bg header new

logo HBO 225x150HBO De Peel ging naar de huurders van Bergopwaarts in de wijk De Koolhof in Deurne toe. Ons bestuur geeft deze huurdersavond de kwalificatie "Geslaagd!" mee.

 
Opkomst

Donderdagavond 26 oktober 2017. In de hal van De Vlieger in de wijk De Koolhof in Deurne hebben wij, de bestuursleden van HBO De Peel, stoelen en tafels neergezet voor het houden van een huurdersavond voor de huurders van Bergopwaarts in deze wijk. In eerste instantie twee tafels met zo’n tien stoelen, want onze verwachtingen met betrekking tot het aantal huurders dat aan deze avond deel zou gaan nemen waren niet al te hoog gespannen. Tegen half acht dienden wij ons in te spannen en tafels en stoelen aan te slepen want we konden de bezoekers in onze opstelling niet kwijt. Bij de aanvang van de avond telden we 25 huurders die de moeite hadden genomen om naar hun huurdersavond toe te komen. U begrijpt dat wij als bestuursleden hierdoor met een positief gevoeld de avond in gingen.

Presentatie
Zoals wij in de persoonlijke uitnodiging van de huurders hadden vermeld droeg de avond niet het karakter van een vergadering maar meer een informatieve avond over de organisatie van HBO De Peel en de wijze waarop wij de belangen van de huurders van Bergopwaarts bij deze corporatie behartigen.
Dit deden wij aan de hand van een presentatie die in drie delen uiteenviel en van commentaar werd voorzien door voorzitter Conny Raasveldt, secretaris Ton van de Weerd en bestuurslid Hans van Eijk. Tijdens deze presentatie was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Individuele problemen
Onvermijdelijk op dit soort avonden is het dat er ook individuele klachten van huurders ter tafel komen. In principe kunnen die op een dergelijke avond niet behandeld worden en enkele huurders werd geadviseerd met hun problemen - die niet door Bergopwaarts opgelost zouden worden – op het spreekuur van HBO De Peel te verschijnen en te bezien of deze op een andere wijze aangekaart zouden kunnen worden.

Mening van de huurders
Aan de huurders werd aan het einde van de avond drie vragen voorgelegd, te weten:
Vraag: Wat vindt u van de wijze waarop deze avond is georganiseerd en het feit dat we als organisatie naar u toe komen?
  Antwoord: Unaniem positief;
Vraag: Dienen we deze formule te handhaven of moeten we weer terug naar de oude opzet van 1 avond in Deurne en 1 avond in Asten?
  Antwoord: Unaniem nee;
Vraag: Wat vindt u van het contact- en informatieblad Huurders Informatie dat tweemaal per jaar aan u wordt toegezonden? Vindt u dit in dit digitale tijdperk   ouderwets en moeten we geen papieren versie aan u zenden?
  Antwoord: Huurders Informatie is een goed blad dat goed leesbaar is en informatie verschaft. HBO De Peel moet op de huidige wijze doorgaan met het uitgeven en bij de huurders bezorgen van dit contact- en informatieblad.

Goede huurdersavond
Zelf karakteriseren wij de avond als een geslaagde huurdersavond, die in een goede sfeer is verlopen. Wij zijn er van overtuigd dat we als huurders belangen organisatie door dit soort avonden, die we dicht bij de huurders organiseren, meer bekendheid bij de huurders gaan ontmoeten waardoor op den duur een breder draagvlak voor onze organisatie zal ontstaan.

Het bestuur van HBO De Peel

­