu al geniet van een comfortabeler en veiliger woning”, aldus Staal.

Gemeenten en verhuurders ook verantwoordelijk
Huurders zijn voor aanpassingen van de woning ook afhankelijk van de bereidwilligheid van verhuurders en gemeenten. Zij moeten deze rol actief oppakken. De Woonbond ontvangt signalen dat huurders bij het aanvragen van woningaanpassingen door gemeente en verhuurder van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast moeten er meer betaalbare seniorenwoningen worden gebouwd. Daar zou de rijksoverheid volgens de Woonbond een actievere rol in moeten spelen. Lees meer over langer zelfstandig wonen in ons webdossier wonen en zorg.
(De Woonbond 7 november 2017)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Voor wat de verantwoordelijkheid van de verhuurder betreft over dit onderwerp kunnen we stellen dat Bergopwaarts haar verantwoordelijkheid al geruime tijd geleden heeft genomen. Een huurder heeft recht op het oppluspakket dat Bergopwaarts heeft samengesteld. Dit oppluspakket bestaat onder andere uit: een seniorenslot op de voordeur, bediening van bovenraampjes, overbrugging van drempels, 2e trapleuning, wandbeugel, opklapbaar douchezitje, douchekop met glijstang, anti-slipvloer en een verhoogde toiletpot. Voor deze voorzieningen is geen medische indicatie noodzakelijk. Aan elke voorziening is een puntenaantal gekoppeld en een huurder kan uit de voorzieningen keuzes maken die tot 30 punten reiken. Een peiling bij de huurders op de huurdersavonden gaf aan dat zij zeer tevreden waren over deze opplusregeling.

Het bestuur van HBO De Peel 

 

­