bg header new

kasja ollongrenIn het nieuwe kabinet Rutte III wordt Kajsa Ollongren (D66) verantwoordelijk voor woonbeleid. Vandaag werd zij benoemd als minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Kajsa Ollongren (D66): Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president in het kabinet Rutte III.

Bouwen en wonen vallen onder haar verantwoordelijkheden. Andere woongerelateerde taken in haar omvangrijke portefeuille zijn de huurcommissie, ruimtelijke ontwikkeling, de Omgevingswet, de Crisis- en Herstelwet en de Wet Ruimtelijke ordening.

Ervaren bestuurder
Voorafgaand aan haar ministerschap was Ollongren wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam en werkte als hoge ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor werkte zij jarenlang op het ministerie van Economische zaken. De in 1967 geboren Ollongren staat bekend als een kundig bestuurder met goede dossierkennis. Als plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken was zij jarenlang de rechterhand van premier Rutte.

Kijken naar middeninkomens
In een interview met het Parool laat Ollongren weten op het gebied van wonen in ieder geval naar de positie van middeninkomens te kijken. Terugblikkend op haar periode als wethouder in Amsterdam zegt ze: ‘Als minister ga ik ook over Wonen en ik heb hier gezien dat middeninkomens in de knel zitten, dat gezinnen de stad verlaten. Dat is niet goed.’ Ook laat ze weten dat het gemeentebestuur in de aanpak van vakantieverhuur soms last had van de landelijke politiek.
De Woonbond feliciteert mevrouw Ollongren met haar benoeming en kijkt uit naar een goede samenwerking.
(De Woonbond 26 oktober 2017)

Naschrift HBO De Peel
De Woonbond feliciteert Ollongren met haar benoeming en kijkt uit naar een goede samenwerking. Wij hopen van harte dat de Woonbond niet beschaamd wordt in haar uitgesproken verwachtingen. Het D66 programma puilt nameljk niet uit in goede zaken voor de huurders. Ja, de middeninkomens moeten goed onderdak gebracht worden. Welnu, we zullen zien waar het beleid van Olongren ons heen zal voeren. Slechter als Blok kan bijna niet zo zouden wij zeggen.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­