bg header new

logo HBO 225x150Tussen HBO De Peel en Woningbouwvereniging Bergopwaarts is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen, die op woensdag 25 oktober 2017 werd ondertekend.

 

 


Rechten en plichten

Allereerst zijn de rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (kortweg Overlegwet of WOHV), die bestaat sinds 1 december 1998.
In de Woningwet 2015 staan een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector.
Naast deze rechten en plichten uit de Overlegwet en de Woningwet 2015 kunnen huurdersorganisaties en woningcorporaties verdergaande afspraken maken over de rechten en plichten die zij ten opzichte van elkaar aangaan. Deze rechten en plichten worden dan vastgelegd in een overeenkomst die veelal wordt aangeduid met Samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten
Bergopwaarts en HBO De Peel hadden eerder al overeenkomsten. Zo werd in 2005 een Samenwerkingsovereenkomst met elkaar afgesproken, die in 2009 werd aangepast. Deze overeenkomsten hebben gedurende hun looptijd geen problemen opgeleverd. Na wijzigingen in de Overlegwet en de totstandkoming van de Woningwet 2015 werd het noodzakelijk de bestaande Samenwerkingsovereenkomst aan te passen aan de nieuwe regelingen.

Concept
Het concept van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst werd in onderling overleg samengesteld. Nadat zowel het bestuur van HBO De Peel als de directie van Bergopwaarts dit concept hadden aanvaard, kon de ondertekening plaats vinden.

Ondertekening
Dit gebeurde in het eerste bestuurlijk overleg dat ons bestuur had met de per 1 oktober 2017 nieuw benoemde Directeurbestuurder van Bergopwaarts, mevrouw Tanja Liebers. Op de linkerfoto tekent mevrouw Conny Raasveldt als voorzitter van HBO De Peel en op de rechterfoto mevrouw Tanja Liebers namens Bergopwaarts.

                           IMG 6080 2                    IMG 6078 2
Wederzijds werd aangegeven dat het goed is de rechten en plichten ten opzichte van elkaar vast te leggen in een dergelijke overeenkomst, maar dat het nog beter is het overlegklimaat zo goed te maken dat het niet nodig is om de rechten en plichten middels een dergelijke overeenkomst af te dwingen.

Het bestuur van HBO De Peel

­