bg header new

financiele problemen 4Een kwart van de huurders van Wooncompagnie (Schagen) en Wonion (Oude IJsselstreek) heeft betaalrisico’s. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA).


 

 

Betaalbaarheid is voor alle huurdersorganisaties een belangrijk thema. Twee van hen vroegen het WKA onderzoek te doen naar armoede en schulden onder hun leden. Bij de huurders van Huurderskoepel Schagen en Omstreken bleek 23 procent betaalrisico’s te hebben. Dat betekent dat er aan het eind van de maand eigenlijk niet genoeg geld over is voor belangrijke uitgaven, bijvoorbeeld sporten. Ook heeft 19 procent van de huurders risicovolle schulden.

20 procent risicovolle schulden
Bij de huurders van Huurdersvereniging Wij Wonen (Wonion) had 24 procent betaalrisico’s en maar liefst 20 procent risicovolle schulden. Van belang bij schulden is het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarbij kunnen gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging samenwerken, en bijvoorbeeld gebruikmaken van schuldhulpverlening voor financieel advies en begeleiding. Vooral bij gebeurtenissen als ontslag, scheiden of langdurige ziekte, en het krijgen van kinderen, bestaat de kans dat er financiële problemen ontstaan.

Energieverbruik omlaag
Hoge energielasten zijn een voorspeller voor het hebben van risicovolle schulden. Uit het onderzoek blijkt dat hoog energieverbruik los staat van het energielabel van de woning. Het wordt veel meer veroorzaakt door het gedrag van de huurder. Hier kunnen energiecoaches helpen om het energieverbruik omlaag te brengen.
Met de stijgende kosten voor zorgverzekering, energie en btw zullen betalingsproblemen bij huurders naar verwachting toenemen. Met de huursombenadering kunnen verhuurders de huurverhoging matigen of de huur verlagen bij risicogroepen. Dat zijn vooral gezinnen met kinderen, en mensen met een uitkering.
(De Woonbond 30 oktober 2017)

Naschrift HBO De Peel
Alhoewel er slechts huurders van twee woningcorporaties in dit onderzoek betrokken zijn, is er geen enkele reden om er aan te twijfelen dat dit beeld representatief is voor vrijwel alle huurders. Dit bleek ons namelijk ook toen op ons initiatief het Woonlastenonderzoek 2014 werd uitgevoerd onder de huurders van Bergopwaarts. De uitkomsten van dat onderzoek lagen volkomen in lijn met de uitkomsten van veel grootschaliger woonlastenonderzoeken.
Bergopwaarts hanteert op het gebied van betalingsproblemen het systeem van Vroegtijdige Interventie Probleemhuurders (VIP). Dat betekent dat zodra er een probleem met de huurbetaling wordt gesignaleerd er contact wordt gelegd met de betreffende huurder en samen bekeken wordt wat daar het beste aan gedaan kan worden.
Dat dit systeem werkt blijkt uit de laatste cijfers van Corporatie in Perspectief waarin de cijfers van woningcorporaties met elkaar worden vergeleken. De huurachterstand van de huurders van Bergopwaarts liep van 2,3% in 2013 naar 1,9% in 2014 en naar 0,8% in 2015. Vergelijkbare corporaties zaten toen op 09,% en landelijk was dat 1%.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­