bg header new

eerste exemplaar regeerakkoordEen nieuwe belastingmaatregel uit het regeerakkoord gaat corporaties en hun huurders flink wat kosten. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot zo'n 400 miljoen euro.

 


Informateur Zalm biedt het regeerakkoord aan de Tweede Kamer aan.

Tweede Kamer
Het kabinet Rutte III wil meer internationale bedrijven naar Nederland lokken door de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat betekent dat er minder geld naar de schatkist vloeit. Dit verlies aan belastinginkomsten compenseert het kabinet door de verliesrekening te versoberen en door de mogelijkheid tot renteaftrek te beperken. Dit zijn maatregelen die woningcorporaties flink in de portemonnee treffen.

Regel bedoeld voor multinationals
Vooral de beperking van de renteaftrek hakt er volgens corporatiekoepel Aedes hard in. De aftrekbeperking is weer bedoeld om belastingontwijking door internationale bedrijven tegen te gaan. Maar daar vallen woningcorporaties uiteraard niet onder. ´Het kan niet de bedoeling zijn huurders en woningzoekenden te duperen met een maatregel die bedoeld is voor internationale bedrijven,´ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. ´We roepen de coalitie op hier opnieuw naar te kijken. Deze extra belasting leidt ertoe dat corporaties minder ruimte hebben om de huren te verlagen en de woningnood aan te pakken.´

Opnieuw verkapte belasting huurders
De Woonbond vindt het onbestaanbaar dat huurders opnieuw indirect worden belast voor het wonen in een sociale huurwoning. De afgelopen jaren hebben huurders door de verhuurderheffing bovenmatig veel bijgedragen aan het oplossen van de crisis. In plaats van het afschaffen van deze huurdersbelasting van 1,7 miljard per jaar, zouden huurders nu nog meer aan de schatkist bijdragen. De Woonbond wil snel duidelijkheid over de situatie.
(De Woonbond 20 oktober 2017)

Naschrift HBO De Peel
Na vier jaren van het VVD beleid voor de huurders, lees: inkomensafhankelijke huurverhoging en een zeer hoge (ver)huurdersheffing zal er in de komende kabinetsperiode niet veel veranderen, nee er wordt nog een schepje bovenop gedaan middels de maatregelen voor multinationals die hiervoor uiteen zijn gezet. Hieruit blijkt maar weer eens dat we ook van D66, het CDA en de Christen Unie niets goeds hebben te verwachten als huurders. Eigenlijk zitten we constant in de hoek waar de klappen vallen en wij, het bestuur van HBO De Peel vragen ons, samen met de Woonbond, af waar we dit aan te danken hebben. Het lijkt er op dat we als huurders en corporaties constant de melkkoe zijn waaruit de schatkist meent te kunnen roven.

WANNEER KOMT HIER EENS EEN EINDE AAN!!!!!!!

Het bestuur van HBO De Peel

 

 

­